NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Czy magazyn bezpieczny może być efektywny?

Movida
15 lutego 2018
Czy magazyn bezpieczny może być efektywny?
BEZPIECZEŃSTWO_ARCHIWUM_MOVIDA
MOVIDA zaprasza do udziału w pierwszej edycji unikatowego spotkania masterclass „BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM”, które odbędzie się w dniach 13-14-15 marca 2018 roku. Podczas spotkania przedstawione zostaną liczne case studies, które będą inspiracją do znalezienia optymalnych rozwiązań. Wdrożone z sukcesem rozwiązania w zapewnieniu bezpieczeństwa okazane zostaną Uczestnikom na żywo podczas wizyty w Centrum Logistycznym 3LP/ TIM S.A. Wizyta poprzedzona będzie merytoryczną prelekcją: „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I DZIAŁANIA PREWENCYJNE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE ZAUTOMATYZOWANYM”.

3LP SA to JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE, oferujące zautomatyzowany outsourcing usług logistycznych podmiotom z sektora e-handlu. Zapewnia kompleksową pomoc z zakresu dystrybucji, zoptymalizowanego magazynowania i transportu 24h.
Oprócz dobrych praktyk i próby odpowiedzi na pytanie czy magazyn bezpieczny może być efektywny, w programie również:
  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA bezpieczeństwem w magazynie – WDRAŻANIE, AUDYTOWANIE
  • WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM I NAJWYŻSZYM KIEROWNICTWEM; odpowiedzialność kierownictwa w wyznaczaniu celów związanych z bezpieczeństwem
  • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA zapewniające bezpieczeństwo w MAGAZYNIE ZAUTOMATYZOWANYM
  • audyt bezpieczeństwa w magazynie/PRZEGLĄDYregałów magazynowych
  • UNIKANIE ZAGROŻEŃ związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych
  • WYMOGI PRAWNE I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w magazynie
  • bezpieczeństwo pracy w TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM
  • odpowiedzialności prawne za szkody wynikające z NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKÓW
  • kierunki rozwoju systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa – PRZEMYSŁ 4.0 a BEZPIECZEŃSTWO w magazynie
Więcej informacji na stronie organizatora: www.movida.com.pl
 
Movida
Foto: Movida

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2018EMIL - 11-2018EMIL - 10-2018EMIL - 10-2018EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018Zobacz więcej publikacji