NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Okazje inwestycyjne

Savills
8 listopada 2018
Okazje inwestycyjne
Fot. Savills
Okazje inwestycyjne
Istniejące aktywa i modernizacje budynków,  a także nowe inwestycje deweloperskie nadal przyciągają uwagę inwestorów w Europie - podaje międzynarodowa firma doradcza Savills, która wskazuje jednocześnie największe okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości w segmencie core i value-add w poszczególnych krajach.
 
„Nieruchomości biurowe z segmentu prime w COB, zaliczane do najlepszych aktywów, będą nadal atrakcyjnym produktem dla inwestorów zainteresowanych aktywami klasy core w Amsterdamie, Atenach, Brukseli, Kopenhadze, Lizbonie, Londynie, Luksemburgu, Mediolanie, Oslo, Paryżu oraz największych miastach w Niemczech, Polsce, Szwecji i Hiszpanii. Z kolei inwestorów poszukujących okazji inwestycyjnych w segmencie value-add mogą zainteresować mieszkania na wynajem instytucjonalny oraz nieruchomości handlowe w miastach regionalnych w Austrii i Dublinie, a także modernizacje budynków biurowych zlokalizowanych na przedmieściach Brukseli, Paryża i Pragi” - mówi Lydia Brissy, dyrektor działu badań na Europę w Savills.
 
„Okazje inwestycyjne typu value-add stwarzają także domy opieki w Danii, nieruchomości logistyczne oraz parki handlowe w Polsce i Szwecji, a także modernizacje najbardziej atrakcyjnych obiektów przy głównych ulicach handlowych w Mediolanie i Oslo, nieruchomości hotelowe w Grecji i prywatne akademiki w Amsterdamie. Inne ciekawe możliwości o charakterze value-add związane są z inwestycjami deweloperskimi i przebudową istniejących obiektów w mocno zurbanizowanych miastach z ośrodkami innowacyjności i wykształconą kadrą, takich jak Lizbona, Londyn, Paryż, Amsterdam, Berlin, Bukareszt, Frankfurt, Barcelona, Kopenhaga, Sztokholm i Dublin” - dodaje Lydia Brissy.
 
Polska należy do nielicznych krajów europejskich, w których aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych nadal rośnie. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wolumen sfinalizowanych transakcji inwestycyjnych przekroczył 5,0 miliardów euro i był zbliżony do odnotowanego w całym 2017 roku oraz ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rok 2018 zakończy się kolejnym rekordowym wynikiem na rynku inwestycyjnym w Polsce, zarówno pod względem wolumenu transakcji, jak i stóp kapitalizacji, które dla najlepszych nieruchomości spadną do najniższego poziomu w historii.
 
Michał Stępień_Savills
Fot. Savills
Michał Stępień_Savills
„Solidne fundamenty gospodarcze i dobre wskaźniki rynków najmu w Polsce stwarzają sprzyjające warunki do inwestowania w nieruchomości dla szerokiego spektrum kupujących. Inwestorzy zainteresowani aktywami klasy core nadal mogą liczyć na znacząco wyższy poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu z największymi rynkami Europy Zachodniej. Naszym zdaniem znajdą oni największe możliwości lokowania kapitału w sektorach nieruchomości biurowych i magazynowych ze względu na bardzo ograniczoną podaż najbardziej atrakcyjnych produktów na rynku handlowym. Z kolei inwestorzy z segmentu value-add mają większe możliwości wyboru aktywów we wszystkich głównych sektorach nieruchomości, które wymagają rekomercjalizacji, modernizacji, repozycjonowania, przebudowy lub zmiany funkcji użytkowej. Jest to szczególnie widoczne w sektorze nieruchomości handlowych, na który w znacznym stopniu wpływają zmiany w strukturze demograficznej. Przez to segment ten stwarza okazje inwestycyjne związane z przebudową istniejących obiektów w celu dostosowania ich do zmieniających się zwyczajów konsumentów w zakresie robienia zakupów i spędzania wolnego czasu” - mówi Michał Stępień, Associate, dział doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska.
 
Według Savills nieruchomości w Europie są nadal preferowaną klasą aktywów, w których inwestorzy w dalszym ciągu lokują znaczną część kapitału. W drugim kwartale 2018 roku różnica pomiędzy średnią rentownością obligacji 10-letnich a stopami kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych wyniosła 248 pb w porównaniu z 180 pb w 2008 roku i średnią dziesięcioletnią wynoszącą 237 pb. Na rynkach rozwiniętych liczba oferentów (oprócz zwycięzcy) w dużych transakcjach o wartości przekraczającej 500 mln euro na ogół waha się pomiędzy 3 a 5. W przypadku transakcji o mniejszej wartości (do 100 mln euro) jest ich od 10 do 15. Niektóre rynki w Europie odnotowały w ostatnim czasie wzrost liczby transakcji pozarynkowych, co świadczy o przekonaniu sprzedających, że mogą liczyć na uzyskanie ofert spełniających ich oczekiwania.
 
„Europa nadal zapewnia inwestorom atrakcyjną ofertę inwestycyjną dzięki rozwijającej się gospodarce, niskiej stopie bezrobocia i silnemu popytowi wśród najemców na nieruchomości o funkcjach zarówno tradycyjnych, jak i alternatywnych” - mówi Marcus Lemli, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego na Europę w Savills.
 
„Na podstawie wstępnych danych za pierwsze trzy kwartały 2018 roku przewidujemy, że Irlandia, Polska, Portugalia i Grecja odnotują znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej w ujęciu rocznym. Inwestorzy w Europie nadal koncentrują się na głównych rynkach nieruchomości, na które tak jak w poprzednich latach wciąż przypada 67% łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych w Europie; niemniej jednak coraz częściej poszukują możliwości lokowania kapitału na innych rynkach. Nieruchomości biurowe pozostaną preferowaną klasą aktywów pomimo kompresji stóp kapitalizacji, ale inwestorzy rozpatrujący poszczególne miasta i rodzaje aktywów w różnych krajach Europy wciąż mogą liczyć na stopy kapitalizacji na poziomie powyżej 5%” - dodaje Marcus Lemli.
 
Savills
Foto: Savills Polska

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 10-2018EMIL - 10-2018EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018EMIL - 07-2018EMIL - 07-2018Zobacz więcej publikacji