NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Odwaga i równowaga w rozwoju i karierach kobiet

FOB
4 maja 2019
Odwaga i równowaga w rozwoju i karierach kobiet
Fot. FOB
Fearless-Girl-front
VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Karty Różnorodności, odbędzie się 23 maja w Warszawie. Z tej okazji po raz pierwszy Polskę odwiedzi replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem wydarzenia jest polski oddział State Street Bank.
 
Praca w XXI wieku zmienia się. Nie tylko ze względu na nowe technologie i narzędzia pracy, ale też oczekiwania pracowniczek i pracowników. Podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności eksperci i ekspertki, wraz z gości wydarzenia, przyjrzą się polskim praktykom z zakresu zarządzania różnorodnością w dobie work-life balance i work-life  integration. Konferencja będzie także okazją do rozmowy o formach wspierania rozwoju i kariery kobiet oraz zmianach w podejściu do pełnienia ról społeczno-zawodowych.
 
VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności rozpocznie przedstawienie historii i dziedzictwa Fearless Girl - rzeźby przedstawiającej Nieustraszoną Dziewczynkę, która symbolizuje siłę konieczną, by przeciwstawić się ciągle aktualnemu problemowi dyskryminacji kobiet w świecie biznesu oraz równych szans w miejscu pracy.
 
- W tym roku Polskę odwiedzi replika rzeźby Fearless Girl. Dlatego podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności dużo miejsca poświęcimy właśnie odwadze. Odwadze w dążeniu do celu zawodowego, odwadze w życiu prywatnym i przede wszystkim odwadze w łączeniu obu tych światów czyli budowaniu równowagi w naszym życiu -  mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - O tym czy możliwa jest realizacja ambitnych celów (nie tylko zawodowych) przy równoczesnym zachowaniu równowagi porozmawiamy z nieustraszonymi kobietami oraz przedstawicielkami i przedstawicielami firm wspierających te dążenia oraz ekspertami i ekspertkami z wielu dziedzin. Już teraz serdecznie zapraszamy na to - mam nadzieję - inspirujące spotkanie - dodaje Marzena Strzelczak.
 
Dzięki staraniom partnera wydarzenia – State Street Bank – VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności uświetni swoją obecnością replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl (czyli Nieustraszonej Dziewczynki), a przedstawiciele State Street Global Advisors opowiedzą o jej wpływie na reprezentację kobiet w zarządach firm.
 
- Celem Fearless Girl jest motywować i inspirować do działania. Jesteśmy dumni z roli, jaką odegrała w otwarciu dyskusji na temat obecności kobiet w zarządach firm, a także odpowiedniej, proporcjonalnej reprezentacji płci na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Bardzo się cieszymy, że przyjeżdża do Warszawy, aby wesprzeć VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Fearless Girl oraz nasze działania wspierające reprezentację obu płci w zarządach to tylko jeden z elementów realizowanego przez nas szerszego programu odpowiedzialnego nadzoru nad aktywami. Program ten stanowi fundament naszej misji odpowiedzialnego inwestowania w celu zapewniania dobrobytu ekonomicznego i rozwoju społecznego – mówi szef polskiego oddziału State Street Global Advisors, Julian Harding.
 
Odwaga i równowaga
Odwaga i równowaga
Od czasu pierwszej odsłony kampanii Fearless Girl w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2017 roku, State Street Global Advisors zidentyfikował ponad 1200 firm, w zarządach których nie znajdowała się ani jedna kobieta, i zachęcił je do podjęcia zdecydowanych działań w celu zmiany tej sytuacji. Opublikowane niedawno dane potwierdzają postęp w zakresie zrównoważenia reprezentacji obu płci w zarządach firm w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii, Kanadzie i Europie kontynentalnej.  W ciągu dwóch lat trwania programu, 423 firmy odpowiedziały na wezwanie State Street Global Advisors i dodały kobietę do składu swoich zarządów dotychczas obsadzonych w całości przez mężczyzn, a kolejne 22 zobowiązały się do podjęcia takich działań w najbliższej przyszłości.
 
Program VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, sylwetki zaproszonych gości oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia: f.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
 
FOB

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 07-2019EMIL - 07-2019EMIL - 06-2019EMIL - 06-2019EMIL - 05-2019EMIL - 05-2019EMIL - 04-2019EMIL - 04-2019Zobacz więcej publikacji