Inteligentne rozwiązania szansą dla przemysłu na rosnące ceny energii

Eaton
5 grudnia 2021
Inteligentne rozwiązania szansą dla przemysłu na rosnące ceny energii
Fot. Eaton
Inteligentne rozwiązania szansą dla przemysłu na rosnące ceny energii
W całej Europie przemysł wkracza w zimowe miesiące z niepewnością dotyczącą stabilności cen energii. Ceny gazu ziemnego osiągnęły już poziom sześciokrotnie wyższy niż w tym samym okresie w 2020 roku. Rosnące koszty energii mogą stanowić zagrożenie dla konkurencyjności firm przemysłowych. Jak przemysł może zabezpieczyć się przed rosnącymi cenami prądu i widmem blackoutów? Pomocne mogą być magazynowanie energii, inteligentne czujniki oraz własne źródła pozyskiwania mocy, np. ze słońca.
 
Ceny gazu i energii elektrycznej były stabilne przez większą część ostatniej dekady − szczególnie do 2019 roku. Dlatego wiele firm nie było przygotowanych na gwałtowne podwyżki. Rządy w całej Europie próbują złagodzić presję cenową na energię zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Jednak kontynent stoi przed wyzwaniami, których nie da się rozwiązać z dnia na dzień, dlatego tendencja pozostanie wzrostowa.
Istotne każde urządzenie
 
Na zużycie energii wpływ mają wszystkie urządzenia znajdujące się „za licznikiem” – od oświetlenia i ogrzewania, przez maszyny, aż po serwery. Kluczowe znaczenie w zakładach przemysłowych ma inteligentne zarządzanie nimi tak, aby działały, gdy to konieczne. Cyfrowe czujniki i sensory mogą dostarczać z maszyn dane, na podstawie których aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym mogą dopasowywać produkcję, system ogrzewania czy oświetlenie do pory dnia, ceny taryfy lub systemu pracy w danym zakładzie. Pozwala to zredukować zużycie energii oraz koszty związane z niepotrzebną pracą urządzeń.   
 
Inteligentne magazynowanie i własne źródła energii
Własne instalacje OZE na terenie zakładu przemysłowego, np. na dachu, obniżają koszty prądu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat na czynsz czy dzierżawę terenu. Produkują jednak energię w sposób bardzo zmienny, dlatego ważne jest jej zbieranie i magazynowanie na miejscu. Mogą w tym pomóc inteligentne magazyny energii, które zbierają nadwyżki energii, aby następnie wykorzystywać je na potrzeby własne budynku lub urządzeń. Buduje to większą samowystarczalność przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie i chroni przed wzrostem cen prądu.
 
Zasilanie awaryjne na wypadek blackoutu
Przemysł jest szczególnie wrażliwy na przerwy w dostawach energii, które mogą powodować nieoczekiwane wstrzymanie produkcji czy usterki maszyn. W zapewnianiu ciągłości działania często pomagają systemy zasilania gwarantowanego UPS. Poza zmniejszaniem ryzyka przestojów, mogą one nawet generować dodatkowe przychody.
 
Systemy UPS mogą pobierać energię i magazynować ją, a następnie oddawać do sieci w momentach zwiększonego zapotrzebowania. Jest to możliwe dzięki technologii EnergyAware oraz inteligentnym czujnikom i algorytmomsterującym przepływem energii. Magazynowana w ten sposób energia może być sprzedawana na rynku usług pomocniczych i służyć do regulacji częstotliwości sieci energetycznej. Nie tylko generuje to dodatkowe dochody dla zakładu, ale też zwiększa odporność firmy na zakłócenia w dostawach prądu i ryzyko ewentualnego blackoutu. Jest to także korzystne z punktu widzenia operatora systemu elektroenergetycznego, który uzyskuje w ten sposób dodatkowe źródło szybkiej rezerwy częstotliwościowej – wyjaśnia Rafał Kryk, Application Manager w firmie Eaton.
 
Strategia przemysłowa przyjęta przez UE w 2020 r. wyznacza dwa główne obszary transformacji: ekologię i cyfryzację. Jej celem jest m.in. utrzymanie wysokiego stopnia konkurencyjności przemysłu. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest mechanizm dostosowywania cen na granicach państw UE do śladu węglowego. Za import towarów, których produkcja wiąże się z dużym zanieczyszczeniem środowiska, trzeba będzie wnieść specjalną opłatę. Ma to skłonić producentów do modernizacji procesów w ich działalności gospodarczej oraz redukowania swojego śladu węglowego. W najbliższym czasie inwestowanie w inteligentne rozwiązania zarządzania energią czy OZE może więc okazać się koniecznością.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji