Instrukcja użytkowania magazynu

Behapowiec
Instrukcja użytkowania magazynu
Instrukcja użytkowania magazynu

W myśl rozporządzenia pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  • Stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników (określać tryb pracy magazynu - organizację i zarządzanie wspólnym przebywaniem osób i maszyn, urządzeń w korytarzach roboczych czyli przestrzeni między regałami)
  • Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
  • Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
  • Udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem określonych czynności, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Numery alarmowe. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów. Instrukcja powinna być wyeksponowana w widocznym miejscu i łatwo dostępna.

Instrukcja do pobrania poniżej.

Źródło: Behapowiec

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji