NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Dane technologiczne jako podstawa efektywnego zarządzania produkcją

Mateusz Bireta
15 marca 2021
 
Źle oszacowane zapotrzebowaniu na surowce, przeciążone stanowiska produkcyjne, błędnie rozliczone koszty zlecenia. To problemy, z jakimi mierzy się wiele polskich firm produkcyjnych, niesłusznie obwiniając za nie system. A gdyby tak wziąć pod lupę niepoprawną lub nieaktualną technologię produkcji?
 
Dane technologiczne jako element koncepcji
Wariantów produkcji i cech poszczególnych etapów wytworzenia jest tak wiele, że próby aktualizacji bądź utworzenia rzetelnej bazy danych technologicznych często kończą się fiaskiem. Bynajmniej nie z powodu braku zaangażowania pracowników.
Niewykluczone, że w przedsiębiorstwach, które borykają się z takimi problemami, zwyczajnie brakuje kompleksowej koncepcji zarządzania produkcją. Przecież to właśnie z niej wypływają potem założenia dotyczące, między innymi, przygotowania danych technologicznych.  Dzięki opracowaniu takiej całościowej wizji, można potem przeanalizować konkretne etapy produkcji i zdecydować: te dane technologiczne należy opisać szczegółowo, te – bardziej ogólnie. Jakie to ma znaczenie dla firmy? Pracownicy staną się bardziej wydajni, bo nie będą już wykonywać zbędnych czynności. To z kolei przełoży się na płynne działanie całego przedsiębiorstwa.
 
Przygotowanie danych technologicznych
Kiedy nie jest możliwe  dokładne przygotowanie danych technologicznych, a harmonogramowanie produkcji nie odbywa się z dokładnością co do minuty, można wykorzystać „technologie wzorcowe”. Przydadzą się jako baza do rezerwacji czasu potrzebnego do realizacji zamówienia i zaopatrzenia surowców.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie procentowych współczynników w zależności od poziomu skomplikowania produkcji. Przykładem niech będzie sytuacja, gdy w dostępnej technologii został już zdefiniowany wyrób, w którym odbywa się obróbka elementu. Składa się z 1 kg surowca „K”. W międzyczasie klient zamówił element o podobnej charakterystyce, do produkcji którego potrzebne będzie 5 kg surowca. Zastosowanie procentowego współczynnika pozwala na zamówienie surowca i zaplanowanie produkcji jeszcze przed wykonaniem ostatecznego projektu wyrobu gotowego. Tym samym, w znacznym stopniu skraca się czas oczekiwania klienta na dostawę.
 
Automatyczne przeliczanie
Dane technologiczne mogą być również przeliczane automatycznie. Gdy są już wstępnie oszacowane, istnieje opcja ich aproksymowania w górę lub w dół, przy równoczesnym porównywaniu ich struktur konstrukcyjnych z wybranym przedstawicielem grupy. Przydatna w tym względzie jest metoda stopniowej klasyfikacji bądź stosowanie wyrafinowanych wyrażeń warunków ważności, opisujących sposób przeliczania danych, w zależności od cech konstrukcyjnych, technologicznych.
 
Aktualizacja danych technologicznych
W procesie ciągłej aktualizacji i przygotowaniu danych technologicznych nie powinno zabraknąć odpowiedniego systemu, który go wesprze i usprawni – systemu klasy MES. Informacje o stanie produkcji, rzeczywistych czasach trwania operacji czy przezbrojeń po odpowiedniej obróbce, mogą być doskonałą podstawą dowyznaczania normatywów technologicznych, by, w efekcie, umożliwiać ciągłe monitorowanie poprawności przygotowanych wcześniej danych.
 
Mateusz Bireta
product manager eq system

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021Zobacz więcej publikacji