NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Kolejne zamówienia w USA

Interroll
8 lipca 2021
Kolejne zamówienia w USA
Fot. Interroll
Illustration_Sorter_002

Interroll informuje o dwóch dużych zamówieniach otrzymanych od wiodącej platformy handlu elektronicznego w Ameryce Północnej oraz dużej firmy z branży mody. Zamówienia obejmują dostawę poziomych i pionowych sorterów poprzecznotaśmowych dla łącznie pięciu lokalizacji i opiewają na dwucyfrową kwotę we frankach szwajcarskich (CHF).

Rozwiązania w zakresie sorterów zostaną zainstalowane przez kilku integratorów systemów w nowych i istniejących zakładach użytkowników końcowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Utrzymujący się wzrost popytu konsumenckiego w handlu elektronicznym stworzył potrzebę szybkiej rozbudowy istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej dla obu użytkowników końcowych, o których mowa. Sprawdzona konstrukcja platformy mechanicznego sortery poprzecznotaśmowego firmy Interroll umożliwia integratorom systemów planowanie z sześciomiesięcznym terminem realizacji dla użytkowników końcowych.

"Sortery Interroll zostały wybrane ze względu na ich udowodniony sukces w dużych projektach na amerykańskim rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek, a także ze względu na ich doskonałe dopasowanie do handlu elektronicznego i dystrybucji mody", mówi Richard Keely, wiceprezes wykonawczy na Amerykę i członek zarządu grupy Interroll. "Zdolność sorterów do obsługi szerokiej gamy przedmiotów była decydującym czynnikiem w przyznaniu im tych ekscytujących możliwości".

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2021EMIL - 06-2021EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021Zobacz więcej publikacji