badania i rozwójdoradztwo, konsultinginternet, e-commercekadra zarządzającalogistyka, dystrybucjaserwis, technika, montażtransport, spedycja

Oferty pracy | Transport / Spedycja

Województwo:
235 pozycji | strona 3 z 10
Kierowca ciężarówek C+E
Feel Flex
...
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | mazowieckie
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - stres związany z odpowiedzialnością za realizację zadań, - realizacja zadań pod presją czasu, - dyspozycyjność do podróży krajowych i zagranicznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz prowadzenia samochodu   Zakres zadań Monitoruje i kontroluje wykonywanie zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych, w tym zarządzenie ruchem i bezpieczeństwem w tunelach, Monitoruje zgodność organizacji ruchu na drogach krajowych z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD, ; Dokonuje systemowych analiz i kontroli sposobu wykonywania przez Oddziały GDDKiA zadań w zakresie zarządzania ruchem, stałych organizacji ruchu oraz rozwiązań inżynierii ruchu drogowego, Prowadzi systemowe i wyrywkowe analizy i kontrole czasowych organizacji ruchu na odcinkach prowadzonych robót, Sporządza oceny i analizy stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych, Bierze udział w komisjach technicznych i posiedzeniach (KOPI, ZOPI, ZOPOR, radach technicznych), Bierze udział w zespołach opracowujących wytyczne, zalecenia, katalogi, obowiązujące w GDDKiA, Analizuje i zgłasza ewentualne uwagi do projektów dokumentów kontraktowych w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz do KOPI i ZOPI w obszarze związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ruchem drogowym...
235 pozycji | strona 3 z 10
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji