NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Wręczono nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu

FOB
24 września 2019
Wręczono nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Fot. FOB
Nagroda-nagrodzeni-Fot T Mirosz
12 września poznaliśmy laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnione zostały osoby działające na rzecz upowszechniania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju w praktyce. 

Już po raz trzeci Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało nagrodę osobom, które przez działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w środowiskach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

- Naszym celem jest wyróżnienie osób, które na co dzień działają w swoich środowiskach na rzecz prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony. Sukcesy osiągane przez laureatów i laureatki budzą nadzieję na pożądane zmiany w firmach i w ich otoczeniu dzięki dalszemu rozwojowi CSR w Polsce. Tym bardziej należy pokazywać dobre przykłady, gdyż w ten sposób inspirujemy kolejne osoby do podejmowania odważnych i potrzebnych inicjatyw - mówi Marzena Strzelczak, przewodnicząca Jury, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury, składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora pozarządowego – wyłoniło 11 laureatów i laureatek:
Kategoria: BIZNES
Agnieszka Karwala
Za odważne myślenie o projektach mieszkaniowych i prospołeczne podejście do budownictwa, dzięki którym w 2018 roku oddano do użytku pierwsze w Polsce osiedle z certyfikatem „Obiekt bez barier”.

Damian Kupczyk
Za pokazanie, że jedna osoba w firmie średniej wielkości może inspirować zmiany, angażować w działania pozostałych pracowników oraz sprawić, że społeczna odpowiedzialność staje się podstawową zasadą działania przedsiębiorstwa.

Magdalena Sułek-Domańska
Za innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska, edukację w zakresie segregacji śmieci i  współpracę z szerokim gronem interesariuszy, dzięki czemu ciekawa idea jednej firmy zyskała szansę szerokiego oddziaływania.

Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY
Jacek Bastian
Za oryginalną inicjatywę i realizację projektu „Ultrakrew”, promocję krwiodawstwa poprzez sport, co pokazuje, że jedno nie wyklucza drugiego.

Paweł Łukasiak
Za wspieranie kompetencyjne zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie w rozwoju Poradni Leczenia Bólu oraz rozwijanie koalicji Prezesi-wolontariusze.

Joanna Skałuba
Za edukowanie i promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w ciekawej formie tematycznego festiwalu filmowego.

Kategoria specjalna: RÓŻNORODNOŚĆ
Karolina Długosz
Za prowadzenie kompleksowych działań związanych z zarządzaniem różnorodnością,   szczerość w pokazywaniu barier i wyzwań zatrudnienia  osób z niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w ich przezwyciężanie.
Wyróżnienie


Marta Garsztka-Rimer
Za promowanie różnorodności i działania na rzecz pracowników w muzeum, czyli aktywność wyjątkową w świecie instytucji kultury.

Kategoria specjalna: WOLONTARIAT
Małgorzata Marek
Za mnogość i jakość działań podejmowanych na rzecz szerokiego grona interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, młodzieży, środowiska.

Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Martyna Zastawna
Za działania wymykające się ramom jednej kategorii, przeciwstawienie się bezmyślnemu konsumpcjonizmowi, wsparcie małych zakładów szewskich.

Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE
Maria Lipiak
Za wyjątkowe podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, umożliwiające im rozwój zawodowy na bardzo nieoczywistej ścieżce kariery.

W tym roku Jury podjęło decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w kategorii specjalnej „ochrona klimatu”. Swoją decyzję wyjaśniło następująco: „Pomimo, że pewne działania zostały podjęte w ciągu dwóch minionych lat, pragniemy wysłać sygnał, że środowiska biznesowe i pozabiznesowe, muszą wykazać się zdecydowanie większa aktywnością. Efekty dotychczasowych działań (zwłaszcza biznesu  i administracji) są niewystarczające. Jesteśmy przekonani, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka,  można oczekiwać i osiągnąć dużo więcej.

Gala Nagrody odbyła się w siedzibie firmy L’Oréal Polska (ul. Grzybowska 62, Warszawa), partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Gościem specjalnym wydarzenia był Alek Tarkowski, prezes Centrum Cyfrowego, współtwórca Creative Commons Polska. Gala była okazją do dyskusji na temat odpowiedzialności biznesu za kształcenie świadomych użytkowników narzędzi cyfrowych oraz roli gospodarki obiegu zamkniętego i ekonomii współdzielenia w obliczu wyzwań społecznych związanych z rozwojem nowych technologii.

Sylwetki jurorów i jurorek dostępne są stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/jury
Więcej informacji o Nagrodzie „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na stronie  www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020EMIL - 02-2020EMIL - 02-2020Zobacz więcej publikacji