NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Nowa strategia CSR

3 lutego 2016
Nowa strategia CSR
Nowa strategia CSR

DPDgroup ogłasza nową strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest to nowe zobowiązanie międzynarodowej sieci kurierskiej DPDgroup koncentrujące się na czterech obszarach, które wiążą się bezpośrednio z podstawowym obszarem działalności, jakim jest doręczanie przesyłek.

- Chcąc być odpowiedzialnym partnerem dla klientów firmowych i konsumentów oraz najbliższych nam społeczności, jako DPDGroup wprowadzamy nową koncepcję działań, którą charakteryzuje prostota i pragmatyzm. Koncentrujemy się na czterech filarach, na które mamy realny wpływ - mówi Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

Driving Change określa ramy, w jakich DPDGroup będzie poruszać się jako firma odpowiedzialna społecznie. Są one konsekwencją wyzwań współczesności – oczekiwań klientów, zmian w regulacjach, rozwoju e-commerce i dążenia do bycia liderem także w tym obszarze.

Neutralni dla środowiska – zaangażowanie na rzecz obniżenia emisji CO2
Nowa strategia zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, który powstaje w wyniku bieżącej działalności kurierskiej. Do 2020 roku DPDGroup ma za zadanie zredukować emisję CO2 na paczkę o 10%. Co ważne, działania te nie wiążą się ze wzrostem kosztów dla klientów. Inicjatywa realizowana jest we współpracy ze firmą EcoAct, światowym liderem w dziedzinie doradztwa dotyczącego strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Przyjazna logistyka miejska – działania wobec wyzwań związanych doręczaniem przesyłek w miastach
DPDgroup stara się doręczać przesyłki tak, aby przyczyniać się do poprawy jakości życia i zdrowia w obszarach miejskich. Oferuje szeroki wybór rozwiązań związanych z doręczaniem przesyłek przy jednoczesnej redukcji niekorzystnego wpływu swojej działalności na środowisko. Kierując się tym założeniem, grupa inwestuje w rozwiązania, które podnoszą wskaźnik doręczalności w pierwszej próbie (Predict) oraz rozwija sieć punktów nadań i odbiorów, które dają więcej wygody nadawcom i odbiorcom paczek.

- Dzięki obydwu propozycjom logistyka kurierska w centrach miast jest bardziej racjonalna, gdyż zmniejsza się ruch z udziałem samochodów kurierskich. W ten sposób mieszkańcy są w mniejszym stopniu obciążeni jego skutkami – mówi Rafał Nawłoka.


Innowacyjna przedsiębiorczość – dzielimy się wiedzą i duchem przedsiębiorczości
DPDgroup dąży do wzmacniania postaw przedsiębiorczości w firmie i poza nią. Opiera swoją działalność na bliskich relacjach z klientami i partnerami biznesowymi, co sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań z korzyścią dla obu stron.

Celem grupy jest także nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi non – proft, zajmującymi się promowaniem innowacyjnej przedsiębiorczości wyrażanej zarówno poprzez konkretne projekty, jak i kształtowanie przedsiębiorczych postaw.

Bliżej społeczności
Każda spółka DPDgroup podejmuje szlachetne i pożyteczne inicjatywy na rzecz społeczności zgodnie z własnymi lokalnymi uwarunkowaniami. Komfortowe warunki pracy zatrudnionych w DPDgroup i dobro najbliższego otoczenia społecznego to ważny cel nowej polityki CSR.

Dla DPD Polska oznacza on kontynuację dotychczasowych działań, skupiających się m.in. na pomocy dzieciom i młodzieży w trudniejszej sytuacji życiowej oraz pomocy osobom starszym, na promocji ochrony zdrowia i aktywnego trybu życia, na walce z biedą, wspieraniu wolontariatu, udzielaniu pomocy charytatywnej i angażowaniu się w przewozy solidarnościowe.

Źródło: DPD Polska

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020EMIL - 10-2020EMIL - 10-2020Zobacz więcej publikacji