Pierwsza mila dla e-commerce w magazynie

Cushman & Wakefield
18 marca 2020
Pierwsza mila dla e-commerce w magazynie
Fot. Cushman & Wakefield
Focus_na_pierwsza_mile
Zgodnie z ostatnim badaniem Cushman & Wakefield (Jak ugryźć E-commerce w magazynie) już 25% całkowitych zasobów powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczona jest pod obsługę rynku E-commerce. W trakcie ostatnich lat obserwowaliśmy dynamiczny rozwój zarówno dużych centrów logistycznych przeznaczonych pod obsługę tego sektora jak również przyspieszony rozwój oferty mniejszych magazynów miejskich i obiektów typu Small Business Units, które doskonale wpisują się w rozwój logistyki „ostatniej mili”. Świadczy o tym fakt, że w okresie 2018-2019 deweloperzy dostarczyli około 180 tys. mkw. tego typu powierzchni a ponad 300 tys. mkw. znajduje się w realizacji bądź planach inwestycyjnych w perspektywie lat 2020-2021. Eksperci Cushman & Wakefield zwracają uwagę także na istotę pierwszej mili, która szczególnie w przypadku e-commerce nabiera na znaczeniu.

Pierwsza mila ma znaczenie
Presja związana z szybkim dostępem do klienta końcowego i wyzwania związane z jak najkrótszym terminem dostawy powodują, że nie tylko problem ostatniej mili nabiera na znaczeniu. Niezmiernie ważne jest również właściwe przyjęcie towaru, które zaczyna się od wpłynięcia zamówienia do systemu obsługi magazynu WMS i jest pierwszym elementem całościowego procesu wysyłki zamówienia. Pierwsza mila jest jeszcze ciągle niedoceniana w całym procesie dostawy towaru do sklepu lub klienta ostatecznego, a zależy od niej coraz więcej.

Rosnące potrzeby klientów, a przestrzenie magazynowe
Polscy klienci znajdują się w czołówce europejskich konsumentów pod kątem żądań w zakresie terminów dostawy oraz wyboru jej miejsca, a ostatnie badania pokazują, że już 57% klientów kupuje w dwóch kanałach sprzedaży (online i offline). W grupie artykułów AGD/RTV odsetek ten wynosi już 71%.

Rosnący odsetek klientów korzystających z modelu omnichannel i duże wymagania w zakresie rozmiaru powierzchni magazynowej do obsługi kilku kanałów powodują, że niezmiernie ważne staje się jej właściwe zaprojektowanie. Przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie zamówień dla kilku kanałów może wymagać nawet trzykrotnie większej powierzchni w porównaniu do tradycyjnego magazynu. Składają się na to między innymi: konieczność szybkiego przyjęcia dostaw i udostępnienia towaru do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji, nieodłączność dużych wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów wyprzedaży, oraz konieczność wydzielenia dodatkowych stref związanych z wymaganiami klienta i stworzeniem właściwego Customer Experience,

„Wszystkie powyższe wymagania powodują, że tradycyjny magazyn z regałami paletowymi nie będzie w żaden sposób spełniał wymagań najemców. Kluczowym jest, aby firmy działające na rynku zrozumiały, że logistyka nie powinna być traktowana jako koszt, lecz powinna być raczej środkiem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dlatego nieodzownym elementem strategii rynkowej przedsiębiorstw działających w wielu kanałach sprzedaży staje się operowanie w magazynie spełniającym szczególne wymagania” – zaznacza Damian Kołata, Associate, Senior Business Development Manager w Cushman & Wakefield.

Idealna przestrzeń dla e-commerce
Z operacyjnego punktu widzenia, idealny magazyn dla e-commerce to magazyn, który posiada:
  • właściwie zaprojektowaną strefę przyjęcia i wydania, którą można modyfikować w zależności od poziomu dostaw i wysyłek,
  • różne strefy składowania (regały paletowe, półkowe, stojaki do przechowywania odzieży na wieszakach). Warto, aby były to takie systemy, które pozwalają na łatwe przemieszczanie towaru lub zmianę jego stref, np. w okresie zmiany sezonu lub wdrażania akcji sprzedażowych i promocyjnych,
  • dedykowany dla asortymentu sposób składowania (np. lokalizacje mono SKU, multi SKU, składowanie chaotyczne, składowanie strefowe),
  • strefę usług kreujących wartość dodaną (etykietowanie, przepakowywanie, tworzenie zestawów promocyjnych),
  • strefę półkową dla ulotek, dodatków i próbek dodawanych do paczki w strefie pakowania,
  • strefę procesowania logistyki zwrotów,
  • strefę sortowania,
  • powierzchnię buforową dla zamówień już skompletowanych i czekających na przekazanie firmie kurierskiej,
  • strefę dla składowania materiałów opakowaniowych.
Efektywne wykorzystanie przestrzeni
Aby jak najefektywniej wykorzystać powierzchnię magazynową, coraz częściej spotyka się antresole, zawierające przykładowo: kartonowe, wielowarstwowe regały półkowe, regały metalowe z pojemnikami plastikowymi ułatwiającymi kompletację sztukową małych elementów, windy do zasilania stocku, taśmociągi do przekazywania skompletowanych towarów do strefy pakowania itd., strefę pakowania, obsługi zwrotów, czy też tworzenia zestawów promocyjnych na najwyższym poziomie. Instalacja antresoli pozwala na bardziej efektywną adaptację dostępnej przestrzeni oraz optymalne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w magazynie. Co ważne, budowanie antresoli wymaga czasami odpowiednio wzmocnionej posadzki oraz bardziej wydajnych systemów wentylacji i właściwego oświetlenia. Budowa antresoli wiąże się również z większymi wymaganiami w stosunku do ochrony przeciwpożarowej jak przykładowo konieczność zainstalowania dodatkowych systemów tryskaczowych.
W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się w Polsce takie magazyny wybudowane w wariancie build-to-own i build-to-suit. Zostały one dostarczone według indywidualnych wymagań klientów i są często wyższe od standardowych obiektów, z dodatkowymi powierzchniami sięgającymi nawet do 18 metrów wysokości, gdzie zainstalowane zostały wielopoziomowe antresole, tzw. pick-towery do efektywnej i kompleksowej obsługi wielu zamówień jednocześnie.
Wymagania branży omnichannel

Duża liczba pracowników potrzebnych do obsługi zamówień powoduje, że firmy zwracają dużą uwagę na dostosowanie powierzchni socjalnych. Mowa tu nie tylko o wygodnych szatniach z nowoczesnym węzłem sanitarnym, ale także o dużej kantynie, salkach konferencyjnych, czy pomieszczeniach do odpoczynku. Nieodłącznym wymogiem jest również zapewnienie pracownikom odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Ponieważ ich dostępność jest często ograniczona powierzchnią parkingu i koniecznością wydzielenia miejsc np. dla ciężarówek, czy nadwozi wymiennych, pracodawcy finansują pracownikom dojazd, organizują linie autobusowe lub finansują dojazdy samochodami osobowymi tym osobom, które zabierają z sobą współpracowników.

Przy projektowaniu właściwej powierzchni dla magazynu obsługującego omni-channel, nie można zapominać o kwestii bram i doków. Magazyn obsługujący wiele kanałów sprzedaży powinien być niekiedy wyposażony w większą niż standardowo liczbą bram na poziomie „0”. Zależy to oczywiście od asortymentu i jego gabarytów, ale jeśli najemca przewiduje podpisanie umowy z kilkoma firmami kurierskimi, którzy będą odbierać przesyłki w podobnych oknach czasowych, to kilka bram z poziomu „0” będzie niezbędne.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji