5 aplikacji z autonomicznymi robotami mobilnymi pomiędzy magazynem a linią montażową

Jesper Sonne Thimsen, Mobile Industrial Robots
8 czerwca 2021
5 aplikacji z autonomicznymi robotami mobilnymi pomiędzy magazynem a linią montażową
Fot. MiR
MiR500
Przepływ pracy związany z transportem materiałów na liniach produkcyjnych i montażowych jest dla większości producentów zadaniem czasochłonnym i nieprzynoszącym wartości dodanej. Autonomiczne roboty mobilne (AMR) to proste, wydajne i opłacalne narzędzie do automatyzacji zadań związanych z obsługą materiałów i intralogistyką.

Części składowe, gotowe produkty i inne materiały eksploatacyjne są często transportowane ręcznie na duże odległości z magazynu na linię montażową. To zadanie mogą skutecznie wykonać autonomiczne roboty mobilne, umożliwiając pracownikom skoncentrowanie się na procesach o wyższej wartości. Jednocześnie autonomiczne roboty mobilne odciążają pracowników od ręcznego transportowania ciężkich wózków, a także pozwalają firmom spełniać zalecenia dotyczące dystansu społecznego. Pracownicy mogą pozostać we własnym dziale, a nawet na stacji roboczej, podczas gdy robot samodzielnie obsługuje transport wewnętrzny.

Aby zoptymalizować wydajność i zaoszczędzić czas na transporcie wewnętrznym, wiele firm stosuje magazynowanie tymczasowe w produkcji. Zajmuje to cenną przestrzeń i zmniejsza elastyczność planu produkcji. Oprogramowanie robotów AMR można zintegrować z systemami MES, ERP lub WMS, aby automatycznie dostarczać materiały na linię produkcyjną, sprostać szybkim procesom i wyeliminować potrzebę magazynowania w strefie produkcji. Fabryka to zazwyczaj dynamiczne środowisko, w którym porusza się dużo ludzi, co czyni je nieoptymalnym dla załogowych wózków widłowych. Nawet ręczne wózki i holowniki mogą utrudniać pracownikom poruszanie się. AMR mogą bezpiecznie i wydajnie poruszać się nawet w najbardziej ruchliwych środowiskach produkcyjnych - automatycznie zatrzymują się, aby uniknąć kolizji i manewrują wokół ludzi lub innych przeszkód. Niewymagające żadnej infrastruktury roboty AMR można łatwo włączyć w nowe schematy produkcyjne lub linie montażowe, a misje robotów można dostosować, aby spełnić wymagania dostaw dla szybszych lub wolniejszych procesów.
MiR200 w Argon Medical
Fot. MiR
MiR200 w Argon Medical
5 aplikacji do automatyzacji pomiędzy magazynem a linią montażową
Przepływy pracy są różne we wszystkich branżach, ale elastyczne roboty MiR można dostosować do prawie wszystkich potrzeb biznesowych. Autonomiczne roboty mobilne mają otwarty interfejs, co oznacza, że mogą być uzupełniane o niestandardowe moduły górne w zależności od wymagań firmy. Poniżej przedstawiamy pięć typowych zastosowań, które mogą pomóc firmom w optymalizacji transportu z magazynu do linii montażowej.

Regały: Regały to popularny i prosty sposób wspierający automatyzację transportu z magazynu na linię montażową. Regał wystarczy zamontować na robocie za pomocą czterech śrub i aplikacja jest gotowa do pracy. Regały są najczęściej używane w rozwiązaniach półautomatycznych, w których pracownik przywołuje robota mobilnego za pośrednictwem interfejsu na tablecie, wypełnia robota towarami i za pomocą jednego kliknięcia wysyła go do miejsca docelowego, aby następnie został ręcznie rozładowany.

System wózkowy: Jest to podstawowa aplikacja, w której robot jest uzupełniony o moduł do podnoszenia, transportu i dostarczania wózków. Robot transportuje wózek z magazynu do strefy produkcyjnej, gdzie może oddać cały wózek z częściami składowymi, a następnie kontynuować swoją drogę, aby odebrać pusty wózek i odwieźć go z powrotem do magazynu lub zabrać nowy wózek z innymi elementami na inną linię montażową.

System Karakuri: W celu uzyskania w pełni zautomatyzowanych rozwiązań firmy montują system Karakuri na autonomicznym robocie mobilnym. Jest to system oparty na grawitacji z mechanicznymi połączeniami. Grawitacja umożliwia rozładunek i załadunek regału na robota. System Karakuri może w pełni zautomatyzować proces załadunku i rozładunku na linii montażowej, zapewniając maksymalną wydajność. Jeśli robot jest zintegrowany np. z systemem ERP, to rozwiązanie może pracować w pełni autonomicznie – robot jest automatycznie przywoływany, łączy się z systemem Karakuri oraz ładuje i rozładowuje towary.

Taśmy przenośnikowe:
Kiedy AMR są wdrażane z górnym modułem w formie przenośnika, mogą działać jako elastyczne połączenie między stałymi przenośnikami. Często jest to część w pełni zautomatyzowanego rozwiązania, w którym AMR przenosi elementy składowe z magazynu do produkcji lub między liniami montażowymi. To rozwiązanie dodaje dużo elastyczności do procesów logistycznych w porównaniu ze stałym przenośnikiem. Ponadto zwiększa elastyczność w miejscu pracy, ponieważ bardzo łatwo jest zmienić trasy i pozycje AMR w przeciwieństwie do czasochłonnego przesuwania przenośników.
MiR500 w Stera
Fot. MiR
MiR500 w Stera

Podnośniki palet
: Podczas przenoszenia dużych elementów z magazynu do produkcji, roboty AMR o dużej mocy mogą przejąć transport palet. Dzięki dostosowywanym podnośnikom i regałom do palet, autonomiczny robot mobilny może samodzielnie odbierać, transportować i dostarczać palety z magazynu, podnosząc efektywność transportu. Większość producentów chce, aby wózki widłowe znajdowały się z dala od hali produkcyjnej, ponieważ stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa, a dzięki autonomicznej nawigacji AMR są bezpieczną alternatywą, która omija ludzi i inne przeszkody na swojej trasie.
Przepływy pracy związane z transportem materiałów na linie montażowe są idealne do automatyzacji za pomocą autonomicznych robotów mobilnych. Niezależnie od tego, czy producenci muszą transportować ciężkie produkty lub mniejsze elementy, potrzebują w pełni zautomatyzowanego i zintegrowanego rozwiązania bądź półautomatycznego systemu, elastyczne i łatwo konfigurowalne roboty mobilne MiR mogą sprostać temu zadaniu.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji