Przejrzyste i efektywne zarządzanie flotą

UTA
9 grudnia 2021
Przejrzyste i efektywne zarządzanie flotą
Fot. UTA
SmartConnect_Visual
UTA, jeden z liderów w dziedzinie kart paliwowych i serwisowych w Europie, na-leżący do grupy Edenred, rozszerza swoje portfolio usług cyfrowych o UTA SmartConnect® - telematyczne rozwiązanie, które znacznie ułatwia zarządzanie flotą. Nowe narzędzie powią-zane z urządzeniem pokładowym UTA One® pozwala połączyć zalety usługi telematycznej i usługi rozliczania opłat drogowych w jednym urządzeniu.
 
„Oferując UTA SmartConnect® przenosimy zarządzanie flotą na nowy, wyższy poziom”, mówi Carsten Bettermann, CEO w UTA. „Sprawdzone urządzenie pokładowe UTA One®, uzupełnione o funkcję telematyczną jest teraz jeszcze bardziej wydajne. Połączenie inteligentnego rozwią-zania telematycznego i usługi poboru opłat drogowych, zawarte w jednym urządzeniu UTA One®działającym w całej Europie sprawia, że mobilność staje się wygodniejsza i bardziej opła-calna dla klientów UTA.
 
UTA SmartConnect® zapewnia firmom spedycyjnym i transportowym stałą łączność ze swoją flotą – i to w całej Europie. Za pomocą lokalizacji GPS można szybko i łatwo określić pozycję i trasę każdego pojazdu, a także dokładnie ocenić, jak długo będzie trwała podróż do wyzna-czonego celu. Dzięki funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym, menedżerowie floty mogą spraw-nie planować i zarządzać złożonymi łańcuchami dostaw. W rezultacie zwiększa to efektyw-ność produkcji oraz pozytywnie wpływa na zadowolenie klientów.
 
Przy pomocy tylko jednego przycisku można uzyskać szczegółowe raporty dotyczące poszcze-gólnych pojazdów. System rejestruje informacje o ich aktywności, na przykład przebytą trasę czy zużycie paliwa. Automatyczne powiadomienia pozwalają zarządzać wydajnym tankowa-niem. UTA SmartConnect® wskazuje najbliższe stacje paliw, na których kierowcy mogą korzyst-nie tankować z kartą UTA. W tym celu wystarczy wczytać punkty akceptacji UTA do urządzenia nawigacyjnego lub bezpośrednio do UTA SmartConnect®. Pozwala to na maksymalną opty-malizację planowania i zarządzania, dzięki czemu kierowcy i menedżerowie flot oszczędzają swój cenny czas. Oprócz tego system telematyczny UTA SmartConnect® z wyprzedzeniem in-formuje o utrudnieniach w ruchu, co umożliwia wybranie alternatywnej trasy i wcześniejsze po-informowanie odbiorcy towarów o możliwym opóźnieniu.
 
Aktywacja UTA SmartConnect® jest możliwa z wykorzystaniem UTA One®, interoperacyjnego urządzenia do poboru myta w Europie. Obecni klienci UTA mogą zamówić tę usługę w Panelu uta.com | strona 2/3
 
Klienta na stronie internetowej UTA. Natomiast nowi klienci chcący korzystać z UTA SmartCon-nect® powinni zaopatrzyć się wcześniej w urządzenie pokładowe UTA One®..

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji