Wdrożenia

PARTNERZY E-COMMERCE

Oferty | Regały magazynowe | grawitacyjne

7 pozycji | strona 1 z 1
Regały paletowe przepływowe Pallet Flow DEXION
Regały paletowe przepływowe Pallet Flow mają wskaźnik przepływu i szybki dostęp do palet: dzięki wykorzystaniu jedynie dwu korytarzy roboczych, system ten wymaga do 60% mniej miejsca niż tradycyjne regały magazynowe.
Regały Paletowe Push-back DEXION
Regały Paletowe Push-back są szczególnie korzystne do składowania dużych ilości takich samych produktów: zapewniają mniej operacji, krótsze drogi transportowe i zwiększenie pojemności składowania do 75%.
System regałów Dexion Palletflo
System regałów Palletflo daje gwarancję zachowania zasady FIFO (Pierwsze weszło pierwsze wyszło). W sytuacji, gdy te zasadę trzeba bezwzględnie przestrzegać, system ten jest najlepszym rozwiązaniem. System zwiększa bezpieczeństwo, gdyż odseparowuje strefą załadowczą od wyładowczej, łatwa jest również kontrola stanów magazynowych.
Regały przepływowe STOW
Regały przepływowe Stow zapewniają efektywne i zwarte przechowywanie towaru na paletach. Towar wkładany jest od strony załadunkowej i przemieszcza się w dół dzięki sile grawitacji. Od strony rozładunkowej palety mogą być usunięte. W tym systemie palety przechowywane są zgodnie z zasada pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł (FIFO).
Regały paletowe przepływowe PROMAG S.A.
Regały paletowe przepływowe, oparte na koncepcji FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) stanowią idealne rozwiązanie w przypadku składowania towarów szybko psujących się, szczególnie w magazynach o dużej rotacji zapasów.
Regały paletowe przepływowe typu PUSH-BACK
Regały paletowe przepływowe typu PUSH-BACK, oparte na koncepcji LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) to uproszczona wersja regałów paletowych przepływowych. Obsługa regału odbywa się tylko z jednej strony.
Regały paletowe przepływowe typu CART PUSH-BACK
Przemieszczanie towarów odbywa się na specjalnych przesuwanych wózkach po pochylonych szynach umieszczonych w regale.
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2019EMIL - 12-2019EMIL - 11-2019EMIL - 11-2019EMIL - 10-2019EMIL - 10-2019EMIL - 09-2019EMIL - 09-2019Zobacz więcej publikacji