NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

PARTNERZY BIZNESOWI

Still_Polska_Sp__z_o_o_
Firma Still należy do grona najbardziej innowacyjnych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie wózków widłowych, ciągników oraz najnowocześniejszej techniki magazynowej i przyszłościowych usług. W samej tylko Europie ponad 6.000 wykwalifikowanych...

Inwestycja zrównoważonego rozwoju

Redip
23 maja 2020
Inwestycja zrównoważonego rozwoju
Fot. KION Group
KION Kolbaskowo_wizualizacja zakladu prod
KION Group stawia przy budowie nowego zak­ła­­du w Kołbaskowie na zrównoważony rozwój.  – Ultranowoczes­ny zakład produkujący wózki widłowe z przeciwwagą będzie korzystał z najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej – podkreśla kierownik zakładu, Knut Angres. Zakład za­pro­­jek­­to­wano w taki sposób, by był przyjazny dla środowiska w każdym zakresie.

Przedsiębiorstwo podjęło z tego względu decyzję aby do malowania urządzeń zamiast lakierni mokrej zbudować malarnię proszkową, by w jak największym stop­niu ograniczyć emisje. Farby proszkowe ze względu na brak zawartości rozpusz­czal­nika same w sobie należą do najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów powłokowych. Nowa lakiernia oferuje nie tylko maksymalną wydajność, ale jest również niezwykle energooszczędna.
 
Posiada jeszcze jedną decydującą zaletę, o której wspomina Knut Angres. – Większość proszku pozostającego po malowaniu jest przet­warzana i ponownie wykorzystywana bezpośrednio w naszym zakładzie. W prze­ciwieństwie do malowania na mokro pozwala to uniknąć dużych ilości szkod­liwych dla środowiska osadów lakierniczych.
 
W celu redukcji i tak już dość niskiego w porównaniu z innymi branżami zużycia energii niezbędnej do produkcji wózków podnośnikowych analizuje się obecnie możliwości wyposażenia zakładu we własny system fotowoltaiczny, co pozwoliłoby na korzystanie z energii odnawialnej.
 
Również w zakresie logistyki własnej KION Group wybrała optymalną lokalizację dla swojego nowego zakładu w Kołbaskowie. – Planujemy, że podczas codziennej pracy tylko niewielka liczba ciężarówek będzie przyjeżdżać i wyjeżdżać z terenu firmy – zapewnia kierownik zakładu Knut Angres. Ponieważ za trzy lata w pobliżu zakładu wybudowana zostanie obwodnica, przez Kołbaskowo będzie przejeżdżać tylko kilka pojazdów w bardzo ograniczonym czasie.
 
Ponad 150 nowych miejsc pracy
W sierpniu 2019 roku KION Group ogłosiła nowe cele biznesowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa i budo­wę w Kołbaskowie nowego zakładu produkującego wózki podnośnikowe. Wartość inwestycji w projekt wynosi ponad 60 mln euro. Tym samym wiodący międzynarodo­wy koncern specjalizujący się w intralogistyce utworzy w Polsce do 2023 roku ponad 150 miejsc pracy. Uruchomienie zakładu planowane jest na wiosnę 2021 roku. Oprócz nowoczesnego zakładu produkcyjnego na powierzchni około 18 hektarów powstaje obecnie centrum badawczo-rozwojowe oraz budynki administracyjne o powierzchni prawie 44 tys. metrów kwadratowych.
 
Budowa fabryki KION Group w Kolbaskowie
Fot. KION Group
Budowa fabryki KION Group w Kolbaskowie
Konkretne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju
KION Group konsekwentnie ukierunkowuje swoją działalność gospodarczą na zrów­no­ważony rozwój. Koncern dąży m.in. do ograniczenia emisji związanych z energią o 30% do 2027 roku (w porównaniu z 2017). Tylko w ubiegłym roku KION Group zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 6%. Ponadto koncern pracuje ze wszystkimi swoimi markami nad tym aby wykorzystywać energię w sposób jak najbardziej efektywny. Również portfolio produktów KION Group kieruje sie celem zrównoważonego rozwoju – już dzisiaj około 85% jej wózków podnośnikowych zasilanych jest prądem elektrycznym. Bieżące informacje o zaangażowaniu KION opublikowano w „Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju 2019” (Sustainability Report 2019) dostępnym na stronie https://bit.ly/2KZkQ0y.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020EMIL - 02-2020EMIL - 02-2020Zobacz więcej publikacji