PARTNERZY BIZNESOWI

Polskie_Stowarzyszenie_Techniki_Magazynowej
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań,...

Rozwiązanie głosowe w technice magazynowej

Anna Wanat
Rozwiązanie głosowe w technice magazynowej
Rozwiązanie głosowe w technice magazynowej

Zastosowanie rozwiązania Vocollect
Urządzenie wykorzystywane jest nie tylko przy komisjonowaniu czy kompletowaniu poszczególnych zamówień, ale przykładowo również przy załadunku towarów do ciężarówek, czy na halach supermarketów przy uzupełnianiu asortymentu na półkach. Pozwala ono na przyspieszenie wykonywanych procesów oraz na skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników, co przekłada się na większą efektywność oraz jest przydatne szczególnie w okresach zwiększonej sprzedaży i zatrudniania pracowników sezonowych.

Dlaczego komunikacja głosowa?
Miha Capuder, Business Development Manager w firmie Honeywell Scanning & Mobility, mówi że:„mowa to najbardziej naturalny dla człowieka sposób komunikacji.” Dzięki jej wykorzystaniu, wszystko to, co wcześniej było czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędu, oraz wiązało się z dodatkowymi zadaniami, takimi jak potrzeba raportowania, a co za tym idzie mozolne wypełnianie wielu formularzy, początkowo papierowych, później elektronicznych, zastąpione zostało kilkoma komendami głosowymi.

Redukcja kosztów i zwiększenie efektywności przede wszystkim
Korzyści te, to najważniejsze, co oferuje swoim klientom Honeywell Scanning & Mobility. Dzięki ograniczeniu wymaganych czynności do kilku komend głosowych przekazywanych wprost do systemu komputerowego, cały system staje się bardzo intuicyjny i praktycznie niezawodny.

Vocollect dla Frigo Logistics
Spółka Frigo Logistics to operator logistyczny produktów mrożonych. Powstała ona w 2001 roku, a trzy lata później została przejęta przez przedsiębiorstwo Nichirei Holding Holland, wchodzące w skład japońskiego koncernu Nichirei, jednego ze światowych liderów z zakresu logistyki produktów wymagających restrykcyjnej kontroli temperatury. W Polsce firma współpracuje z czołowymi krajowymi i zagranicznymi producentami produktów mrożonych.

Frigo_2__low_res_.jpg
Frigo_2__low_res_.jpg

Sieć dostaw Frigo Logistics stanowią dwa centra dystrybucyjne, w Żninie oraz w Radomsku. Jak podkreśla Prezes Zarządu, Kris Verburgen, jakość dostaw jest dla klientów firmy niezwykle ważna. W związku z tym, równie decydująca, jak bezbłędne komisjonowanie, jest punktualność dostaw. Aby spełnić te wymagania, spółka od dwóch lat stawia na technologię głosową w magazynie. Rozwiązanie Vocollect wdrożyła u nich mająca siedzibę w Krakowie firma oprogramowań i doradztwa

Systemy Kodów Kreskowych (SKK).
Opracowany przez SKK interfejs, to połączenie systemu zarządzania magazynem QGUAR produkcji Quantum-Software z VoiceClient® firmy Vocollect.

Jak to działa?
Zlecenia na komisjonowanie wysyłane są teraz z systemu zarządzania magazynem (WMS) poprzez sieć WLAN do urządzenia głosowego o nazwie Talkman. Tam następuje przetworzenie na komendy głosowe transmitowane przewodami do słuchawek pracownika. W razie potrzeby każda komenda może zostać powtórzona. Po potwierdzeniu przez pracownika ma miejsce aktualizacja zasobów w czasie rzeczywistym przez system WMS.

Uzyskane korzyści
Po wdrożeniu sterowania głosowego, produktywność w procesie komisjonowania wzrosła o 20%, a jakość tego procesu wyniosła 99,97%, co daje więcej, niż oczekiwania rynkowe. Wcześniej jakość również była wysoka, bo na poziomie 99,79%, jednakże wymagało to znacznie większego nakładu pracy.

Inne zauważalne korzyści, to uwolnienie rąk pracowników w wyniku eliminacji konieczności trzymania ręcznego skanera, jak również zlikwidowanie potencjalnego niebezpieczeństwa wypadku, związanego z koniecznością spoglądania na wyświetlacz terminali ręcznych w czasie jazdy, w celu odczytania następnego zlecenia. Ponadto ważne jest to, iż ulepszona została ergonomia, a zastosowanie Vocollect daje również możliwość rezygnacji z kontroli skompletowanego towaru, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczanych dotychczas na utrzymanie stosownego działu.

Anna Wanat
Foto: Honeywell
Na podstawie materiałów Honeywell
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji