NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Systemy IT wspomagające zarządzanie

1 kwietnia 2011
Systemy IT wspomagające zarządzanie
Systemy IT wspomagające zarządzanie

Korzyści z zastosowania Ssystemu Informatycznego Zzarządzania:

 • przyspieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie związane z automatyzacją czynności wczytywania, przetwarzania i prezentowania danych,
 • możliwość dostępu, w każdej chwili, kierownictwa do bazy poprawnych, wiarygodnych, aktualnych informacji, niezbędnych do bieżącego i przyszłego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • usprawnienie procedur obsługi dostawców i klientów,
 • ułatwienie pracy zarówno personelowi jak i zarządzającym przedsiębiorstwem.

Najczęściej spotykane, zaawansowane systemy wspomagające pracę Działu Logistyki to:

 • MRP (Manufacturing Resource Planning) - system pozwalający na podstawie sytuacji rynkowej planować produkcję i zaopatrzenie (bilansować zasoby oraz zdolności produkcyjne);
 • ERP (Enterprise Resource Planning) - system MRP wzbogacony o księgowość, finanse i rachunkowość zarządczą;
 • EDI (Electronic Data Interchange) - system elektronicznej wymiany dokumentów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • CRM (Customer Relationship Management) - zaawansowane systemy zarządzania relacjami z klientami;
 • SCM (Supply Chain Management) - system umożliwiający zarządzanie łańcuchem dostaw.

Przy wyborze systemu informatycznego należy zdecydować:

 • do czego jest on nam potrzebny? Należy brać pod uwagę bieżące potrzeby i plany rozwojowe;
 • komu ma służyć wdrażany system informatyczny?

                          -Pracownikom operacyjnym
                          -Kadrze kierowniczej

Wdrożenie systemu informatycznego pociąga za sobą konieczność uporządkowania zarówno struktury przedsiębiorstwa, jak również zdefiniowania zasad działania oraz procedur postępowania. Przy tworzeniu procedur postępowania wskazane jest podejście procesowe.

W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury informatycznej, bądź niedostatecznej ilości środków finansowych niezbędnych do wdrożenia konkretnych rozwiązań możliwe jest korzystanie z usług operatora zewnętrznego - model ASP (Application Service Provider). Działanie polega na przeniesieniu obsługi informatycznej przedsiębiorstwa do wyspecjalizowanej firmy, oferującej wybrane usługi przez Internet. Po założeniu konta, wprowadzeniu niezbędnych danych oraz wniesieniu abonamentowej opłaty, uzyskuje się dostęp do aplikacji o zbliżonym stopniu funkcjonalności do tych zainstalowanych lokalnie na komputerach.

Zalety stosowania modelu ASP w odniesieniu do tworzenia rozwiązania samodzielnie w firmie:

 • obniżenie kosztów - niewielkie wymagania dotyczące infrastruktury sprzętowej, rezygnacja z utworzenia rozległej infrastruktury sieciowej, brak kosztów zakupu oprogramowania;
 • gwarancja bezpieczeństwa danych (zaawansowane systemy archiwizacyjne po stronie usługodawcy);
 • dostęp do najnowszych wersji oprogramowania;
 • uzyskanie wsparcia technicznego.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, że informatyzacja w logistyce nie jest modą lecz koniecznością. Przy wzrastających wymaganiach klienta nie uzyskamy przewagi nad konkurencją jeśli nie zainwestujemy w nowe rozwiązania. Żaden przepływ w łańcuchu dostaw nie zadziała właściwie jeśli nie zapewni się szybkiego gromadzenia, analizy i przepływu informacji. Logistykowi potrzebna jest wiedza o całym procesie, o wszystkich jego aspektach, a nie tylko o wycinku.
Krzysztof Miziński
Konslog, konsultant ds. zarządzania procesami logistycznymi

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021Zobacz więcej publikacji