Kiedy powrót pracowników do biur w połowie 2021r.?

CBRE
1 grudnia 2020
Kiedy powrót pracowników do biur w połowie 2021r.?
Fot. CBRE
Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce

Dyrektorzy zarządzający twierdzą, że warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą takie same lub lepsze niż teraz. Pogorszenia obawia się tylko 9% osób. Taki optymizm przekłada się na przekonanie, że już w połowie 2021 roku pracownicy wrócą do biur – wynika z raportu „The Future of the Office Survey” CBRE. Aktualnie przed fizycznym powrotem pracowników do przestrzeni biurowej powstrzymuje firmy wysoki odsetek zachorowań w danym kraju, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w firmie oraz opór samych zatrudnionych przed powrotem.

- Z naszej analizy nastrojów dyrektorów zarządzających płyną dwa wnioski. Pierwszy dotyczy otoczenia gospodarczego i przekonania, że sytuacja nie będzie się pogarszać. Drugi wniosek jest konsekwencją pierwszego. Dyrektorzy zarządzający wierząc w to, że sytuacja nie będzie gorsza, a może nawet ulegnie poprawie, chcą powrotu do biznesu, który znają sprzed pandemii. Dla wszystkich jest jasne, że tak samo nie będzie, ale jednocześnie chcemy przywrócić tyle, ile się da. Tęsknimy za pełnymi biurami, spotkaniami face to face i o ile otoczenie będzie sprzyjające, dyrektorzy zarządzający będą dążyć do przywrócenia biznesu, jaki znają w takich ramach na jakie pozwoli sytuacja – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Tęsknota za business as usual
Z raportu CBRE „The Future of the Office Survey” wynika, że w opinii 48% dyrektorów zarządzających warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą takie same jak aktualnie. 43% spodziewa się poprawy sytuacji, a 9% obawia się pogorszenia. W porównaniu do poprzedniej edycji badania zdecydowanie wzrósł odsetek dyrektorów zarządzających, którzy raczej obstawiają stagnację, a spadł tych mających nadzieję na poprawę. Niemniej już 67% pracodawców liczy na to, że do połowy 2021 roku wszyscy pracownicy wrócą do biur. Na nieco mniej optymistyczną prognozę wskazuje 34% dyrektorów zarządzających, którzy mówią wprost, że nie są pewni, kiedy uda się przywrócić pracowników do pracy w biurze. W tej grupie na pewno znajdują się również ci, którzy wiedzą, że nie wszyscy zatrudnieni będą chcieli powrotu do biura na pełen wymiar czasu pracy.

- Business as usual, gdy unormuje się sytuacja związana z pandemią, nie będzie taki sam jak to, co znaliśmy do tej pory. Popularyzacja pracy zdalnej, przyspieszona automatyzacja procesów i związana z tym adaptacja do nowego otoczenia biznesowego powodują, że nie ma już ucieczki przed zmianami. Firmy to rozumieją, ale wiedzą też, że są elementy biznesowej rzeczywistości, do których warto wrócić. Nie da się zastąpić wszystkich spotkań tymi zdalnymi, pracownicy powinni mieć kontakt ze sobą, a robot nie przejmie wszystkich naszych obowiązków. Jeżeli tylko firmy skrupulatnie podejdą do kwestii bezpieczeństwa, powrót do rzeczywistości zbliżonej do tej sprzed pandemii będzie możliwy. Skłaniam się jednak ku temu, że na razie trudno wskazać, kiedy będzie to możliwe –  Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Bezpieczeństwo priorytetem
W pierwszej trójce obaw, które aktualnie powstrzymują firmy przed całkowitym powrotem pracowników do biur znajdują się: wysoki odsetek zachorowań w danym kraju (86%), ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w firmie (83%) oraz opór samych zatrudnionych przed powrotem (70%). Pracodawcy biorą też pod uwagę sytuację zatrudnionych związaną m.in. z opieką nad dziećmi, które uczą się zdalnie (58%).

Niemniej firmy już teraz wiedzą, co muszą zrobić, żeby zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do biur. Na pierwszym miejscu dyrektorzy zarządzający wskazują dostęp do środków dezynfekujących (99%), następnie konieczność zasłaniania ust i nosa (95%), ograniczenie do minimum przyjmowania gości (93%), pomiar temperatury (93%) oraz zmiana układu biura w taki sposób, żeby zwiększyć odstęp między biurkami (92%).

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji