NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Rynek leasingu transportu wewnętrznego

30 maja 2014
Rynek leasingu transportu wewnętrznego

Jak podano w raporcie „Widlak List 2014” [1], w 2013 roku w Urzędzie Dozoru Technicznego zarejestrowano 14050 wózków widłowych, wśród nich 5695 (40,5%) wózków fabrycznie nowych – to ponad 10% mniej, niż rok wcześniej. Z kolei z danych Związku Leasingu Polskiego wynika, że w 2013 roku o 3,3% spadła także wartość wózków oddanych w leasing (skądinąd, ich liczba wzrosła o 11,7%). Niemniej, liczba 5134 wózków oddanych w leasing w 2013 roku świadczy o tym, że ta forma finansowania zakupów inwestycyjnych pozostaje popularna także na rynku wózków widłowych. Leasing jest głównym, obok kredytu inwestycyjnego, zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji w gospodarce.

Branża leasingowa finansuje ponad 30% inwestycji w Polsce. Firmy leasingowe oferują zarówno pożyczki, jak i leasing – w 2013 roku aktywa sfinansowane pożyczką wyniosły 14,4% całości produkcji firm leasingowych. Wśród aktywów finansowanych pożyczką, głównym rodzajem inwestycji (w 2013 roku stanowiącym 75,4%) są maszyny i urządzenia, w skład których wchodzą wózki widłowe. Pożyczka sfinansowała 33,3% inwestycji w maszyny.
Wartość wózków widłowych oddanych w leasing w 2013 roku wyniosła 408,4 mln. zł, tj. o 14 mln mniej (3,3%), niż w roku poprzednim. To niekorzystna dynamika na tle wszystkich maszyn (w 2013 roku ich wartość wzrosła o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wartość wózków widłowych to 3,6% wszystkich maszyn i urządzeń oddanych w leasing, wśród których znajdują się m.in. maszyny dla różnych branż przemysłu, rolnictwa, poligraficzne, sprzęt medyczny, gastronomiczny i budowlany.
2.Transport_wew..jpg
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL

Pomimo spadku wartości wózków oddanych w leasing, którą zanotowaliśmy w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, o 11,7% wzrosła ich liczba. W 2013 roku firmy zrzeszone w ZPL, reprezentujące ok. 90% branży leasingowej, sfinansowały łącznie 5134 wózki, zatem o 536 sztuk więcej niż rok wcześniej. Pod tym względem 2013 rok znacznie różnił się od poprzedniego. W roku 2012, w porównaniu z rokiem 2011, wartość wózków oddanych w leasing wzrosła o 8,9%, podczas gdy ich liczba spadła o 4,1%. Można wnioskować, że w 2013 roku, w przeciwieństwie do roku wcześniejszego, wzrósł udział tańszego sprzętu.


Na przestrzeni czterech kwartałów 2013 roku, najkorzystniejszą dynamiką cechował się koniec roku, a najmniej korzystną jego początek. W I kwartale wartość wózków oddanych w leasing wyniosła 79,5 mln. zł, a firmy zrzeszone w ZPL sfinansowały zakup 922 wózków. Już na początku roku dała zauważyć się wspomniana tendencja – w porównaniu z I kwartałem 2012 roku, wartość środków wzrosła o 1,7%, podczas gdy ilość środków o 12,3%. W leasing oddano więcej wózków, niż w roku poprzednim, ale o mniejszej łącznej wartości. W połowie roku wartość umów wynosiła 188,4 mln. zł, tj. wzrosła w II kwartale o 108,9 mln. zł, a w III kwartale o kolejne 106,1 mln. zł. W II kwartale oddano w leasing 1314, a w III – 1447 wózków. Ostatni kwartał roku był dla branży najkorzystniejszy, zarówno pod względem wartości jak i ilości środków – firmy ZPL zanotowały oddanie 1451 wózków, a wartość środków na całym rynku wyniosła 113,9 mln. zł.
3.Transport_wew..jpg
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL

W 2013 roku w leasing wózków widłowych zaangażowane były 22 firmy zrzeszone w ZPL. Liderem rynku pod względem liczby wózków oddanych w leasing był Europejski Fundusz Leasingowy (588 wózków), którego wartość umów skądinąd (28,9 mln. zł) pozwoliła na uplasowanie się dopiero na piątej pozycji w rankingu wartościowym. Tuż za EFL w rankingu ilościowym uplasował się Millennium Leasing (587 wózków), który z kolei oddał w leasing wózki o największej łącznej wartości 48,9 mln. zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości środków (46,8 mln. zł) znalazła się firma IKB Leasing Polska, która jednak oddając 350 wózków znalazła się dopiero na szóstej pozycji w rankingu ilościowym. Wśród największych podmiotów obsługujących rynek leasingu wózków widłowych znalazły się także SG Equipment Leasing Polska (438 wózków o łącznej wartości 45 mln. zł) oraz BZWBK Leasing (427 wózków o łącznej wartości 30,1 mln. zł). Kolejne duże podmioty to m.in.: mLeasing, AKF Leasing i Raiffeisen Leasing Polska.
4.Transport_wew..jpg
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL

Dane z I kwartału 2014 roku pozwalają na optymizm. Wartość umów wyniosła 94,9 mln. zł, tj. o 19,4% więcej niż w roku poprzednim i 21,4% więcej niż dwa lata wcześniej. Firmy zrzeszone w ZPL oddały łącznie 1437 wózków, zatem 55,9% więcej niż w tym samym okresie roku 2013 i 75% więcej niż w I kwartale roku 2012. Warto zauważyć, że nieproporcjonalny wzrost liczby oddanych wózków w stosunku do ich wartości pozwala prognozować kontynuację obserwowanej w 2013 roku tendencji finansowania leasingiem tańszego sprzętu. Niemniej rynek leasingu wózków istotnie wzrósł w I kwartale br., co dla obserwatorów rynku wózków widłowych jest dobrym sygnałem.

[1] Widlak List 2014. Rynek wózków widłowych w Polsce. http://log4.pl/wydania/widlak_list_2014/#/1

Jakub Knauer
Naukowe Koło Logistyki DIALOG
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
http://nkl.ue.katowice.pl
http://facebook.com/NKLDialog

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2018EMIL - 02-2018EMIL - 01-2018EMIL - 01-2018EMIL - 12-2017EMIL - 12-2017EMIL - 11-2017EMIL - 11-2017Zobacz więcej publikacji