Leasing wózków widłowych w I kw. 2011r.

Red.
5 lipca 2011
Leasing wózków widłowych w I kw. 2011r.
Leasing wózków widłowych w I kw. 2011r.

 

Rynek usług finansowych w Polsce dojrzewa z każdym rokiem, klienci mogą wybierać różne, dogodne dla nich, formy finansowania zakupów inwestycyjnych, do których z pewnością należą leasing wózków widłowych. W roku ubiegłym zakup wózków widłowych finansowany był przez 22 firmy świadczące usługi leasingowe, w pierwszym kwartale tego roku, tylko 17 firm leasingowych finansowało zakupy na rynku wózków widłowych. Ta zmiana oznacza umacnianie się firm, które od lat specjalizują się w świadczeniu usług finansowania zakupów na rynku wózków widłowych. Już teraz na rynku widoczna jest współpraca firm-dostawców wózków widłowych z wybranymi firmami finansującymi zakupy wózków widłowych. Nie jest to nic złego, klienci tych marek zapewne korzystają z wielu korzyści jakie taka współpraca niesie, jak choćby doskonałą znajomość realiów rynku wózków widłowych, a wiedza ta jest niezwykle pomocna w negocjacjach handlowych.

LeasingWW_2006_2010.jpg
LeasingWW_2006_2010.jpg

Pierwszy kwartał 2011 roku, okazał się bardzo dobrym okresem dla całej gospodarki i sprzedaż wózków wzrosła ponad zakładane plany dostawców. Nie inaczej było z finasowaniem zakupów wózków widłowych w formie leasingu. Według danych statystycznych prowadzonych przez Związek Polskiego Leasingu w pierwszym kwartale 2011 roku wartość sfinansowanych „leasingiem” zakupów wózków widłowych wyniosła 57,87 mln PLN netto. Wzrost zainteresowania zakupami dóbr inwestycyjnych wydaje się być trwałą tendencją, cała branża usług logistycznych sygnalizuje ten trend. Potencjał dla tej branży jest bardzo duży, by nie powiedzieć ogromny, biorąc pod uwagę ilość wolnej powierzchni przemysłowej na rynku. Te blisko milion metrów kwadratowych powierzchni trzeba będzie wyposażyć, w regały i sprzęt logistyki wewnętrznej. Na tym rynku również widać lekką tendencję wzrostową, jednak na wyraźne zmiany na tym rynku trzeba jeszcze poczekać.

LeasingWW_wartosc_sprzed.jpg
LeasingWW_wartosc_sprzed.jpg

Dane podawane przez Związek Polskiego Leasingu wskazują na dominację firm, które finansowanie zakupów na rynku wózków widłowych, rozwijają i traktują ten rynek bardzo poważnie. Największy udział w I kwartale 2011 roku w „leasingowaniu zakupów” ma Europejski Fundusz Leasingowy SA - 13,6% (7,86 mln PLN), tuż za nim jest SG Equipment Leasing Polska Sp. Z o.o. – 13,4% (7,76 mln PLN), nieco mniejszy udział uzyskał BRE Leasing Sp. Z o.o. – 12,1% (7,00 mln PLN), czwarty jest Raiffeisen Leasing Polska SA – 11,7% (6,78 mln PLN), czołową piątkę zamyka Millennium Leasing Sp. Z o.o. – 10,6% ( 6,12 mln PLN). Firmy te osiągnęły ponad dziesięcio procentowy udział w sprzedaży leasingowej pod względem wartości podpisanych umów. Te pięć firm finansuje łącznie 61,4% umów leasingowych na kwotę 35,53 mln PLN netto.

Piotr_Barcikowski.JPG
Piotr_Barcikowski.JPG
Piotr Barcikowski, Manager ds. Rozwoju Rynku Europejski Fundusz Leasingowy SA, tak ocenia sytuację na rynku: „Rynek wózków widłowych jest segmentem, dotkniętym najbardziej przez kryzys. W roku 2009 i 2010 dostawcy wózków widłowych zanotowali bardzo duże spadki sprzedaży, szczególnie jeżeli chodzi o nowy sprzęt. Wielu z nich „ratowało” się dzięki serwisowi i wpływowi środków z tego tytułu. Od początku 2011 zauważamy sukcesywne ożywienie. Jednak cały czas daleko jeszcze do osiągnięcia poziomu sprzed kryzysu. Europejski Fundusz Leasingowy w I kwartale 2011 r sfinansował 176 szt., wózków widłowych na łączną sumę 7,86 mln PLN osiągając tym samym pozycję lidera tego rynku. Wynik, który udało nam się wypracować na rynku wózków widłowych w pierwszym kwartale tego roku jest zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym o 45% lepszy od tego sprzed roku.

W mojej opinii w II kwartale tego roku nie należy spodziewać się znaczących wzrostów. Atmosfera w branży wózków sukcesywnie się poprawia, dostawcy zgłaszają większe zainteresowanie klientów ofertami na wózki, jednakże zmiany nie będą gwałtowne i nikt nie oczekuje nagłego „boomu” w sprzedaży. Według naszych prognoz obrót EFL w II kwartale tego roku będzie na podobnym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach 2011. Możemy więc przyjąć, że sumarycznie w I i II kwartale 2011 roku wynik EFL w segmencie leasingu wózków widłowych będzie kształtował się na poziomie ok. 15 mln zł ( ok. 350 sztuk).”

Analizując rynek leasingu wózków widłowych pod względem ilości sprzętu, to w tym obszarze sytuacja jest nieco inna, choć nadal przewodzi EFL jednak pozostałe miejsca na liście się pozmieniały. Pod względem ilości wózków widłowych objętych umową leasingu, pierwszy jest Europejski Fundusz Leasingowy SA – 176 wózków (19,4%), drugi Millennium Leasing Sp. Z o.o. – 117 wózków (12,9%), trzeci IKB Leasing Polska Sp. Z o.o. – 105 wózków(11,6%), czwarty BRE Leasing Sp. Z o.o. – 99 wózków(10,9%), a piąty Raiffeisen Leasing Polska SA – 98 wózków(10,8%). W tej kategorii również pięć firm posiada znaczny, bo 65,6% udział w ilości „wyleasingowanych” wózków widłowych.

LeasingWW_wedlug_ilosci.jpg
LeasingWW_wedlug_ilosci.jpg

Jarosław Chwedoruk, Z-ca Dyrektora Makroregionu ds. Maszyn i Urządzeń w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest zadowolony z wyniku i stwierdza: „W pierwszym kwartale 2011 roku sfinansowaliśmy wózki widłowe na kwotę 6,78 mln zł, co oznacza 27,2% wzrostu w stosunku do pierwszego kwartału 2010. Prognozy na II kw. są zbliżone do wyniku osiągniętego w I kw. 2011r. Część tej kwoty to pojedyncze wózki widłowe dla firm mikro (w tym osób prowadzących własną działalność gospodarczą) , ale większość stanowią zakupy większej ilości wózków widłowych dokonywane przez Klientów korporacyjnych. Ten poziom sprzedaży/leasingu wózków osiągnęliśmy również dzięki współpracy vendorowej z dostawcami/dealerami wózków widłowych.”

Fachowcy zgodnie stwierdzają, że nadal rozwijać się będzie finansowanie poprzez leasing zakupów wózków widłowych, dotacje z Unii Europejskiej odgrywają bardzo dużą rolę. Powoli zmienia się struktura przedsiębiorstw, w których „leasingowany” jest sprzęt logistyki wewnątrz zakładowej. Zmianie ulega również mentalność przedsiębiorców, którzy niechętnie korzystali z tej formy finansowania zakupów wózków widłowych. Firmy leasingowe również lobbują u ustawodawcy, by zmienić przepisy, które spowalniają te procesy, proponując rozwiązania, które „ułatwią życie” wszystkim beneficjentom kontraktów leasingowych. Wiele się zatem dzieje dobrego w tej dziedzinie i sądzić należy, że dość szybko osiągnie się wielkości umów leasingowych w okresie największej prosperity.

Red.
Foto: EFL

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji