NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju

17 listopada 2014
PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju
PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju

Grupa Kapitałowa PEKAES, utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych w III kwartale br.. Uzyskane przychody ze sprzedaży (191,9 mln zł) oraz zysk netto (5,8 mln zł) były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w poprzednich kwartałach tego roku. Znaczącą poprawę zanotował również wynik EBITDA na działalności kontynuowanej (wzrost r/r o 64 proc.).

W III kwartale 2014 roku PEKAES wygenerował 191,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z sprzedaży, z czego prawie 170 mln zł przypadło w udziale podmiotowi dominującemu w grupie – spółce PEKAES SA. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 149,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 6,3 mln zł, a zysk netto poprawił się z 5,58 w III kw. 2013 r. do 5,8 mln zł.

- PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju. Rozwijamy ofertę produktową na bazie sieci własnej oraz umacniamy naszą pozycję w konkurencyjnym sektorze usług intermodalnych. Notujemy znaczący wzrost wolumenu przesyłek, a nasze spółki zależne – Chemikals i Spedcont, generują zyski. Konsekwentnie pokazujemy, że dzięki nowoczesnemu modelowi działania potrafimy osiągać zysk i rozwijać się nawet w trudnych warunkach rynkowych. Pomimo wyraźnego trendu spadku cen jednostkowych w branży TSL, zachowujemy wysoką rentowność naszej grupy, głównie poprzez wzrost udziału produktów wysokomarżowych w strukturze przychodów PEKAES. – informuje Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES SA.


Przyjęta na lata 2014-2018 strategia rozwoju zakłada m.in. poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej grupy oraz rentowności oferowanych produktów. W okresie od lipca do września br. wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł o 64 proc. do wartości 11,16 mln zł, natomiast rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej poprawiła się z 4,6 proc. w III kw. zeszłego roku do 5,8 proc.

Uwzględniając wyniki za 9 miesięcy, rentowność netto oraz rentowność sprzedaży wzrosły r/r odpowiednio o 0,6 i 0,2 pp. do poziomów 2,5 proc. i 7,8 proc. Na koniec III kwartału br. grupa posiadała 74,6 mln zł środków pieniężnych.

Źródło: PEKAES S.A.

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji