NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Qguar OTM (Object Tracking & Monitoring)

object
otm
QGUAR
DostawcaQuantum Qguar sp. z o.o.
MarkaQGUAR
WłasnyTak
LicencyjnyNie
AutonomicznyTak

Kontakt w sprawie oferty

Quantum Qguar sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 3 A
30-633 Kraków
+48 12 646 98 00
+48 12 646 98 02
www.quantum-software.com
info@quantum-software.com

Qguar OTM (Object Tracking & Monitoring) – platforma zarządzania i monitoringu pojazdów (obiektów), które wyposażone zostały w satelitarne lokalizatory pozwalające na odczyt ich pozycji. System wykorzystuje standardowo zaawansowane lokalizatory „Kormoran”, które mogą być montowane na dowolnych pojazdach (wagony, cysterny, kontenery). W przypadku transportu towarów niebezpiecznych użytkownik otrzymuje wraz z systemem wydajne narzędzie do monitorowania transportu ADR. Nowoczesna technologia oraz przyjazny interfejs czyni z systemu bardzo wydajne narzędzie. Gromadzone z lokalizatorów dane oraz zestaw statystyk pozwala na zaawansowaną ocenę ruchu i wykorzystania monitorowanych pojazdów.

Zalety systemu:
• możliwość instalacji lokalizatora na pojazdach bez zasilania
• gromadzenie danych o miejscu pobytu, ruchu i wykorzystaniu pojazdów
• prezentacja danych na mapie cyfrowej
• zestaw statystyk i raportów
• przesyłanie komunikatów o zaistnieniu zdarzenia
• gromadzenie cennych informacji ułatwiających planowanie i podejmowanie decyzji
• zdalna diagnostyka i sterowanie urządzeniami lokalizacyjnymi
• dostęp do systemu za pomocą przeglądarki internetowej

Qguar OTM oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:
• lokalizacja pojazdów (cystern, wagonów, kontenerów) za pomocą GPS
• prezentacja ostatnio zarejestrowanej pozycji pojazdu na mapie cyfrowej
• prezentacja ostatnio zarejestrowanego stanu pojazdu na mapie cyfrowej (postój, jazda)
• rejestracja i archiwizacja pozycji pojazdów w czasie
• rejestracja stanu pojazdów w czasie (postój, ruch)
• rejestracja czasów pobytu pojazdów w zadanych obszarach geograficznych
• wysyłanie komunikatów przez urządzenia po osiągnięciu zadanego obszaru geograficznego
• wysyłanie komunikatów przez urządzenia o wystąpieniu zdefiniowanego zdarzenia (postój przekraczający określony czas, przekroczenie prędkości jazdy, przechylenie pojazdu ponad zadany kąt)
• zestawienie proporcji czasu ruchu/postoju pojazdów w zdefiniowanych odcinkach czasowych
• monitorowanie stanu baterii zasilających urządzenie
• zdalne sterowanie parametrami pracy urządzeń
• zdalna diagnostyka urządzeń

Quantum Qguar sp. z o.o. oferuje systemy informatyczne dla tych przedsiębiorstw, które mają szczególnie wysokie wymagania w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Sztandarowym produktem firmy jest autorski pakiet oprogramowania QGUAR – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji w powiązaniu z procesami zakupu i sprzedaży. Qguar to rozwiązanie elastyczne, współpracujące z wieloma różnymi systemami klasy ERP. 

Dążąc do dostarczania rozwiązań kompleksowych, wraz z pakietami oprogramowania oferujemy:

  • szeroką gamę sprzętu komputerowego, w tym serwery, urządzenia do identyfikacji towarów i automatyki przemysłowej
  • kompleksowe usługi obejmujące: analizę procesów i potrzeb przedsiębiorstwa, projektowanie rozwiązań IT, instalacje, szkolenia, wdrożenie, asystę powdrożeniową, serwis i opiekę eksploatacyjną.

W Quantum pracuje około 150 osób, przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów posiadających wykształcenie i doświadczenie z dziedziny informatyki, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, automatyki i matematyki. Nowoczesna struktura firmy, praca w obrębie projektów, specjalizowane działy zajmujące się m. in. produkcją systemów standardowych, kontrolą jakości, realizacją projektów indywidualnych, wdrożeniami i szkoleniami czy serwisem.

Quantum adresuje swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorstw o następującej specyfice działalności:

  • centra logistyczne i dystrybucyjne, nowoczesne struktury magazynowe
  • firmy produkcyjne z wysokimi wymaganiami w zakresie logistyki
  • firmy dystrybucyjno-handlowe
  • operatorzy logistyczni i firmy spedycyjno-transportowe.

Dzięki nowoczesnemu i ustawicznie rozwijanemu systemowi QGUAR firma osiągnęła pozycję wiodącego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta specjalistycznego oprogramowania dla logistyki. Około 200 dużych systemów wdrożonych przez Quantum, zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej, to gwarancja bardzo wysokiej jakości i kompetencji.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021EMIL - 08-2021EMIL - 08-2021Zobacz więcej publikacji