NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Biznes działa na rzecz środowiska naturalnego

FOB
9 stycznia 2021
Biznes działa na rzecz środowiska naturalnego
Fot. FOB
srodowisko-naturalne-csr
Zaangażowanie biznesu w kwestie środowiskowe należy do wiodących trendów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przykłady działań w tym obszarze można zgłaszać do 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja dobrych praktyk trwa do 11 stycznia (poniedziałek) i odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020
 
Jak co roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchomiło formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Firmy mogą zgłaszać działania realizowane w 2020 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
 
W 18. edycji Raportu znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Do obszarów z największą liczbą inicjatyw należy „środowisko”, obejmujący następujące kategorie:
 • bioróżnorodność,
 • certyfikacja,
 • edukacja ekologiczna,
 • ekobiuro,
 • ekobudownictwo,
 • ekoefektywność,
 • ekoprodukty,
 • gospodarka w obiegu zamkniętym,
 • odnawialne źródła energii,
 • programy prośrodowiskowe,
 • recycling,
 • zero waste,
 • zrównoważony transport.
 
Wszystkie aktywności firm opublikowane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” dostępne są w wersji drukowanej oraz pdf wydawnictwa. Zamieszczone zostają w największej w Polsce wyszukiwarce dobrych praktyk: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/. Lista firm obecnych w danej edycji raportu dostępna jest także w anglojęzycznym skrócie publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Poprzednie edycje raportu znajdują się na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.
 
Zasady zgłoszeń
Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowanych w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane przez firmy w 2020 roku. Praktyki długoletnie to działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku.
Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu nowych praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 premierowych inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja w jednej z poprzednich edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania przejrzeć można tutaj: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/).
 
Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:
 • ład organizacyjny,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
 
Rok 2020 można uznać za wyjątkowo trudny sprawdzian ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony wiele firm bardzo boleśnie odczuło skutki finansowe panującej pandemii, a z drugiej – biznes podejmował szereg działań, aby wesprzeć służbę zdrowia poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu, środków ochrony osobistej czy też w inny sposób wspierając personel medyczny. Przedsiębiorstwa też nie zapomniały o niesieniu pomocy grupom szczególnie zagrożonym np. seniorom czy osobom bezdomnym czy o specjalnych potrzebach związanych np. ze zdalnym nauczaniem. W tym roku takich działań realizowanych przez biznes było dużo, co zaobserwowaliśmy realizując akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Dlatego spodziewamy się wielu zgłoszeń do Raportu związanych z działaniami na rzecz walki z COVID-19 – mówi Marzena Strzelczak prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Natomiast należy pamiętać również o aktywności firm w innych obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak na przykład kwestii środowiskowych i pracowniczych, ładu organizacyjnego, edukacji konsumentów, praw człowieka, współpracy z dostawcami. Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok poznamy podczas premiery publikacji w kwietniu 2021 roku – dodaje.
 
Rejestracji dobrych praktyk można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/ do 11 stycznia 2021 roku (włącznie). Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej FOB.
 
Więcej informacji na temat zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzielają menedżerki Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz (tel+48 663 020 358; ewa.wojciechowicz@fob.org.pl) oraz Marta Górska (+48 661 295 001, marta.gorska@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020EMIL - 10-2020EMIL - 10-2020EMIL - 09-2020EMIL - 09-2020Zobacz więcej publikacji