NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Nagrodzone dobre praktyki bezpiecznej pracy

Andrzej Szymkiewicz
3 marca 2021
Nagrodzone dobre praktyki bezpiecznej pracy
Nagrodzone dobre praktyki bezpiecznej pracy
Miniony rok wyjątkowo doświadczył wszystkie służby zaangażowane w procesy bezpieczeństwa pracy, pandemia wymusiła diametralne zmiany w organizacji pracy. Bezpieczeństwo nabrało zupełnie innego wymiaru i znaczenia dla procesów składowania, magazynowania i dystrybucji towarów.

Siódma edycja konkursu Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie różniła się od poprzednich tym, że nagrodzono wydzielone, osobno punktowane obszary. Firma, która zgromadziła największą sumę punktów we wszystkich obszarach, mogła cieszyć się tytułem Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie.

Bezpieczeństwo w magazynie to wypadkowa wielu działań i aktywności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy. Ale to także i przede wszystkim zachowanie pracowników. Ich postawy kształtowane są przez służby BHP i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów składowania. Tworzenie odpowiednich warunków pracy i budowanie świadomości indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy w magazynie jest największym osiągnięciem Lidera i wszystkich laureatów.

W konkursie udział wzięły magazyny firm o porównywalnym potencjale. Cztery firmy wypełniły ankiety konkursowe: 1) Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o., 2) Kramp Sp. z o.o., 3) Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., 4) Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

 
 
 
 
 
 

Kapituła konkursu liczyła ośmiu członków, reprezentantów Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, Politechniki Łódzkiej, Urzędu Dozoru technicznego, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej; zwycięzcy dwóch poprzednich edycji konkursu, czyli firmy Kuehne+Nagel Sp. z o.o., oraz organizatora.Mecenasem konkursu była firma Camso Polska S.A. przedstawiciel producenta ogumienia marek Solideal i Camso (wchodzących w skład grupy Michelin) oraz usługi dla szeroko pojętego segmenty poza drogowego w tym opony pneumatyczne, superelastyczne i opaski amortyzujące oraz felgi do wózków widłowych i urządzeń transportu wewnętrznego, a także opony i gąsienice gumowe do maszyn budowlanych, drogowych i rolniczych.


Metodologia
Ankiety zawierały pytania zamknięte, na które respondenci udzielali odpowiedzi „Tak“ lub „Nie“, oraz pytania otwarte wymagające odpowiedzi opisowej; można było dołączyć do nich dokumenty i zdjęcia.

 
Analizie poddano trzy obszary:
 Bezpieczna Praca – ankieta składała się z 52 pytań, (36 zamkniętych i 16 otwartych); maksymalna liczba punktów: 116,
Bezpieczna Flota – ankieta zawierała 18 pytań (13 zamkniętych, 5 otwartych); maksymalna liczba punktów: 38,
Bezpieczne Składowanie – ankieta zawierała 16 pytań (9 zamkniętych, 7 otwartych); maksymalna liczba punktów: 44.
Punktacja pytań zamkniętych: odpowiedź na TAK: 1 pkt, odpowiedź na NIE: 0 pkt, pytania otwarte punktowane od 1 do 5 pkt.

W konkursie było do zdobycia 1430 punktów, Lider zgromadził ich 1158, czyli 81% maksymalnej liczby.
 
Lider Bezpiecznej Pracy w Magazynie
Fot. Log4.pl
Lider Bezpiecznej Pracy w Magazynie
Pierwsze miejsce w konkursie wywalczył magazyn firmy Kramp Sp. z o.o. w Modle Królewskiej, zdobywając tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie.
 
W siódmej edycji konkursu nagrodzono dodatkowo trzy obszary: Bezpieczna Praca, Bezpieczne Składowanie i Bezpieczna Flota. Podział ten podkreśla znaczenie każdego obszaru z osobna i pokazuje ich wpływ na jakość bezpieczeństwa pracy w magazynie.
Bezpieczna Praca
Fot. Log4.pl
Bezpieczna Praca

W kategorii Bezpieczna Praca nagrodę zdobył magazyn firmy Kramp Sp. z o.o., ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska. W tej kategorii można było uzyskać 812 punktów, nagrodzony magazyn zdobył 695, co stanowi 85% maksymalnej liczby punktów.
Bezpieczne Składowanie
Fot. Log4.pl
Bezpieczne Składowanie

W kategorii Bezpieczne Składowanie nagrodę przyznano magazynowi firmy Kramp Sp. z o.o., ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska. Do zdobycia w tej kategorii były 352 punkty, nagrodzony magazyn zgromadził ich 266 (76% maksymalnej liczby punktów).
Bezpieczna Flota
Fot. Log4.pl
Bezpieczna Flota

W kategorii Bezpieczna Flota nagrodę zdobył magazyn Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A., ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn. W tej kategorii można było zdobyć 266 punktów, nagrodzony magazyn miał ich 198 (74% maksymalnej liczby punktów).

Siódmą edycję konkursu zorganizowaliśmy w wyjątkowym czasie, który nie daje możliwości normalnego funkcjonowania gospodarki. Logistyka i związana z nią działalność nie ucierpiała wprawdzie tak bardzo jak inne obszary gospodarcze, jednak restauratorzy i hotelarze są dla logistyki ważnym obszarem. Rynek e-commerce rozwija się w czasie pandemii znakomicie i to on wyznacza obecnie tempo rozwoju rynku logistycznego. W tym niełatwym momencie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w konkursie, które wynikały z doświadczenia poprzednich edycji. Mimo wielu trudności konkurs udało się przeprowadzić, a wyniki utwierdzają nas w przekonaniu o słuszności naszej decyzji.
 
Ankieta jest swoistą listą kontrolną bezpiecznej pracy w magazynie, analiza odpowiedzi pozwala stwierdzić, że firmy angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w magazynie. Doskonalą też dobre praktyki, podnosząc tym samym kulturę bezpieczeństwa pracy w magazynie.

Konkurs ewoluuje, a organizatorzy zbierają doświadczenie i uwagi od uczestników. Propagujemy bezpieczeństwo pracy w magazynie, która opłaca się wszystkim zainteresowanym stronom. Dobre praktyki bezpiecznej pracy zasługują na rozpowszechnianie, a firmy trzymające się tych zasad – na promocję.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji