NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Raport o dobrych praktykach i odpowiedzialnym biznesie

FOB
29 listopada 2017
Raport o dobrych praktykach i odpowiedzialnym biznesie
Grafika
Rozpoczęło się zbieranie materiałów do raportu i firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju do 10 stycznia. Praktyki jak co roku staną się główną częścią największego przeglądu CSR w Polsce - Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Ich rejestracja jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl.
 
Kolejna 16. edycja Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” - dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ukażę się w kwietniu. Jej przygotowanie poprzedza etap naboru działań z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, realizowanych w 2017 roku. Firmy mogą zgłaszać swoje praktyki do 10 stycznia 2018 roku. Prezentacja raportu odbędzie się 12 kwietnia 2018 rok podczas 7. Targów CSR - największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi (http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).

Dzięki rejestracji i publikacji dobrych praktyk w raporcie, firmy mogą w szerszym zakresie komunikować społecznie odpowiedzialne inicjatywy. Dobre praktyki przedstawiane w kolejnych edycjach umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie/wyszukiwarce portalu http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/, zawierającej już prawie 3 000 praktyk ponad 500 firm.
 
- Po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje zestawienie społecznie odpowiedzialnych inicjatyw w Polsce. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” była pierwszą, w której nowo zgłoszone działania ukazane zostały w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rosnąca liczba zgłoszonych praktyk oraz firm debiutujących w zestawieniu pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności w naszym kraju. - - mówiMarzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Nabór praktyk
Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2017 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2017 roku.
Praktyki i inicjatywy zostaną zakwalifikowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (http://odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs/) oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO 26000:
  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.
- Raport stanowi nie tylko najważniejsze źródło informacji o działaniach CSR w Polsce, ale także inspiruje inne organizacje do kreowania nowych społecznie odpowiedzialnych inicjatyw. Osadzenie zgłoszonych praktyk w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju pomaga zrozumieć, jak ważną rolę biznesu  i współpracy w ich realizacji odgrywa w tym procesie biznes i jak istotne jest dostrzeżenie roli współpracy.
Premiera najnowszej edycji Raportu odbędzie się podczas 7. Targów CSR. Firmy zyskują więc wyjątkową okazję do komunikowania swoich społecznie odpowiedzialnych działań podczas największego wydarzenia CSR w Polsce - dodaje Marzena Strzelczak.
 
Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, koordynatorka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).
 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.
 
 
Źródło: FOB

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018EMIL - 07-2018EMIL - 07-2018EMIL - 06-2018EMIL - 06-2018Zobacz więcej publikacji