Polecamy

Przedłużone nominacje

WIP
17 lipca 2017
Przedłużone nominacje
WIKTORIA statueka
W 20. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców weźmie udział ponad 450 firm – tyle przedsiębiorstw do dziś otrzymało nominacje do Konkursu, a liczba ta jeszcze się zwiększy. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Konkursem, termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 31 lipca br.

Każda firma, która rozwija się zgodnie z zasadami etyki biznesu, ma szansę na nominację i wyróżnienie prestiżową nagrodą WIKTORIA. Na laureatów bieżącej, jubileuszowej edycji Konkursu czekają również „SUPER WIKTORIE” i nagroda specjalna „Osobowość XX-lecia Konkursu”.  Jest to jedyny w Polsce konkurs dla przedsiębiorców, w którym nie liczy się format i wielkość, ale sukces biznesowy i przede wszystkim - rzetelność prowadzonej działalności  gospodarczej.
 
- Zainteresowanie udziałem w jubileuszowej edycji Konkursu dla przedsiębiorców WIKTORIA osiąga w tych dniach fazę kulminacyjną. Nominację do 20. edycji otrzymało już 450 firm. Ze względu na liczne prośby zainteresowanych a także na dużą ilość nominacji nadsyłanych przez Starostów z całej Polski i konieczność weryfikacji zgłoszonych przedsiębiorstw, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 31 lipca. – potwierdził  Waldemar Piórek, pomysłodawca Konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców, Przewodniczący Kapituły oraz Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, która jest organizatorem tego przedsięwzięcia.
 
Ogólnopolski Konkurs WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia, jest skierowany do firm z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest umacnianie i promowanie tradycji etyki biznesu jako głównej wartości rozwoju gospodarki, dlatego etyka i rzetelność w biznesie są kryteriami decydującymi o przyznaniu nominacji do Konkursu, a następnie - o wyłonieniu zwycięzców.  Prawo do nominacji firm do Konkursu posiada organizator, samorząd terytorialny i gospodarczy oraz Ambasadorowie Konkursu WIKTORIA.
 
Przedsiębiorstwa mogą również zgłaszać się bezpośrednio do organizatora.  Statuetki WIKTORIA przyznawane są w 15. kategoriach odzwierciedlających wszystkie gałęzie gospodarki. Dodatkowo, firmy będące przykładem wyjątkowych osiągnięć rynkowych i działań zrealizowanych w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu mają szansę na zdobycie SUPER WIKTORII, którą przyznaje Przewodniczący Kapituły Konkursu na podstawie oceny firmy i osobowości osoby zarządzającej.  Jubileuszowa edycja Konkursu będzie również wyjątkową okazją do zdobycia nagrody specjalnej – „Osobowość XX-lecia Konkursu”. Tą nagrodą będą uhonorowani przedsiębiorcy kierujący firmami, które były laureatami Konkursu w latach ubiegłych.
 
Zgłoszenia do 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców trwają do 31 lipca 2017 r. Następnie, wszyscy nominowani są zobowiązani do przesłania do organizatora wypełnionych Zeszytów Konkursowych w terminie do 5 września 2017 r.  Uroczysta Gala, podczas której zwycięzcom wręczone będą prestiżowe statuetki WIKTORII, SUPER WIKTORII oraz „Osobowość XX-lecia Konkursu” odbędzie się 21 października 2017 r. w warszawskim Airport Hotel Okęcie.
Informacje o konkursie, formularze i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.nagrodawiktoria.pl.
 
Źródło: WIP

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji