Systemy kompletacji Pick-by-Light/Put-to-Light AMSORT

Systemy kompletacji Pick-by-Light/Put-to-Light AMSORT
Systemy kompletacji Pick-by-Light/Put-to-Light AMSORT
Systemy kompletacji Pick-by-Light/Put-to-Light AMSORT
AMSORT
DostawcaAMSORT Sp. z o.o.
MarkaAMSORT
Szerokość całkowita [mm]600
Długość całkowita [mm]800
Efektywność robocza(szt./h)5000
Obciążenie [kg]150

Kontakt w sprawie oferty

AMSORT Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 112
05-082 Stare Babice
+48 22 664 38 87
+48 22 664 38 89
www.amsort.com
amsort@amsort.com

Przedstawione systemy Pick-by-Light i Put-to-Light współpracują z innymi, istniejącymi w firmie systemami informatycznymi. W szczególności wymagają istnienia systemu zarządzania magazynem, z którego pochodzą informacje dot. szczegółów kompletowanych zamówień.

Pierwszy wariant
- gdzie podświetlane panele operatorskie używane są do oznaczania gniazd w regale kompletacji zamówień. W tym przypadku każde gniazdo reprezentuje jedno zamówienie. Towar z regałów magazynowych pobierany jest do skrzynek w większych ilościach (suma danej pozycji asortymentowej dla wszystkich zamówień) i transportowany do punktu kompletacji zamówień - w tym przypadku miejsca, gdzie pracuje system Put-to-Ligt/Pick-by-Light.

1) Pakowanie produktów z regałów magazynowych do skrzynek (oddzielne skrzynki dla poszczególnych pozycji asortymentowych). Ilość produktów w skrzynce zależna jest od ilości potrzebnej do aktualnie kompletowanych zamówień.

2) Skrzynki na przenośniku transportowane są do punktu sortowania. Operator pobiera skrzynkę z przenośnika, a następnie przenosi odpowiednie ilości danego produktu do poszczególnych gniazd na regale kompletacji zamówień i kwituje tę czynność wciskając przycisk na panelu operatorskim pod gniazdem. Każde gniazdo w regale reprezentuje konkretne zamówienie. O tym, gdzie należy umieścić produkt informuje operatora zapalona lampka na panelu pod gniazdem, po otrzymaniu sygnału z systemu WMS.

3) Informacja o skompletowanym zamówieniu sygnalizowana jest po drugiej stronie regału przez zapalenie lampki. Operator pobiera produkty, kwituje odbiór naciskając przycisk i przygotowuje towar do wysyłki.

Drugi wariant - stosowany w przypadku wąskiego zakresu asortymentowego (np. tylko 100 różnych pozycji asortymentowych). Tutaj kompletacja następuje już przy regale magazynowym.

1) Operator kompletujący, wybiera zamówienie do wykonania (z listy zamówień do realizacji, widocznych na ekranie panelu operatorskiego lub komputera). Dokonanie wyboru skutkuje przekazaniem sygnału do systemu Pick-by-Light, zainstalowanego w regałach magazynowych. Każde gniazdo regału posiada w systemie własny identyfikator. Pod poszczególnymi gniazdami umieszczony jest moduł panelu sygnalizacyjnego systemu. Akceptacja danego zamówienia do realizacji powoduje zapalenie lampek oraz wyświetlenie informacji o ilości towaru do pobrania pod każdą pozycją, której dotyczy to zamówienie.

2) Operator pobiera produkty z regałów, kwitując odbiór wciśnięciem klawisza w panelu pod gniazdem, z którego towar został pobrany. Jeżeli jest to koniecznie, przy kompletacji może pracować więcej niż jeden operator - identyfikacja zamówień kompletowanych jednocześnie przez kilku operatorów następuje przez przypisanie koloru lampki do danego operatora lub konkretnego zamówienia.

3) Operator, w zależności od przyjętego rozwiązania przekazuje skompletowane zamówienie do strefy pakowania i wysyłki lub samodzielnie wykonuje te czynności.

Firma AMSORT Sp. z o.o. była obecna na polskim rynku od 1993 roku pod nazwą DERCO Sp. z o.o. Jest w czołówce wśród polskich producentów przenośników z profili aluminiowych. Oferuje kompletne systemy transportujące – przenośniki, systemy automatyzacji montażu, regały przepływowe, zintegrowane konstrukcje dystrybucyjno-sortujące, dźwigi przemysłowe.

Firma zajmuje się także dystrybucją elementów konstrukcyjnych takich systemów na zasadzie wyłączności: elastycznych taśm transportujących, taśm segmentowych z tworzywa i łańcuchów przenośnikowych, taśm siatkowych, rolek i listew rolkowych, elektrorolek, elektrobębnów, a także szczotek technicznych.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji