NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

A kiedy już będzie można kaszlnąć….

Waldemar Więcek, Product Manager LOGIS Sp. z o.o.
19 czerwca 2021
A kiedy już będzie można kaszlnąć….
Fot. Logis
Waldemar Więcek, Product Manager LOGIS Sp z o
Tego nikt nie przewidział wśród czarnych sce­nariuszy. Istnieją gotowe procedury na róż­ne krytyczne sytuacje, ale pandemia, w XXI wieku, na tym poziomie wiedzy, medycyny? Abstrakcja. Czy to za sprawą histerii mediów, czy z innego powodu, ale rozkręciło się to na niespotykaną dotąd skalę.
 
„Świat zrobił zwrot o 360°”. W tym, w gruncie rzeczy, błęd­nym logicznie sformułowaniu, zawiera się opis reakcji branży logistycznej na skutki pandemii. Poważna przeszkoda na drodze, chwilowe zwolnienie, nerwowe szukanie sposobu bezpiecznego pokonania przeszkody i odpowiedź-„trzeba iść dalej do przodu”. Kluczowym momentem tego „zwrotu” było tu zwolnienie, otrzymaliśmy przymusowy czas. Czas, aby znaleźć się w nowej sytuacji, zrewidować dotychcza­sowy metody działania, rozejrzeć się dookoła. Okazało się, że świat się nie cofnął i nie zatrzymał, a wręcz przeciwnie, w wielu obszarach dostał nagłego przyspieszenia i trzeba pokonać przeszkodę taranem.

Narzędzia funkcjonujące w łańcuchach dostaw funkcjonu­ją i rozwijają się nieustająco. Zmienił się jednak znacząco ich stopień obciążenia. Gwałtowny skok obrotów branży e-commerce, wygenerował nowe wyzwania ilościowe. Au­tomatyzacja procesów, ostatnimi laty stały trend, obecnie nabrała dodatkowych motywacji. Wśród wielu dotychczas rozpatrywanych parametrów jak: szybkość realizacji za­mówienia, minimalizacja kosztów pomyłek, minimalizacja kosztów osobowych, jest znany i brany pod uwagę, czynnik absencji chorobowej, który może jednak osiągać niespotyka­ną dotąd skalę. Kwarantanna, z dnia na dzień, potrafi wyłą­czyć z działania nawet 100% obsady i sparaliżować pracę.
 
W procesach logistycznych nie wytworzyło się w zasadzie nic nowego, musieliśmy się natomiast zmierzyć z wielo­krotnie większa ich skalą. To będzie zadanie na najbliższą przyszłość. Umiejętności nabyte w czasie pandemii w więk­szości pozostaną z odbiorcami na stałe. Wzrost zaufania i wygoda zakupów on-line, przełoży się na rosnącą ilość działań w łańcuchach dostaw. Praca zdalna również wy­generuje dodatkowy ruch. Możemy się komunikować się wirtualnie, ale musi się to przełożyć na działania w realu zlecone wyspecjalizowanym firmom.
 
Będzie również trzeba się zmierzyć z rozwiązaniem „karto­nowego problemu” czyli zwielokrotnienia ilości opakowań niezbędnych do obsługi tego ruchu. To musi ulec modyfikacji, bo utoniemy w opakowaniach po przesyłkach. Jeżeli na przykład znana firma meblowa wysłała mi uchwyt do drzwi szafy, mieszczący się w mojej zamkniętej dłoni, w kartoniku o wymiarach 10x15x5cm, to pokazuje to nowy obszar do optymalizacji i zmian. Tak więc w logistyce po pandemii pozostanie do rozwiązania problem zwielokrotnienia skali znanych procesów.
 
Pozostaje nam cierpliwie czekać na czasy, kiedy będzie można znowu, spokojnie i bez stresu kaszlnąć w tramwaju, a syrop na ten kaszel zamówimy oczywiście on-line. W kar­toniku? Oto jest pytanie na przyszłość.
 
Waldemar Więcek, Product Manager LOGIS Sp. z o.o.

Linki:

  • Raport Widlak List 2021
    Rynek wózków widłowych zmienia się, dostosowuje do potrzeb rynku. W zasadzie robił to od zawsze, jednak dynamikę zmian wyznacza pande-mia. 2020 był dla rynku wózków widłowych rokiem szczególnym, bo po raz pierwszy od dekady Urząd Dozoru Technicznego zanotował rekordowo wysoki ujemny wynik (-18%) rejestracji wózków widłowych. Wózków czo-łowych elektrycznych zarejestrowano o 19% mniej niż w 2019 roku.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2021EMIL - 06-2021EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021Zobacz więcej publikacji