NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

PKO Leasing poszerza ofertę pomocy dla branży transportowej

PKO Leasing
9 listopada 2020
PKO Leasing poszerza ofertę pomocy dla branży transportowej
Fot. PKO Leasing
Podpisanie umowy
W dniu 4 listopada podpisane zostało porozumienie o współpracy między PKO Leasing, a ARP Leasing w zakresie refinansowania umów leasingowych przedsiębiorców branży transportowej i autokarowej dotkniętych skutkami pandemii Covid-19. Refinansowanie leasingu jest jednym z instrumentów finansowych Tarczy Antykryzysowej oferowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
 
- Program Tarczy antykryzysowej to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. ARP Leasing w ramach Tarczy udziela wsparcia poprzez refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z szeroko rozumianego sektora transportu drogowego oraz firm wykorzystujących środki transportu do logistyki własnej. PKO Leasing z racji skali swojego działania, jest stroną umów leasingu zawartych z przedsiębiorcami, którzy mogą kwalifikować się do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach naszych instrumentów. Poprzez współdziałanie z liderem rynku chcemy zwiększyć zasięg potencjalnego oddziaływania – ocenia Paweł Kolczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 
- Obecna rzeczywistość wymaga nadal niestandardowych rozwiązań, także w kontekście  planowania i przygotowania się do działań w nadchodzącym roku. Już teraz widzimy zwiększone zainteresowanie naszymi instrumentami, które jeszcze w połowie roku przedsiębiorcy pozostawiali sobie niejako w odwodzie. To wynika zapewne z nieco innego niż wstępnie zakładano scenariusza związanego z systematycznym odmrażaniem gospodarki determinowanego trwająca pandemią, ale też dobiegających końca sześciomiesięcznych „wakacji” leasingowych w firmach komercyjnych. Dzięki uzgodnionym zasadom współpracy z PKO Leasing, będziemy pozostawali w gotowości dla wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacjach, kiedy wspólnie stwierdzimy, że będzie to optymalna ścieżka pomocy dla utrzymania bądź powrotu ich potencjału gospodarczego i zdolności nabywczych. Przedsiębiorcy w takich sytuacjach będą mogli liczyć na spójne i partnerskie podejście naszych spółek w zasadach ubiegania się i skorzystania z refinansowana dotychczasowych umów leasingowych – mówi Wojciech Miedziński, Prezes Zarządu ARP Leasing.
 
- Branża leasingowa finansuje istotne gałęzie gospodarki. Porozumienie podpisane z ARP Leasing w ramach oferowanego przez ARP instrumentu wsparcia Tarczy antykryzysowej pomoże przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym przez pandemię Covid-19 zachować płynność finansową. To ważne, by wspierać biznes szczególnie w tak trudnym dla prowadzenia działalności gospodarczej okresie. Wypracowane rozwiązania umożliwią klientom wybranych branż skorzystanie z dodatkowych instrumentów finansowych stabilizujących ich sytuację ekonomiczną. Cieszę się, że łączymy nasze kompetencje, by jeszcze w tym roku zapewnić przedsiębiorcom wsparcie i większe bezpieczeństwo działania – konkluduje Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing.
 
Koncepcja współdziałania ARP Leasing z głównymi graczami rynku leasingowego w Polsce w zakresie refinansowania leasingów środków transportu ciężkiego powstała w wyniku wiosennego lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy korzystający z finansowania środków transportu wykorzystywanego w przewozach towarowych i osobowych leasingiem zaczęli mieć problemy ze spłatą rat. Dla wielu firm z tych branż możliwość karencji lub zawieszenia spłaty finansowania, okazały się jedyną szansą na uratowanie działalności i przetrwanie firmy w perspektywie najbliższych miesięcy. Zawarte właśnie porozumienie z PKO Leasing jest kolejną umową o współpracy, po Millennium Leasing, którą podpisała Spółka ARP Leasing w zakresie sektorowego refinansowania umów leasingowych.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020EMIL - 10-2020EMIL - 10-2020EMIL - 09-2020EMIL - 09-2020EMIL - 08-2020EMIL - 08-2020Zobacz więcej publikacji