NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Sprawna organizacja danych w organizacji

20 marca 2015
Sprawna organizacja danych w organizacji
Sprawna organizacja danych w organizacji

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu dużą organizacją jest efektywne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych, pozyskiwanych z wielu różnych rozproszonych źródeł takich jak CRM, systemy logistyczne czy też bazy danych finansowo-handlowych.

Analiza tych danych i ich przetworzenie w postać informacji jest zadaniem, któremu sprostać może tylko odpowiednio skonfigurowane narzędzie klasy Hurtownia Danych. Wdrożenie HD w organizacji jest wieloetapowym przedsięwzięciem, które obejmuje projektowanie struktury hurtowni, integrację z zewnętrznymi źródłami danych, opracowanie procedur do zarządzania zbiorami oraz interfejsów do programowania raportów. Spółka Alfa Projekt posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowego wdrożenia HD w dużej organizacji.

HD jest rozwiązaniem pracującym na zasobach tzw. Big Data, przetwarzając ogromną ilość niezorganizowanych danych dotyczących każdej operacji przeprowadzonej za pomocą systemu informatycznego organizacji. Zasadniczym celem HD jest agregowanie tych danych, ich strukturalizacja oraz zapewnienie jej użytkownikom efektywnego dostępu do nich.

Dane zapisywane w HD są agregowane na bardzo wielu poziomach o różnej szczegółowości – od ogólnych, takich jak np. liczba Klientów w danym mieście, do szczegółowych, takich jak np. liczba Klientów w danym mieście, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 2 tygodni i właśnie dziś obchodzą urodziny.


Dane w hurtowni poddawane są kategoryzacji tematycznej, co pozwala na wyodrębnienie zbiorów, opisujących określone obszary działania organizacji, takie jak: płatności i rozliczenia, dane logistyczne, dane produkcyjne itd., a także – a może przede wszystkim – na rozpoznaniu zależności pomiędzy z pozoru niezwiązanymi ze sobą informacjami, opisującymi różne procesy. Identyfikowanie takich zależności i korelacji pozwala na wypracowanie odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące strategii firmy. Analiza danych z HD pozwala na dostrzeżenie istoty zjawisk i zmian w otoczeniu organizacji, oraz ocenę jakości procesów przez nią prowadzonych. Innowacyjne rozwiązanie IT od Alfa Projekt może zostać odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do potrzeb danej organizacji lub firmy. Narzędzia raportowe Hurtowni Danych w automatyczny sposób zasilą zespół analityków organizacji aktualnymi informacjami, pozwalającymi na właściwy ogląd sytuacji oraz podjęcie zasadnych, popartych twardymi danymi decyzji. Właściwe zarządzanie danymi wpływa na skuteczne planowanie zasobów firmy, które – w czasach powszechnie rosnącej konkurencji – może zaważyć na jej dalszym funkcjonowaniu na rynku poprzez skuteczne wsparcie w procesie tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Źródło: Alfa Projekt

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020EMIL - 10-2020EMIL - 10-2020Zobacz więcej publikacji