NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Ekonomiczne parametry baterii

22 sierpnia 2011
Ekonomiczne parametry baterii
Ekonomiczne parametry baterii

 

Water Less® to bateria którą cechuje większa elastyczność oraz przedłużenie czasu użytkowania poprzez obniżenie częstotliwości uzupełniania poziomu elektrolitu do 4, 8 lub 13 tygodni – w zależności od metody ładowania. Jak ważna jest ta czynność obsługi baterii i jakie ma znaczenie dla jej żywotności, nie trzeba nikogo przekonywać. Zastosowanie nowej baterii pozwala uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne. Te ewidentne korzyści to zmniejszenie kosztów nakładu pracy związanej z uzupełnianiem elektrolitu do 60% (przy zastosowaniu prostowników Hawker 50Hz ) oraz do 75 % (przy użyciu prostowników Hawker HF). W dobie rosnących kosztów pracy te wielkości są niebagatelne. Baterie trakcyjne Hawker Water Less® charakteryzują się wysokim poziomem mocy oraz niezawodnością we wszelkich zastosowaniach dotyczących wózków widłowych. Zakres działania produktu Hawker Water® Less jest jednym z najlepszych w dziedzinie technologii produkcji baterii i przyczynia się on do zwiększonej efektywności prowadzonej działalności biznesowej.

Hawker_fot_1.JPG
Hawker_fot_1.JPG
Ogniwo
Wszystkie ogniwa Hawker Water Less® bazują na technologii PzS. Elektrody dodatnie wykonane są z odlewanych ciśnieniowo rurkowych płyt pancernych (PzS) oraz komponentów wykonanych w oparciu o zaawansowane technologie zwiększające sprawność baterii. Elektrody ujemne wykonane są z pasowanych płyt krakowych. Separatory są wykonane z materiału mikroporowatego. Charakterystyka konstrukcyjna jak np. zwiększona objętość elektrolitu, zmniejszona wysokość podpórek oraz zastosowanie nowych korków z uchylnym zamknięciem – tzw typ fit- pozwala osiągać nowe możliwości.

Ładowanie
Technologia ładowania musi być dopasowana do charakterystyki baterii oraz aplikacji. Ma to decydujące znaczenia dla ekonomicznego działania baterii. Baterie trakcyjne Hawker Water Less® mogą współpracować z prostownikami 50 Hz i HF (smart chargers). Prostowniki Hawker HF automatycznie dopasowują się do: wydajności, napięcia (Lifeplus) i poziomu rozładowania baterii. Dla klienta oznacza to wysoki poziom elastyczności.

Odstępy pomiędzy uzupełnieniami elektrolitu (przy rozładowaniu wynoszącym 80% C5, 1 cykl dziennie, 5 dni w tygodniu) można rozłożyć w następujący sposób:

  • Co 4 tygodnie przy użyciu konwencjonalnych prostowników 50 Hz i współczynniku ładowania 1.2
  • Co 8 tygodni przy zastosowaniu prostowników Hawker HF i współczynniku ładowania 1.10 - 1.12 
  • Co 13 tygodni gdy bateria jest wyposażona w układ cyrkulacji elektrolitu oraz gdy stosuje się prostownik Hawker HF ze współczynnikiem ładowania 1.07

Elastyczność
Baterie Hawker Water Less® współpracują z systemami wspomagającymi czynności obsługowe baterii. Systemy te są doskonałym uzupełnieniem oferty zwiększają efektywność wykorzystania optymalnych parametrów ładowania i pracy baterii. Hawker aquamatic - układ uzupełniania wody (aquamatic) umożliwia uzupełnienie ubytku wody we wszystkich ogniwach z jednego centralnego punktu za pośrednictwem układu zintegrowanego. Proste w obsłudze rozwiązanie, eliminujące konieczność sprawdzania „korka po korku” poziomu elektrolitu i ręczne uzupełnianie wody. Cyrkulacja elektrolitu - większość typów ogniw ( technologia niedostępne dla płyt ogniw BS 2 i 3 płytowych) zapewnia uzyskanie optymalnych osiągów i maksymalnie wydłuża żywotność baterii w zastosowaniach charakteryzujących się wysokim obciążeniem. Układ cyrkulacji elektrolitu - AirLift, składa się z układu rurek wbudowanych w ogniwa. Pompa membranowa przesyła strumień powietrza o niskim natężeniu przepływu do ogniwa, wewnątrz którego dochodzi do jego cyrkulacji. Taki układ zapobiega rozwarstwieniu elektrolitu oraz prowadzi do optymalizacji ładowania baterii.

                 

Hawker_fot_3.JPG
Hawker_fot_3.JPG
                         
Hawker_fot_4.JPG
Hawker_fot_4.JPG

Easyplus: Prostowniki HF (Powertech, Lifeplus) posiadają zdolność komunikacji z baterią. Dioda na urządzeniu easyplus będzie sygnalizować konieczność uzupełnienia wody. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi funkcja polegająca na niedopuszczeniu do uruchomienia prostownika po określonej ilości cykli, jeżeli bateria nie została dopełniona wodą (a było to konieczne). Easyplus wyświetla następujące informacje: dane identyfikacyjne, wydajność, temperaturę, napięcie. Battery Fleet Management: EnerSys posiada rozwiązanie, które powoduje, że zarządzanie baterią akumulatorową jest proste i niezbyt kosztowne. System zarządzania na bieżąco kontroluje stan naładowania baterii i informuje o dostępności baterii, zapobiega to używaniu baterii nie w pełni naładowanych.                      

Baterie Hawker Water Less® mogą pracować w najtrudniejszych dla nich środowiskach, w pracy wielozmianowej i wysokiej temperaturze otoczenia. Nowa generacja baterii dobrze znosi stopień rozładowania rzędu 80% C5 i nie ma to wpływu na jej efektywność i żywotność w kolejnych cyklach ładowania. Baterie wyposażono we wskaźnik niskiego poziomu elektrolitu, który informuje użytkownika o potrzebie uzupełnienia wody, zapobiega tym samym uszkodzeniu ogniw. Hawker Water Less® –jest produktem wyznaczającym nowe trendy w konstrukcji baterii, dostosowujące się do oczekiwań rynku. Ciągłe doskonalenie produktów, jest dla zespołu firmy Hawker standardem działań na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Radek
Foto:Log4.pl


 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji