NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Współpraca z władzami lokalnymi rozwija rynek magazynowy

Współpraca z władzami lokalnymi rozwija rynek magazynowy
Współpraca z władzami lokalnymi rozwija rynek magazynowy

Obecnie polski rynek powierzchni magazynowych skoncentrowany jest w pięciu silnych regionach: Warszawie i jej okolicach, Polsce Centralnej, regionie Poznania, Wrocławia i Górnego Śląska. Planowane oraz trwające inwestycje infrastrukturalne, generują jednak popyt na nowe lokalizacje. Dodatkowo, rosnące zainteresowanie najemców nowymi regionami pozwala sądzić, że w przyszłości na mapie magazynowej Polski pojawią się nowe punkty. – Oprócz kluczowych dla rynku magazynowego lokalizacji, są w Polsce miejsca, które warto obserwować i rozważyć je w kontekście przyszłych inwestycji. Uwagę zwraca np. Rzeszów ze względu na nowopowstająca autostradę A4 czy Lublin i Bydgoszcz, gdzie władze lokalne poprzez np. przygotowanie nowej infrastruktury drogowej, próbują zachęcić inwestorów do współpracy i tym samym przyspieszyć rozwój biznesu na tych terenach – mówi Piotr Bzowski, Leasing and Development Director, PointPark Properties (P3).

Nowy fragment autostrady czy przygotowanie obwodnicy usprawniającej transport, to jednak nie wszystkie działania, jakich mogą się podjąć władze lokalne by zachęcić najemców i inwestorów magazynowych do wyboru danej lokalizacji. – Dla nas, jako inwestorów dobrze skomunikowana działka to nie jedyny argument by rozważyć dany region pod inwestycję. Kluczowa jest także dostępność potencjalnych pracowników i koszty ich zatrudnienia. Od władz lokalnych oczekujemy odpowiedniego oszacowania zasobów ludzkich w danym regionie, czyli osób, które potencjalnie mogą dla nas pracować. Istotne są informacje takie jak ilość osób bezrobotnych, ich wiek i kwalifikacje. Wiedza ta jest niezbędna do rozważenia potencjału danej lokalizacji – dodaje P. Bzowski.

Przedstawiciele władz lokalnych, chcąc wzmocnić potencjał zasobów ludzkich danego regionu, mogą także wpłynąć na zwiększenie poziomu kwalifikacji potencjalnych pracowników. – Warto, aby w takich regionach organizowane były dodatkowe kursy i szkolenia, dzięki którym osoby bezrobotne mogą zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę m. in. w centrum logistycznym. Dla naszej branży istotne są umiejętności np. z zakresu obsługi wózka widłowego – mówi P. Bzowski.

PointPark_Poznan_small.jpg
PointPark_Poznan_small.jpg

Na pozytywny obraz regionów wpływa również wsparcie oferowane inwestorom przy realizacji nowych projektów. Firmy, które są zainteresowane daną lokalizacją, często mogą uzyskać taką pomoc w kilku formach. – Również od gminy zależy jakie formy ulg inwestycyjnych będą dostępne dla przedsiębiorstw poszukujących dla siebie nowej lokalizacji. Możliwe jest zarówno zwolnienie z podatku od nieruchomości, podatku gruntowego, czy też współpraca ze strefami ekonomicznymi, aby korzystne podatki i opłaty lokalne dodatkowo zachęciły inwestorów do współpracy. Każda tego rodzaju pomoc płynąca od władz lokalnych zwraca uwagę inwestorów i kształtuje pozytywny wizerunek władz, które w pro aktywny sposób wpływają na rozwój biznesu w regionie – podsumowuje P. Bzowski.

Firma Point Park Properties obecnie poszukuje nowych gruntów zlokalizowanych na terenie dynamicznie rozwijających się rynków, przede wszystkim w okolicach Wrocławia, Górnego Śląska, Poznania i Warszawy. W przypadku zainteresowania najemców, firma nie wyklucza także zakupu gruntu w lokalizacjach mniej rozpoznanych, ale z rosnącym potencjałem.

Źródło: P3
Foto: P3, Piotr Bzowski

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021Zobacz więcej publikacji