NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Potwierdzone prognozy silnego wzrostu

Zalando
15 maja 2018
W pierwszym kwartale 2018 roku Zalando SE kontynuowało zdobywanie udziałów w rynku, odnotowując znaczny wzrost przychodów o 22% do kwoty 1 196 mln EURO. Wiodąca europejska internetowa platforma modowa osiągnęła skorygowany zysk operacyjny w wysokości 0,4 mln EURO, zachowując tym samym rentowność. Spółka potwierdza całoroczne prognozy dotyczące wzrostu przychodów na poziomie 20-25% oraz skorygowanego zysku operacyjnego EBIT na poziomie od 220 do 270 mln EURO.
 
Członek Zarządu Zalando, Rubin Ritter, powiedział: „Wzrost jest naszym priorytetem i właśnie na nim skoncentrowaliśmy się w pierwszym kwartale 2018 roku, pomimo wymagającej sytuacji na rynku mody. Opóźniony początek sezonu wiosenno-letniego wywarł presję na branżę, jednak my zdecydowanie podążamy w kierunku realizacji naszych celów związanych ze wzrostem.”
W pierwszym kwartale Zalando z sukcesem wprowadziło w Niemczech kategorię „Beauty”. Podczas premiery dostępnych było ponad 4000 produktów 130 różnych marek, początkowo głownie kosmetyków i preparatów do pielęgnacji skóry dla kobiet.
 
Beauty to pierwsza kategoria, którą uruchomiliśmy w ciągu ostatnich czterech lat i musimy przyznać, że był to udany start. Widzimy w niej doskonałą okazję do uzupełnienia naszego asortymentu i wzmocnienia pozycji Zalando jako miejsca docelowego związanego z modą i stylem życia” — powiedział Rubin Ritter.
 
Silny wzrost liczby aktywnych klientów i rekordowa częstotliwość składanych zamówień przyczyniły się do wzrostu w pierwszym kwartale. Liczba aktywnych klientów zwiększyła się o 3,5 miliona (16,7%) do 23,9 miliona.  W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy każdy aktywny klient złożył średnio cztery zamówienia w Zalando, co pomogło firmie osiągnąć rekordowy poziom. Klienci korzystali głównie z Zalando za pomocą urządzeń mobilnych; w pierwszym kwartale 2018 roku udział wizyt w serwisie z poziomu takich urządzeń osiągnął 76,6%.
 
Prezentacja zysków przeznaczona dla analityków i inwestorów dostępna jest na stronie internetowej Zalando wsekcji Relacje inwestorskie. Wyniki Zalando za drugi kwartał br. zostaną przedstawione 7 sierpnia 2018 roku.

Grupa Zalando — kluczowe liczby (w mln EUR)
1 stycznia 2018 roku Zalando zmieniło wewnętrzną strukturę zarządzania. Obecnie nacisk kładziony jest przede wszystkim na kanały sprzedaży, a nie na regiony geograficzne. W związku z tym sprawozdawczość dotycząca segmentów została odpowiednio dopasowana. Zmiana ta zwiększa poziom odpowiedzialności związany z procesem podejmowania decyzji w poszczególnych kanałach sprzedaży. Zgodnie z nową strukturą, głównym kanałem sprzedaży jest nadal Fashion Store (sklepy internetowe Zalando). Segment „Inne” obejmuje „Offprice” (Zalando Lounge, sklepy outletowe i zarządzanie nadwyżkami), ofertę marek własnych zLabels oraz różne rozwijające się przedsięwzięcia biznesowe. Niemniej, w celu zapewnienia ciągłości sprawozdawczości dotyczącej rynku kapitałowego, Zalando będzie nadal dobrowolnie przedstawiać zestawienia wyników Fashion Store w podziale na DACH i pozostałą część Europy.
Raporty były wcześniej skonsolidowane, jednak od 1 stycznia 2018 roku raportowane będą przychody i stopień rentowności generowane przez zewnętrznych partnerów biznesowych, a także wewnętrzne transakcje realizowane pomiędzy poszczególnymi segmentami Zalando. W związku z tą zmianą, sprawozdawczość dotycząca segmentów została uzupełniona o kolumnę „Uzgodnienie” w celu uzgodnienia danych dotyczących segmentów (w tym transakcji wewnętrznych i zewnętrznych) ze skonsolidowanymi danymi grupy (zawierającymi wyłącznie transakcje zewnętrzne).

 

K1 2018

K1 20171

Przychody Grupy

1 196,0

980,2

% wzrostu

22,0 %

23,1 %

Fashion Store

1 093,9

908,8

% wzrostu

20,4 %

--

            Z tego DACH2

552,0

475,0

            % wzrostu

16,2 %

--

            Z tego pozostała część Europy3

541,9

433,8

             % wzrostu

24,9 %

--

Inne4

220,2

156,7

% wzrostu

40,5 %

--

Uzgodnienie

(118,1)

(85,4)

Skorygowany grupowy EBIT5

0,4

20,3

Skorygowana grupowa marża EBIT

0,0 %

2,1 %

Fashion Store

(0,2)

16,4

% skor. marży

0,0 %

1,8 %

            Z tego DACH

16,6

36,4

            % skor. marży

3,0 %

7,7 %

            Z tego pozostała część Europy

(16,8)

(20,1)

            % skor. marży

(3,1 %)

(4,6 %)

Inne

0,2

3,9

% skor. marży

0,1 %

2,5 %

Uzgodnienie

0,4

0,0

Kapitał obrotowy netto

(34,8)

(97,7)

Nakłady kapitałowe

41,8

77,8

Dochód netto

(15,0)

5,1

 

1. Nowa struktura segmentów od 1 stycznia 2018 roku. Lata finansowe 2014-2016 nie zostały ponownie przedstawione.
2. Fashion Store DACH obejmuje Niemcy, Austrię i Szwajcarię.
3. Fashion Store — pozostała część Europy obejmuje wszystkie inne państwa, w których obecnie działają sklepy internetowe Zalando.
4. Wszystkie pozostałe kanały sprzedaży zostały pogrupowane w segmencie „Inne”, w tym „Offprice” (Zalando Lounge, sklepy outletowe i zarządzanie nadwyżkami), oferta marek własnych zLables oraz różne rozwijające się przedsięwzięcia biznesowe. 
5. Przed wydatkami na płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych oraz wpływami z transakcji gospodarczych, które nie powtarzają się regularnie.

Grupa Zalando — Kluczowe wskaźniki efektywności KPI

 

K1 2018

K1 2017

Zmiana

Wizyty na stronie (m)6

713,5

617,6

15,5 %

Udział wizyt za pomocą urządzeń mobilnych (% wizyt w sklepie)7

76,6

68,8

7,8 pp

Aktywni klienci (m)8

23,9

20,4

16,7 %

Liczba zamówień (m)9

25,4

19,9

27,8 %

Średnia liczba zamówień na aktywnego klienta

4,0

3,6

11,9 %

Średnia wielkość koszyka (EUR)10

60,3

63,0

(4,4) %

Liczba pracowników

15 418

12 583

22,5 %

6. Liczba serii odsłon z poziomu tego samego urządzenia i tego samego źródła (za pośrednictwem witryn internetowych, witryn mobilnych, witryn przeznaczonych dla tabletów lub aplikacji). Seria jest uważana za zakończoną, gdy widok strony nie jest rejestrowany przez okres dłuższy niż 30 minut.

7. Tablety, witryny mobilne i aplikacje.
8. Liczba klientów, którzy złożyli co najmniej jedno zamówienie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, niezależnie od anulacji lub zwrotów.
9. Liczba zamówień złożonych przez klientów w okresie pomiaru, niezależnie od anulacji lub zwrotów. Zamówienie jest liczone w dniu złożenia przez klienta.
10. Przychody z transakcji (w tym VAT i wolumen transakcji w ramach Programu Partnerskiego) po anulacjach lub zwrotach podzielone przez liczbę zamówień.

Zalando

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2019EMIL - 05-2019EMIL - 04-2019EMIL - 04-2019EMIL - 03-2019EMIL - 03-2019EMIL - 02-2019EMIL - 02-2019Zobacz więcej publikacji