Polecamy

Ups: Ochrona produktu staje się kluczową kwestią dla łańcucha dostaw według kadry zarządzającej firm z branży medycznej

24 września 2012
Ups: Ochrona produktu staje się kluczową kwestią dla łańcucha dostaw według kadry zarządzającej firm  z branży medycznej
Ups: Ochrona produktu staje się kluczową kwestią dla łańcucha dostaw według kadry zarządzającej firm z branży medycznej

Kadra zarządzająca firm z branży medycznej kontynuuje ekspansję i inwestycje w IT pomimo presji kontroli kosztów oraz globalnych wyzwań gospodarczych.


Według danych zebranych w piątym corocznym badaniu branży medycznej „Pain in the (Supply) Chain” [Bolączki w łańcuchu dostaw], zarządy firm z branży medycznej w coraz bardziej złożonym i dynamicznym środowisku inwestują w łańcuchy dostaw prowadząc przygotowania do dalszego rozwoju globalnego.

Dwa najważniejsze kierunki inwestycji firm z branży medycznej w skali globalnej to, zgodnie z odpowiedziami 83% decydentów, ekspansja na nowe rynki globalne i inwestycje w nowe technologie. Respondenci planują wdrożenie obu tych strategii na przestrzeni trzech do pięciu lat, aby zwiększyć swoją konkurencyjność, utrzymać integralności produktów i podnieść wydajność. Chiny, USA, Brazylia i Indie to cztery kraje, w których firmy będą koncentrować ekspansję w ciągu najbliższych trzech do pięciu latach.

Przy planowaniu inwestycji decydenci z branży medycznej zachowują „ostrożność” w odniesieniu do sytuacji w sektorze. Jako wyzwania podają trudne otoczenie ekonomiczne, presję na obniżenie kosztów, a także zmagania z nowymi regulacjami i reformami.

Badanie UPS „Pain in the (Supply) Chain”, przeprowadzone przez TNS, odzwierciedla opinie kadry zarządzającej odpowiedzialnej za łańcuchy dostaw w firmach farmaceutycznych, biochemicznych i produkujących sprzęt medyczny w USA, Europie Zachodniej, Azji i Ameryce Łacińskiej. Mimo sygnałów inwestycyjnych, nadal utrzymują się bariery w ekspansji globalnej. Główne z nich to regulacje państwowe, które wymienia 46 % respondentów. Od trzech lat przepisy krajowe pozostają główną przeszkodą w globalnej ekspansji. Inne ograniczenia na drodze do rozwoju to problemy związane z ochroną własności intelektualnej, jakością produktów i kwestiami bezpieczeństwa. Powołuje się na nie odpowiednio 33% i 27% decydentów.

Firmy z branży medycznej odczuwają presję rozwoju i wzrostu przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zapewnieniu zgodności z regulacjami na całym świecie – zauważa Bill Hook, wiceprezes ds. strategii globalnej, UPS Healthcare Logistics. Podkreśla to tylko potrzebę budowania większej globalnej elastyczności, integracji i zmian w łańcuchu dostaw branży medycznej.


Kluczowe zagadnienia działalności i łańcucha dostaw
W kontekście globalnym, główne wyzwania dla branży medycznej to coraz surowsze regulacje (główny problem dla 52% respondentów) a także reformy systemu opieki zdrowotnej i inne zmiany prawne, które podało 51% pytanych. Ochrona praw własności intelektualnej zajmuje trzecie miejsce na liście najważniejszych kwestii – wspomniało o niej 48% respondentów. Ochrona praw własności intelektualnej to najistotniejsze problemy w USA i w Azji.

Przestrzeganie regulacji to zdaniem 65% respondentów najważniejsza kwestia łańcucha dostaw. Drugie miejsce zajmuje zarządzanie kosztami – według 60% pytanych. Zaledwie 41% respondentów dostrzega sukcesy w zarządzaniu kosztami w łańcuchu dostaw. Na trzecim miejscu umieszczono bezpieczeństwo i integralność produktu – wspomniało o nich 57% decydentów. Natomiast na rynkach wschodzących są to najważniejsze zagadnienia – respondenci podają je jako pierwsze lub drugie w hierarchii ważności.

Obawy o zgodność z regulacjami i zarządzanie kosztami, od pięciu lat niezmiennie, towarzyszą decydentom z obszaru łańcucha dostaw branży healthcare.  Z kolei w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo i ochrona produktu zauważyliśmy wzrost – mówi Scott Szwast, Dyrektor Marketingu UPS Healthcare. Te zagadnienia zawsze będą istotne dla branży medycznej. Firmy mogą jednak odczuć pozytywną zmianę dzięki wykorzystaniu strategii: zwiększonej współpracy, zastosowaniu łańcuchów dostaw opartych na segmentach i wykorzystaniu nowych, innowacyjnych modeli
i technologii.

Opinie na temat gospodarki i branży
Poza rozpoznaniem głównych problemów biznesowych i kwestii łańcucha dostaw badanie sprawdza poglądy gospodarcze kadry zarządzającej firm medycznych w oparciu o obserwacje w ich firmach. W USA decydenci w spółkach z sektora medycznego mają nieco mniej optymistyczne poglądy gospodarcze – 53% z nich stwierdza, że nadal odczuwają ekonomiczne skutki ograniczenia wydatków i innych redukcji. Podobne skutki gospodarcze odczuwa 43% respondentów w Ameryce Łacińskiej, 35% w Europie Zachodniej i 26% w Azji.

Kierownictwo firm zapytano również o stan branży medycznej w kontekście celów nowelizowanej ustawy. Największa grupa – 38% - jest „ostrożnie optymistyczna, 26% przyjmuje postawę „negatywną”, zaś kolejne 22% postrzega go „neutralnie”.

Trendy pięcioletnie

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat główną tendencją w branży medycznej był coraz szybszy wzrost globalny i intensywna ekspansja spółek na coraz to nowsze rynki. Wraz z postępującą globalizacją kadra zarządzająca firm medycznych wskazała na większe zaniepokojenie kwestiami ochrony produktów i ochrony praw własności intelektualnej. Ochrona produktu obejmuje zarówno fizyczne bezpieczeństwo, jak i problemy uszkodzenia lub zniszczenia. Wątpliwości wokół ochrony własności intelektualnej nasilały się z każdym rokiem na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Dane z pięciu lat pokazują również „stałe” tendencje w branży, które nadal stanowią wyzwanie dla decydentów. Trudności związane z zarządzaniem kosztami i kwestie regulacji znajdują się na szczycie listy problemów na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Pięcioletnie tendencje badawcze wskazują na to czego dowiadujemy się we wszystkich segmentach rynku medycznego – mówi Hook. – Od liderów branży po średniej wielkości firmy, branża medyczna szuka sposobu na zwiększenie współpracy, zapewnienie zintegrowanych usług i rozwiązanie problemów segmentacji bez niedogodności dla klientów. Informacje te są kluczowe dla dalszych sukcesów UPS jako globalnego lidera w zakresie logistyki branży medycznej.

Więcej informacji na temat wyników badania UPS „Pain in the Chain” oraz plik do pobrania z podsumowaniem i specjalnym raportem pięcioletnim znajduje się na stronie: www.pressroom.ups.com/healthcare.

UPS

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji