NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

PARTNERZY BIZNESOWI

Still_Polska_Sp__z_o_o_
Firma Still należy do grona najbardziej innowacyjnych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie wózków widłowych, ciągników oraz najnowocześniejszej techniki magazynowej i przyszłościowych usług. W samej tylko Europie ponad 6.000 wykwalifikowanych...

Edukacja w bezpieczeństwo

Andrzej Szymkiewicz
Edukacja w bezpieczeństwo
Edukacja w bezpieczeństwo

Arkadiusz Chojnacki(foto), dyrektor warszawskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, otwierając konferencję powiedział, że bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych jest jednym z elementów działalności UDT. Ponieważ ta instytucja wielką wagę przykłada do tych zagadnień, realizując powierzone ustawowo zadania nadzoru nad stanem technicznym urządzeń transportu bliskiego.

f1.JPG
f1.JPG

Zaproszeni specjaliści omówili aktualny stan prawny w kontekście obowiązujących przepisów i norm, wskazując potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Specjaliści z Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia OSPSBHP, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Transportu Samochodowego oraz firm działających na rynku, podzielili się fachową wiedzą teoretyczną z uczestnikami konferencji.

Praktyczne zastosowanie rozwiązań, mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych prezentowali przedstawiciele producentów. O kamerach termowizyjnych mówił przedstawiciel BTH - autoryzowanego dilera firmy FLIR, rozwiązania stosowane w wózkach widłowych prezentowali przedstawiciele firm-marek Linde, Jungheinrich, Stilll i Toyota. O systemach wspomagających bezpieczna prace na wózkach widłowych, zapobiegające kolizji wózka i pieszego pracownika w magazynie mówili przedstawiciele firm ELOKON i ENTE. W bloku tematycznym poświęconym szkoleniom, wystąpili przedstawiciele ośrodków szkoleniowych, omawiając metodologie prowadzonych zajęć dydaktycznych uwzględniających problematykę bezpieczeństwa pracy.

f2.JPG
f2.JPG

Bardzo bogata tematyka i różnorodność problemów w blokach tematycznych poruszanych na konferencji, pozwoliła uczestnikom zdobyć wszechstronną wiedzę na temat bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. Wśród tematów omówione zostały europejskie i krajowe przepisy prawne dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych, bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych czy bezpieczna eksploatacja WJP z osprzętem roboczym oraz koszem do podnoszenia osób.

O innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w budowie i projektowaniu wózków jezdniowych podnośnikowych, mówili zaproszeni na konferencję wytwórcy sprzętu, wykazując związki przyczynowo-skutkowe, stosowanych rozwiązań. Rewolucji w tych rozwiązaniach nie ma, niemniej znane dotychczas rozwiązania, wsparte nowoczesną technologią znacznie poprawiają bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu.

Pokazy wózków widłowych ze względu na miejsce w jakim się odbywały, ograniczyły się do prezentacji podstawowych walorów prezentowanego sprzętu. Jak zawsze wzbudziły spore zainteresowanie uczestników konferencji, chociaż na co dzień z podobnym sprzętem mają do czynienia, to ciekawość nowych innych rozwiązań sprawiła, że oglądali, dotykali, a niektórzy jeździli eksponowanym sprzętem.

f3.JPG
f3.JPG

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa to najlepszy program prewencyjny zapobiegania wypadkom, a konferencja z całą prezentowaną tematyką wpisuje się w ten istotny element przeciwdziałania wypadkom. Kultura bezpieczeństwa wśród uczestników procesów magazynowych i transportowych oraz użytkowników sprzętu do tych prac wykorzystywanego, jest wciąż na niewystarczającym poziomie. Niemal każdy z prelegentów zaprezentował przykłady zaniedbań, czy rażącego naruszenia obowiązujących norm i przepisów, jest więc nad czym pracować. Z każdym rokiem jest coraz lepiej, jednak, nie można zaprzestać działań, które wpływają na wzrost świadomości, a tym samym na bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Andrzej Szymkiewicz
Fot: Log4.pl

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2019EMIL - 11-2019EMIL - 10-2019EMIL - 10-2019EMIL - 09-2019EMIL - 09-2019EMIL - 08-2019EMIL - 08-2019Zobacz więcej publikacji