NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Goodman zwiększył wartość zarządzanych aktywów

17 lutego 2015
Goodman zwiększył wartość zarządzanych aktywów
Goodman zwiększył wartość zarządzanych aktywów

Grupa Goodman („Goodman” lub „Grupa”) ogłosiła swoje wyniki za pierwszą połowę roku obrotowego 2015 zakończoną 31 grudnia 2014 r. Działalność deweloperska Goodman pozwoliła uzyskać dobry wynik. Przyczynił się do tego popytna nowoczesne obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach, które pozwalają klientom osiągać lepszą efektywność i większy zysk. Na koniec grudnia 2014 r. Goodman prowadził budowę obiektów o łącznej wartości 2,0 mld EUR a przewidywany zysk, jaki zostanie uzyskany z kosztów ma wynieść 8,7%. Inwestycje te obejmują 2,4 mln m2 powierzchni magazynowej w ramach 69 projektów w 12 krajach. W ten sposób Goodman utrzymał pozycję jednego z największych na świecie deweloperów obiektów przemysłowych.

Najważniejsze dane operacyjne Grupy za ten okres:

  • Całkowita wartość zarządzanych aktywów wyniosła 19,7 mld EUR, czyli o 10% więcej w porównaniu z końcem poprzedniego roku obrotowego w czerwcu 2014 r. Wzrost wartości był możliwy dzięki zapotrzebowaniu firm na wysokiej jakości obiekty przemysłowe.
  • Solidny portfel nieruchomości przy utrzymanym 96-procentowym poziomie wynajmu i ważonej średniej wygaśnięcia najmu wynoszącej 4,8 roku.
  • W budowie obiekty o wartości 2,0 mld EUR obejmujące 69 projektów w 12 krajach, w tym 61% projektów ze wstępnie zaangażowanymi środkami, a 76% połączonych z kapitałem osób trzecich, co generuje prognozowany zysk z kosztów rzędu 8,7%.
  • Zebrano 1,0 mld EUR z emisji papierów udziałowych kierowanych do osób trzecich. Środki te wspierają fundusze zarządzane przez grupę Goodman i jej niezależne struktury zarządzania.

Goodman znacząco rozwijał się na wszystkich rynkach, na których działa:

  • Popyt klientów przyczynia się do utrzymania aktywności w Europie na stabilnym poziomie głównie w obszarze budowy obiektów pre-let.
  • W Azji, dzięki ukierunkowanej strategii i dostarczaniu obiektów wysokiej jakości na mało nasyconych rynkach Chin i Japonii, Grupa osiąga rosnące i zrównoważone zyski.
  • Cykliczne wzrosty można też dostrzec w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii gdzie wzrost działalności jest widoczny w rosnących obrotach.
  • Wzrost aktywności w USA dzięki dwóm nowym projektom w budowie zlokalizowanym w Południowej Kalifornii.
  • Coraz lepsze wyniki w Brazylii gdzie trwa budowa obiektów o powierzchni 275 000 m2.
  • Łącznie w obu Amerykach realizowanych jest 19% inwestycji deweloperskich Grupy.

Międzynarodowa dywersyfikacja działalności Grupy wciąż przynosi pozytywne rezultaty dzięki zróżnicowaniu cyklów gospodarczych w poszczególnych krajach na świecie. Dodatkowo, wzmacnia to markę Goodman jako wiodącej grupy w obszarze nieruchomości przemysłowych.
Goodman oferuje wysokiej jakości aktywa i buduje relacje z klientami aby lepiej zrozumieć ich działalność i dostarczać im nieruchomości odpowiadające ich zróżnicowanym potrzebom. W wyniku przyjętej strategii, w ostatnim półroczu Goodman wynajął 1,7 mln m2 powierzchni i podpisał nowe umowy na nowe realizacje o wartości 0,9 mld EUR.

"Otwartość na potrzeby klientów i relacje z klientami na całym świecie dostarczają nam wiele możliwości biznesowych" – mówi Greg Goodman, dyrektor generalny Grupy Goodman. "Zwiększamy swoje kompetencje i potencjał w dostarczaniu klientom wysokiej jakości nowoczesnych rozwiązań, które będą odpowiadać zmieniającym się potrzebom biznesowym klientów i pozwolą im poprawiać efektywność. Spodziewamy się, że właśnie to będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym wzrost naszej Grupy w drugiej połowie roku obrotowego 2015 w zakresie działalności deweloperskiej oraz wynikach portfolio aktywów." – dodaje Greg Goodman.

Czytaj więcej w Bibliotece

Źródło: Goodman
Foto: Goodman

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020Zobacz więcej publikacji