Polecamy

Nie daj się wyprzedzić - tankuj LNG w swojej bazie transportowej!

Novatek Green Energy
14 października 2020
Nie daj się wyprzedzić - tankuj LNG w swojej bazie transportowej!
Nie daj się wyprzedzić - tankuj LNG w swojej bazie transportowej!
Możliwość zatankowania floty pojazdów bezpośrednio w miejscu wyjazdu w trasę to dla przewoźników najbardziej komfortowe rozwiązanie. Dlatego też stacja tankowania LNG funkcjonująca na terenie bazy transportowej klienta na stałe zagościła w ofercie firmy Novatek Green Energy, która zapewnia finansowanie urządzeń stacji, ich montaż, obsługę serwisową oraz ciągłość dostaw gazu.

Przyszłość należy do LNG
W obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez firmy rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów można śmiało powiedzieć, że przyszłość paliw alternatywnych w transporcie należy w znakomitej części do skroplonego gazu ziemnego (LNG). Technologia LNG jest już doskonale rozwinięta i przygotowana, czego nie można powiedzieć np. o wodorze. Gaz ziemny stanowi zatem poważne wyzwanie dla oleju napędowego i coraz bardziej widoczny jest trend wymiany taboru na ciągniki siodłowe zasilane LNG. Tego typu decyzjom sprzyjają również odgórne udogodnienia, takie jak np. w Niemczech, gdzie do końca 2023 roku obowiązuje zwolnienie ciężarówek na gaz z opłat drogowych. Nikogo więc nie dziwi, że po europejskich drogach jeździ już ponad 11 tysięcy ciężarówek napędzanych LNG i liczba ta wciąż wzrasta.

Infrastruktura tankowania LNG w Europie
Na rynku europejskim funkcjonuje ponad 300 publicznych stacji LNG, a od początku roku oddano ich do użytkowania aż 50. Ich liczba jest jednak wciąż niewystarczająca, aby sprostać rosnącemu popytowi, zwłaszcza widocznemu w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto zatem poważnie rozważyć ofertę firmy Novatek Green Energy, która dysponuje paliwem z własnych zakładów produkcji LNG. Spółka posiada doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji stacji, a także logistyki dostaw gazu i obsługi klienta. Kluczową kwestią jest również fakt, że Novatek Green Energy finansuje zakup urządzeń stacji tankowania LNG, które nawet w najmniej zaawansowanej opcji kosztują kilka milionów złotych.

Gaz Novatek można obecnie zatankować zarówno w Polsce, jak i na trzech stacjach w Niemczech, a kolejne obiekty są już w trakcie realizacji.

Rys. 1 Stacje tankowania LNG Novatek w Europie.

Stacja tankowania tam, gdzie Twoje pojazdy
To najlepszy moment, aby rozważyć tankowanie LNG Novatek na terenie własnej bazy transportowej i jednocześnie świadczyć usługi w tym zakresie innym podmiotom. Spółka Novatek Green Energy oferuje bowiem stacje wyposażone w system saturacji, dopasowujący parametry techniczne paliwa do wymogów poszczególnych rodzajów pojazdów, dzięki czemu stacja może szybko i bez strat zatankować wszystkie dostępne obecnie na rynku marki samochodów ciężarowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym.

Fot. 2. Stacja tankowania LNG w Krzywej na terenie firmy EPO-Trans Logistic.

Taki ogólnodostępny obiekt funkcjonuje już od wielu miesięcy w Krzywej, przy autostradzie A4, pomiędzy Legnicą a Zgorzelcem. Jej operatorem, a także głównym beneficjentem, jest firma Epo-Trans Logistic, która obecnie dysponuje 40 pojazdami zasilanymi LNG, a lada moment będzie miała ich 60. Stacja została sfinansowana i zamontowana przez spółkę NOVATEK Green Energy, która zapewnia stałe dostawy skroplonego gazu ziemnego oraz zajmuje się serwisem technicznym obiektu. Ogólnodostępna stacja umożliwia obsługę ok. 50 pojazdów dziennie, ale z uwagi na wciąż rosnące zapotrzebowanie w niedalekiej przyszłości zostanie zamontowany kolejny dystrybutor, który zwiększy jej przepustowość.

Novatek Green Energy
Foto: Novatek Green Energy 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji