I kw. 2021 roku na rynku inwestycyjnym w regionie EMEA

Colliers
5 maja 2021
I kw. 2021 roku na rynku inwestycyjnym w regionie EMEA
Fot. Colliers
Mirowski Piotr dyrektor Colliers ds. rynków kapitałowych w regionie EMEA.

W I kwartale 2021 r. sektory magazynowy i living utrzymały w regionie EMEA dynamiczne tempo rozwoju. Mniejszy udział w całkowitym wolumenie inwestycji w Europie miały natomiast transakcje biurowe. W wielu krajach EMEA odnotowano spadek ogólnej aktywności inwestorów i całkowitego wolumenu inwestycji o połowę w porównaniu z I kwartałem 2020 r. – zauważa firma doradcza Colliers w swoim najnowszym raporcie pt. EMEA Markets Snapshot Capital Markets Q1 2021.

- Rynek magazynowy nadal dynamicznie się rozwija - stopy zwrotu w tym sektorze spadają na prawie wszystkich rynkach, a transakcje portfelowe osiągają wysokie wartości. Inwestorzy są również skłonni zawierać transakcje obarczone większym ryzykiem, inwestując w magazyny, chociaż niektórzy z nich wykazują początkowe obawy co do cen i tego, czy deweloperzy będą w stanie podnieść czynsze wystarczająco wysoko w kontekście coraz niższej stopy zwrotu – mówi Richard Divall, dyrektor Colliers ds. rynków kapitałowych w regionie EMEA.

Wartość inwestycji bezpośrednich w europejskie nieruchomości wyniosła 51 mld euro, co oznacza spadek o 35% w porównaniu z I kwartałem 2020 r. Warto jednak zauważyć, że I kwartał 2020 r. był drugim pod względem wartości inwestycji kwartałem w ciągu ostatnich 10 lat, a dane te odzwierciedlają zróżnicowanie wyników w poszczególnych krajach.

- Ze względu na trzecią falę pandemii w Europie wiele procesów przetargowych zostało opóźnionych, jednak odnotowano aktywność w segmentach pozarynkowych i procesach przetargowych na mniejszą skalę. Pomimo braku dużych transakcji biurowych w I kw. nastroje pozostają pozytywne dla mało ryzykownych aktywów w najlepszych lokalizacjach. Oczekujemy, że kilka dużych obiektów zostanie wprowadzonych na rynek w II kw. 2021 r., a po przywróceniu podróży międzynarodowych wolumeny wzrosną – dodaje Richard Divall.

Ożywienie w sektorze hotelowym
Dużym zainteresowaniem w krajach skandynawskich, we Włoszech i Europie Środkowo-Wschodniej nadal cieszy się sektor living będący dynamicznie rozwijającą się klasą aktywów. Pozytywne nastroje powracają również na brytyjski rynek akademików. W dalszym ciągu utrzymuje się także znaczące zainteresowanie sektorami alternatywnymi, w tym life sciences, mieszkaniami dla seniorów (senior living) oraz aktywami wspieranymi przez sektor technologiczny.

Widać ponowny zwrot inwestorów w kierunku sektora hotelarskiego. W ostatnim czasie na kilku rynkach odnotowano tu pierwsze transakcje od wybuchu pandemii. Na rynku pojawiło się już kilka znaczących ofert hotelowych, a inwestorzy z niecierpliwością wyczekują rewizji cen.

Dobry wynik w Polsce
W I kwartale 2021 r. wartość rynku inwestycyjnego w Polsce wyniosła 1,27 mld euro (wyniki wstępne). Lepsze wyniki w analogicznym okresie osiągnięto tylko w  2018 r. i 2020 r. Dużym zainteresowaniem inwestorów ze względu na kompresję stóp kapitalizacji cieszy się wciąż sektor magazynowy.

- 58% całkowitego wolumenu transakcji na polskim rynku dotyczyło nieruchomości zlokalizowanych poza Warszawą, z czego 350 mln dotyczyło aktywów z sektora magazynowego – podaje Piotr Mirowski, senior partner, dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers.

Ostatni kwartał pokazał jednak, że płynność wraca także na rynek biurowy, czego potwierdzeniem jest 11 transakcji obejmujących sprzedaż 22 aktywów w całej Polsce. Patrząc na ponowny zwrot inwestorów w kierunku sektora biurowego, eksperci Colliers spodziewają się w II kwartale 2021 r. finalizacji kolejnych transakcji na tym rynku.

- Inwestorzy poszukują dobrze zlokalizowanych i dochodowych aktywów ze wszystkich kluczowych sektorów. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach stopy zwrotu za najlepsze produkty będą nadal spadać. Wzrasta płynność w przypadku lokalizacji niecentralnych napędzana popytem na nieruchomości typu value-add – podsumowuje Piotr Mirowski.

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji