Przyśpieszenie kurierskich przesyłek międzynarodowych

GLS Poland
30 sierpnia 2019
 Przyśpieszenie kurierskich przesyłek międzynarodowych
Fot. GLS Poland
Dostawa_paczek
Polskie sklepy online zdobywają coraz więcej klientów w innych krajach, a polscy internauci coraz więcej kupują zagranicą. Ruch transgraniczny rośnie w błyskawicznym tempie. Jedyną niewiadomą w tym równaniu wprowadza Brexit. Jakie może mieć konsekwencje dla polskiego e-commerce oraz firm kurierskich?
 
Rozwój segmentu przesyłek międzynarodowych idzie w parze ze wzrostem handlu w sieci. Z raportu Gemius o polskim e-commerce w 2018 roku wynika, że zagranicą kupuje już 23% polskich internautów, tj. o 7 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Trend potwierdzają też dane firm kurierskich: dynamika wzrostu przesyłek międzynarodowych utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, choć ruch transgraniczny nie rozkłada się równomiernie.
 
Co roku wzrasta liczba zarówno paczek eksportowych jak i importowych. Wolumen paczek eksportowych ponad dwukrotnie przewyższa obecnie wolumen paczek importowych – mówi Michał Rząsa, kierownik działu spedycji międzynarodowej GLS Poland, lidera jakości w europejskiej logistyce przesyłek.
 
Niemiecka lokomotywa
Zagranicznym partnerem numer jeden dla polskiej branży e-commerce i lokomotywą dynamicznego rozwoju segmentu przesyłek międzynarodowych są Niemcy. Według rozmaitych danych nawet ponad 90% Niemców kupuje w sieci przynajmniej raz w roku. Obroty handlu online rosły tam w ostatnich latach o ponad 10% rocznie, a wartość tamtejszego rynku e-commerce przekroczyła w ubiegłym roku 50 mld euro (dane Handelsverband Deutschland). – Wysyłamy do Niemiec ogromną liczbę paczek, a równocześnie cały czas obserwujemy dynamiczny wzrost wolumenu na tym kierunku. – dodaje Michał Rząsa.
 
Równocześnie rośnie także znaczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których społeczeństwa bogacą się i konsumują coraz więcej. Korzystają na tym również polskie sklepy online, które stale zwiększają tam sprzedaż. Szczególnie widać to w przypadku Rumunii, która w tej chwili staje się ważnym, bardzo dużym i chłonnym rynkiem.
 
Zagranicę szybko i elastycznie
Odbiorcami przesyłek międzynarodowych z Polski są w większości osoby prywatne. Umożliwienie odbiorcy wygodnego i elastycznego sposobu otrzymywania paczek to podstawa budowania pozycji rynkowej. GLS już prawie w całej Europie oferuje usługę FlexDeliveryService. Polega na tym, że odbiorcy paczek mogą aktywnie uczestniczyć w realizacji doręczenia i korzystać z szeregu opcji jak m.in. zmiana daty dostawy, doręczenie na nowy adres, odbiór własny w oddziale lub w punkcie ParcelShop (tylko w Polsce jest już ponad 1600 takich punktów), pozostawienie paczki we wskazanym przez odbiorcę miejscu, a nawet dostawy wieczorne lub sobotnie.
 
Michał Rząsa, kierownik działu spedycji międzynarodowej GLS Poland
Fot. GLS Poland
Michał Rząsa, kierownik działu spedycji międzynarodowej GLS Poland
Stale poszerzamy zakres funkcjonalności tej usługi, idąc przede wszystkim w stronę personalizacji dostawy na tzw. ostatniej mili. Nie wszystkie opcje dostępne są w każdym kraju, zależy to od specyfiki rynku, możliwości operacyjnych i uwarunkowań prawnych – podkreśla Michał Rząsa.
Nie bez znaczenia jest też oczywiście czas transportu paczek, na którego skróceniu zależy zarówno nadawcom, jak i odbiorcom. – Nasza sieć obejmuje 41 krajów w Europie, co pozwala nam sukcesywnie optymalizować usługi transgraniczne, w tym nasz transport liniowy. Dodatkowo, w przypadku klientów z dużym wolumenem, szukamy rozwiązań szytych na miarę i pozwalających przyśpieszyć standardowy czas transportu, co wiąże się jednak z dużo wcześniejszym niż standardowy odbiorem ich paczek – mówi Michał Rząsa.
 
Scenariusze na Brexit
Znacząco rośnie też wolumen paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii, jednak tutaj dużą niewiadomą pozostaje Brexit. Zgodnie z obecnymi ustaleniami Wielka Brytania wyjdzie z UE 31 października tego roku. Nadal nie jest jednak przesądzone, że tak się stanie, ani na jakich warunkach. W obecnej sytuacji prawnej nastąpiłoby to bez ustalonych reguł. Ten stan zawieszenia dotyczy także sfery gospodarczej, w tym kwestii związanych z funkcjonowaniem transportu między krajami UE a Wielką Brytanią. Czego mogą spodziewać się polskie sklepy działające w sieci? Jak na Brexit przygotowują się firmy kurierskie?
 
Jesteśmy w pełni przygotowani już od pierwszego terminu, w jakim miał nastąpić Brexit. Spędziliśmy bardzo dużo czasu na analizie możliwych scenariuszy, tak żeby nasi klienci mogli bez przeszkód nadawać swoje przesyłki w nowej rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza biorąc pod uwagę pojawienie się granicy celnej między Wielką Brytanią a krajami UE. Stale monitorujemy sytuację związaną z Brexitem i jesteśmy w stanie na bieżąco reagować oraz informować klientów o ewentualnych zmianach – mówi Michał Rząsa.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji