NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Spotkanie organizacji CSR Europe ponownie w Polsce

FOB
11 października 2018
Spotkanie organizacji CSR Europe ponownie w Polsce
Fot. CSR Europe
Spotkanie organizacji członkowskich CSR Europe
Spotkania organizacji członkowskich CSR Europe (National Partners Organizations’ meetings) przypadają raz na pół roku. Na miejsce najbliższego wybrano Polskę, a organizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członka CSR Europe.  Będzie miało charakter zamknięty. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji działających na rzecz CSR oraz firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- Rozwój społecznej odpowiedzialności potrzebuje nie tylko krajowych działań. Równie ważne są międzynarodowe inicjatywy i współpraca. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako organizacja członkowska CSR Europe stara się je aktywnie wspierać. Współorganizując w Polsce spotkanie Narodowych Partnerów CSR Europe wyrażamy naszą odpowiedzialność i  zaangażowanie w te procesy. Zbliżające się wydarzenie będzie okazją do budowania relacji i wypracowania rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji działających w Europie mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Warszawie w dniach 18-19 października 2018 roku przedstawiciele narodowych partnerów CSR Europe zajmą się kluczowymi tematami dla działania organizacji, w tym opracowaniem strategii do 2030 roku. Perspektywa ta ma związek z przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczającymi kierunki dla rozwoju na świecie. W tym kontekście uczestnicy podejmą dyskusję na tematy: jakość edukacji i godna praca, zarządzanie różnorodnością oraz zrównoważone miasta i społeczności. Wśród istotnych zagadnień wskazano również „gospodarkę obiegu zamkniętego”, która coraz bardziej wpływa na sposób działania biznesu. Oczekuje się nowego podejścia do gospodarowania surowcami, zbiórki odpadów czy ekoprojektowania. W Polsce działają już firmy, których model biznesowy opiera się na tzw. gospodarce okrężnej. Należy do nich VIVE Textile Recycling, partner spotkania CSR Europe.

- Grupa VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie tekstyliów pochodzących z recyclingu, a w konsekwencji daje drugie życie tekstyliom, promując tym samym wartości pracy w cyklu gospodarki w obiegu zamkniętym.  Firma dokłada wszelkich starań, by swój długoterminowy sukces osiągać nie tylko poprzez innowacyjne produkty i usługi, ale również poprzez odpowiedzialne traktowanie otoczenia, w którym funkcjonuje. – mówi Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy Grupy VIVE. - Jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie i lider recyclingu VIVE Group czuje się zobowiązana do podejmowania działań zarówno na rzecz ochrony środowiska, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. Promowanie dobrych praktyk jest kluczowe dla ich upowszechniania, dlatego tak ważna jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, które niewątpliwie umożliwia CSR Europe. – dodaje Ewelina Rozpara.
Spotkania krajowych organizacji partnerskich  CSR Europe odbywają się dwa razy do roku w różnych państwach europejskich. Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy do CSR Europe od 2002 roku. W 2011 przygotowywało takie wydarzenie, a w 2018 roku ponownie zostało zaproszone do jego organizacji.

W tym roku w ramach wydarzenia zaplanowano również galę ogłoszenia wyników Konkursu Raporty Społeczne, nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. To już 12. edycja konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Osoby zainteresowane wynikami będą mogły śledzić przebieg gali poprzez media społecznościowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

CSR Europe poprzez sieć firm członkowskich i 44 krajowych organizacji CSR, w tym również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw, pełniąc rolę platformy dla firm i organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR Europe działa również poza granicami Europy i prowadzi współpracę z organizacjami CSR w innych regionach świata. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.csreurope.org.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2019EMIL - 05-2019EMIL - 04-2019EMIL - 04-2019EMIL - 03-2019EMIL - 03-2019EMIL - 02-2019EMIL - 02-2019Zobacz więcej publikacji