Zadbaj o wózek nie tylko od święta

Zadbaj o wózek nie tylko od święta
Zadbaj o wózek nie tylko od święta

Jak wynika z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, do najczęstszych przyczyn wypadków w miejscu pracy zaliczane jest nieprawidłowe zachowanie pracownika, niewłaściwa organizacja pracy oraz zły stan techniczny wykorzystywanych sprzętów i pojazdów. Bagatelizowanie z pozoru błahych usterek lub nieuważna kontrola stanu wózków widłowych może doprowadzić nie tylko do poważnych awarii sprzętu, ale również tragicznych w skutkach wypadków. Regularna konserwacja wózka pozwala natomiast na wcześniejsze spostrzeżenie i zapobieganie nieprawidłowościom. – We wczesnym wykrywaniu usterek pomagają aplikacje diagnostyczne, na bieżąco monitorujące stan techniczny wózków widłowych – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Rozwiązania takie jak STILL ProActive powiadamiają operatora, gdy tylko wystąpią pierwsze symptomy awarii. Równocześnie wysyłają szczegółowe informacje o problemie do serwisu, pozwalając na przygotowanie zawczasu niezbędnych części zamiennych i redukcję czasu potrzebnego na likwidację przestoju – dodaje.

W profesjonalnych rękach
Rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych jasno określa zakres wymogów, jakie musi spełniać osoba podejmująca się tych zadań. Znajomość warunków eksploatacji pojazdu lub opracowanej na ich podstawie instrukcji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń transportu bliskiego to kluczowe kwestie na jakie kładzie się nacisk podczas szkolenia konserwatorów. Precyzja i szczegółowość w określaniu kompetencji wynika przede wszystkim z konstrukcyjnej złożoności wózków widłowych. – Z uwagi na coraz wyższy stopień automatyzacji i nowoczesne rozwiązania technologiczne w jakie wyposażone są pojazdy, najbezpieczniej jest zlecać prace konserwacyjne renomowanym firmom serwisowym – tłumaczy Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Bezpiecznym rozwiązaniem jest również nawiązanie współpracy z oddziałem serwisującym producenta naszej floty. Znajomość systemów i podzespołów wózka oraz możliwość podpisania stałej umowy konserwacyjnej zapewnią ciągłość gotowości pojazdów do pracy – dodaje. Bazując na stopniu eksploatacji pojazdu, specyfice wykonywanych zadań oraz warunkach panujących w magazynie, konserwatorzy dokonują pełnej analizy stanu technicznego floty. Działania prewencyjne zakładają sprawdzenie układów sterujących, napędowych, hamulcowych, cięgien nośnych, urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacyjnych.

Sprawdzaj regularnie!
  • Stan baterii (wyciek elektrolitów lub korozję na połączeniach akumulatora)
  • Stopień zużycia kół pojazdu
  • Wyosiowanie wideł
  • Prawidłowe działanie sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych
  • Pracę wideł (płynne podnoszenie oraz opuszczanie)
  • Stan instalacji hydraulicznej (wycieki oleju napędowego)

ABC pracy operatora
Stan techniczny wózka widłowego i jego poprawne funkcjonowanie w dużej mierze zależą również od dobrych praktyk stosowanych przez operatora. Do obowiązków kierowcy, obok przestrzegania ogólnych zasad BHP, należy użytkowanie pojazdu według instrukcji eksploatacji. Odpowiednie zabezpieczenie ładunku, dostosowanie prędkości jazdy do infrastruktury magazynu czy przystosowanie ciężaru towarów do parametrów urządzenia to podstawowe wytyczne dla pracowników sektora logistycznego. Po zakończonej pracy operator powinien oczyścić wózek, ustawić go w wyznaczonym miejscu, przygotować do ładowania akumulatorów i zaraportować jakiekolwiek niepokojące zmiany. Dużą uwagę należy zwracać także na suchość i czystość baterii, aby wyeliminować ryzyko pełzania elektrolitu.

Źródło: Still
Foto: Still

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji