Polecamy

Potencjalne nowe przełomowe trendy ujawnione

23 kwietnia 2016
Potencjalne nowe przełomowe trendy ujawnione
Potencjalne nowe przełomowe trendy ujawnione

DHL, wiodący światowy dostawca usług logistycznych, ujawnia 26 kluczowych trendów, które w ciągu kolejnych pięciu do dziesięciu lat mogą wpływać na sektor logistyki. Nowy Logistics Trend Radar na rok 2016, trzeci w pionierskiej serii, opisuje całkowicie nowe trendy, śledzi rozwój trendów odkrytych w poprzednich wydaniach, jak również te, które zniknęły bądź stały się istotne od czasu pierwszej edycji raportu w 2013 roku.

  • Systemy samouczenia lub systemy samouczenia przy wykorzystaniu komputera – jedno z 26 osiągnięć o kluczowym znaczeniu, ujętych w Logistics Trend Radar DHL 2016
  • Nowa edycja zapewnia dogłębną analizę trendów społecznych, biznesowych i technologicznych, które mają wpływ na logistykę
  • Niezbędna lektura dla rozwijających się w zakresie logistyki specjalistów, którzy pragną cały czas pozostawać na bieżąco i już dzisiaj zrozumieć jutrzejszy świat logistyki
“Przewidywanie nowych trendów jest zawsze zadaniem stanowiącym poważne wyzwanie. Trudno jest stwierdzić z wyprzedzeniem, które trendy będą miały długotrwały wpływ na działalność firm, a które stanowić będą jedynie część krótkotrwałego nurtu. Aby móc określać i rozumieć trendy we wczesnej fazie ich rozwoju, stworzyliśmy Logistics Trend Radar, który pomaga nam samym i naszym klientom pozostawać na bieżąco” - mówi Markus Kückelhaus, Wiceprezes ds. Innowacji i Badań Trendów DHL.

Publikacja Logistics Trend Radar na rok 2016 przedstawia cenne poglądy i informacje dotyczące zachodzących przekształceń i najnowszych trendów, które mogą mieć wpływ na kształtowanie przyszłości logistyki – począwszy od takich makro trendów, jak zmieniający się krajobraz energii i handlu, aż po mikro trendy, takie jak nowe przedsiębiorstwa logistyczne rozdzielające sektor logistyczny. Raport opisuje szczegółowo, które sektory będą pod wpływem wydarzeń i ram czasowych potencjalnych wpływów lub ulegną przeobrażeniom w ciągu kolejnej dekady.


Sztuczna inteligencja i personalizacja stoją za większością najbardziej transformacyjnych trendów raportu na rok 2016 – w tym inteligentne łańcuchy dostaw wykorzystujące systemy samouczenia lub samouczenia się z wykorzystaniem komputera. Wpływ wywierany przez napędzane danymi autonomiczne łańcuchy dostaw, zapewnia osiągnięcie wcześniej niemożliwych do uzyskania poziomów optymalizacji. Dotyczy to procesów wytwarzania, logistyki, przechowywania oraz ostatniego etapu dostawy (tzw. last mile delivery), które mogłyby zostać zrealizowane w ciągu mniej niż połowy dekady pomimo wysokich kosztów ustanowienia opóźniających wczesne zastosowanie w logistyce.

Zmieniające się zachowania konsumentów oraz pragnienie personalizacji, stoją za dwoma innymi głównymi trendami dotyczącymi opcji Batch Size One i On-demand Delivery. Stworzona dla wywarcia sporego wpływu na logistykę, opcja on-demand delivery (dostawa na żądanie) umożliwi konsumentom dostarczanie ich zakupów w miejscu i o czasie przez nich wybranym dzięki wykorzystaniu elastycznych usług kurierskich. Opcja Batch Size One bada, co mogłoby się wydarzyć, gdyby zapotrzebowanie konsumenta na wysoce spersonalizowane produkty zgrało się z produkcją masową w ciągu nadchodzących i szybko zmieniających się łańcuchów dostaw wymagających, aby dostawcy usług logistycznych działali szybko i aby w elastyczny sposób reagowali na zmiany w czasie i miejscu wytwarzania.

"Kluczowe trendy ujęte w tegorocznej edycji Logistics Trend Radar mogą zmienić światowy sektor logistyki, a przy 15 z 26 trendów mogących wywrzeć wpływ w ciągu najbliższych pięciu lat, jest bardzo ważne, aby wszystkie jednostki zaangażowane w zarządzanie łańcuchem dostawy i logistykę zrozumiały już teraz te potencjalnie przełomowe wydarzenia i implikacje dla własnych przedsiębiorstw lub sektora" - mówi Matthias Heutger, Starszy Wiceprezes ds. Strategii, Marketingu i Innowacji DHL.

Logistics Trend Radar to dynamiczne i uniwersalne narzędzie do planowania przyszłych scenariuszy, rozwijania strategii i innowacji wśród profesjonalnych jednostek wyspecjalizowanych w logistyce. Opracowana przez Trend Research DHL, publikacja dotycząca roku 2016 obejmuje dogłębną analizę pojawiających się trendów oraz wpływów według sektorów. Ponadto zawiera analizę bieżących trendów, jak również informacje od przywódców ideowych sektora, takich jak World Bank, Fraunhofer Institute, HP oraz 500 nowych przedsiębiorstw w zakresie przyszłości sektora logistyki.

Raport podkreśla również przełomowe projekty pilotowe opracowane przez Trend Research DHL, jak na przykład testowanie przez DHL kolaboracyjnych robotów w działaniach magazynowych.
Wszystkie trendy zostały poddane w raporcie bardziej szczegółowej analizie, wraz z kluczowymi możliwościami, wyzwaniami, informacjami realizacyjnymi oraz ramami czasowymi; raport jest obecnie dostępny bezpłatnie na stronie www.dhl.com/trendradar.

Źródło: DHL
Foto: DHL

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji