Qguar WMS e-Commerce

e-commerce
QGUAR
DostawcaQuantum Qguar sp. z o.o.
MarkaQGUAR
WłasnyTak
LicencyjnyNie
AutonomicznyTak

Kontakt w sprawie oferty

Quantum Qguar sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 3 A
30-633 Kraków
+48 12 646 98 00
+48 12 646 98 02
www.quantum-software.com
info@quantum-software.com

Wdrażając nasz system magazynowy w wielu przedsiębiorstwach, dogłębnie poznaliśmy ich potrzeby i oczekiwania w zakresie obsługi handlu elektronicznego. Kierując się tymi potrzebami, przygotowaliśmy wersję systemu Qguar WMS specjalnie przystosowaną dla potrzeb branży e-commerce. Poniżej przedstawiamy listę cech Qguar WMS, które wspierają e-commerce:

Multipicking (Cluster Picking)
W trakcie multipicking pracownik pobiera jednocześnie artykuły dla kilku zamówień, dokonując od razu ich sortowania. Wymaga to użycia odpowiedniego kosza lub wózka kompletacyjnego, posiadającego oddzielne segmenty (przegrody). Ilość segmentów odpowiada maksymalnej ilości zamówień, jakie mogą być równolegle realizowane.

Multipicking najlepiej sprawdza się przy dużej ilości zamówień o drobnym wolumenie, gdy zbierany asortyment ma niewielkie rozmiary i małą masę. Dzięki tej metodzie można znacznie skrócić pokonywane przez pracowników trasy, a co za tym idzie, czas potrzebny na realizację zleceń.

Konsolidacja przesyłek
Konsolidacja przesyłek istotnie zmniejsza koszty transportu towarów o charakterze drobnicowym. Pozwala ona dzielić koszty przewozu z innymi przedsiębiorstwami. Konsolidacja przesyłek jest również nieodzownym elementem przy pracy w modelu cross-docking. System Qguar wspiera zadania związane z procesem konsolidacji produktów w magazynie.

Efektywne pakowanie
Pakowanie to newralgiczny proces w magazynach obsługujących branżę e-commerce. Qguar WMS posiada szereg funkcji pozwalających podnieść wydajność pakowania, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby pomyłek. System wspiera usługi tworzenia wartości dodanej (VAS – Value Added Services), takie jak łączenie artykułów w zestawy, przepakowywanie, etykietowanie, drobny montaż, czy dodawanie próbek i materiałów marketingowych. Program odpowiada też za automatyczne generowanie i wydruk etykiet.

Integracja z kurierami
Stworzyliśmy specjalny moduł Link4Ship zajmujący się komunikacją on-line z systemami informatycznymi firm kurierskich. Interfejs został oparty na technologii WebServices. Posiadamy gotowe integracje z 19 wiodącymi firmami kurierskimi, w tym m.in.: Raben, DHL, DPD, Fedex, GLS, Pekaes czy UPS. Integracje te pozwalają skrócić czas realizacji zamówień, usprawniają proces generowania etykiet na paczki i ograniczają błędy.

System WMS dla e-commerce – automatyka magazynowa
Dla przedsiębiorstw o rozległej skali działalności, oferujących towar drobnicowy, automatyzacja magazynu staje się niezbędnym warunkiem sprawnego funkcjonowania. Tylko systemy automatyki są w stanie umożliwić realizację olbrzymiej ilości wysyłek w akceptowalnym przez klientów czasie.

System Qguar WMS może komunikować się z wieloma elementami automatyki magazynowej. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem modułu MFC (Material Flow Control). Moduł ten zarządza przepływem materiałów w czasie rzeczywistym, synchronizując pracę wielu urządzeń jednocześnie. Oprogramowanie to może również umożliwić wizualizację pracy systemów automatyki, wskazując przy tym ewentualne nieprawidłowości.

Monitorowanie pracy magazynu
W branży e-commerce niezbędna jest szybkość działania i zdolność do reagowania w czasie rzeczywistym. Pozwalają na to kokpity menedżera magazynu. Dzięki nim Qguar WMS informuje o aktualnej sytuacji w magazynie. Prezentowany na kokpitach zakres wskaźników można dostosować do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Do najczęściej monitorowanych wskaźników należą:

 • liczba bieżących zleceń wydania,
 • zajętość magazynu,
 • liczba zleceń transportowych na użytkownika,
 • liczba wysyłek w poszczególnych dniach w kilku ostatnich dniach,
 • stan magazynowy (liczba nośników),
 • liczba miejsc w obszarach magazynowych.

Wsparcie kompletacji falowej
Qguar WMS ułatwia wdrożenie zawansowanych modeli organizacji pracy magazynu, takich jak np. kompletacja falowa. Pozwala ona w znacznym stopniu znieść ograniczenia wynikające z niedoboru przestrzeni magazynowej, czy niewystarczającej powierzchni miejsc zbiórki. Kompletacja falowa jest bardzo skutecznym rozwiązaniem w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zamierza w krótkim czasie znacząco rozszerzyć gamę oferowanego asortymentu. System Qguar WMS pozwala na sprawną organizację kompletacji falowej, umożliwia też podział wysyłek na tradycyjne i te z wykorzystaniem kompletacji falowej.

Definicja stref zbiórki
System Qguar WMS umożliwia wirtualny podział magazynu na mniejsze obszary (strefy). Wielkość strefy określana jest na podstawie wskaźnika rotacji znajdujących się w niej produktów. Im wyższy wskaźnik rotacji, tym strefa jest mniejsza. Podział magazynu na strefy dobrze sprawdza się w dużych obiektach, zawierających liczne artykuły o niewielkich rozmiarach. System Qguar WMS umożliwia ciągłe monitorowanie tego, jak poszczególne strefy obciążone są zleceniami.

Dodatkowe operacje w trakcie zbiórki
Terminale mobilne umożliwiają stałą komunikację na linii pracownik magazynu – system Qguar WMS. Dzięki temu program może w każdej chwili zaktualizować instrukcje dla pracowników lub uzupełnić listę zadań. Funkcję tą można wykorzystać aby ostrzec pracownika że dany artykuł jest wrażliwy na uszkodzenia, albo poinformować o konieczności wykonania dodatkowej czynności takiej jak przewiązanie wstążką, czy dodanie artykułu gratisowego.

Transparentność i szybka wymiana informacji
Dzięki współpracy systemu magazynowego i aplikacji do składania zamówień online, Qguar WMS może dostarczyć klientowi aktualnych informacji o dostępności towaru i przewidywanej dacie jego dostawy. Dzięki kontroli stanów magazynowych i dokonywaniu rezerwacji w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwo może na czas podjąć decyzję o uzupełnianiu produktów, których niebawem może zabraknąć.

System WMS dla e-commerce – integracja
Qguar WMS może współpracować z wieloma typami systemów informatycznych. Zarówno tymi stosowanymi wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i u jego partnerów (np. w firmach kurierskich). System Qguar WMS może zostać zintegrowany m.in. z oprogramowaniem:

 • ERP
 • Order Management System
 • Manufacturing Execution System
 • Transport Management System
 • Yard Management System
 • Dock Scheduling
 • Firm kurierskich

Quantum Qguar sp. z o.o. oferuje systemy informatyczne dla tych przedsiębiorstw, które mają szczególnie wysokie wymagania w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Sztandarowym produktem firmy jest autorski pakiet oprogramowania QGUAR – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji w powiązaniu z procesami zakupu i sprzedaży. Qguar to rozwiązanie elastyczne, współpracujące z wieloma różnymi systemami klasy ERP. 

Dążąc do dostarczania rozwiązań kompleksowych, wraz z pakietami oprogramowania oferujemy:

 • szeroką gamę sprzętu komputerowego, w tym serwery, urządzenia do identyfikacji towarów i automatyki przemysłowej
 • kompleksowe usługi obejmujące: analizę procesów i potrzeb przedsiębiorstwa, projektowanie rozwiązań IT, instalacje, szkolenia, wdrożenie, asystę powdrożeniową, serwis i opiekę eksploatacyjną.

W Quantum pracuje około 150 osób, przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów posiadających wykształcenie i doświadczenie z dziedziny informatyki, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, automatyki i matematyki. Nowoczesna struktura firmy, praca w obrębie projektów, specjalizowane działy zajmujące się m. in. produkcją systemów standardowych, kontrolą jakości, realizacją projektów indywidualnych, wdrożeniami i szkoleniami czy serwisem.

Quantum adresuje swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorstw o następującej specyfice działalności:

 • centra logistyczne i dystrybucyjne, nowoczesne struktury magazynowe
 • firmy produkcyjne z wysokimi wymaganiami w zakresie logistyki
 • firmy dystrybucyjno-handlowe
 • operatorzy logistyczni i firmy spedycyjno-transportowe.

Dzięki nowoczesnemu i ustawicznie rozwijanemu systemowi QGUAR firma osiągnęła pozycję wiodącego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta specjalistycznego oprogramowania dla logistyki. Około 200 dużych systemów wdrożonych przez Quantum, zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej, to gwarancja bardzo wysokiej jakości i kompetencji.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji