NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

EMIL nr 9/2017

Redakcja
2 października 2017

Publikujemy w sieci kolejne wydanie Elektronicznego Miesiecznika Informacji Logistycznej, w którym znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń w branzy logistycznej, minionego misiąca. Każdy miesiąc niesie w sobie nowe jakościowo wydarzenia, wzystkie zasługuja na uwagę, jednak nie sposób wszystkie opisać i opublikować, wybieramy dla Państwa te zasługujace naszym zdaniem na uwagę i publikujemy w EMILU nr 9/2017.


Automatyczny magazyn wysokiego składowania we Wronkach

Budowa magazynu wysokiego skła­dowania we Wronkach rozpoczęła się 9 września 2016 roku uroczystym wmu­rowaniem kamienia węgielnego, a po dwunastu miesiącach intensywnej pracy, unikatowy w skali Europy budynek jest już gotowy. Inwestycję podjęto w ramach realizowanej od 2014 roku wieloletniej strategii „Hit 2023”, która zakłada m.in. znaczący wzrost produkcji, rozwój orga­nizacyjny, zwiększenie zatrudnienia oraz usprawnienie systemu dystrybucji pro­duktów do klientów. Więcej >>>>

Dobre nastroje w sektorze MŚP
W III kwartale br. średnie firmy po raz trzeci w tym roku najlepiej w całym sektorze MŚP oceniły swoją sytuację. Wartość „Barometru EFL” dla tej grupy wyniosła 64,8 pkt. Choć jest to wynik niższy niż kwartał temu (rekordowe 67,7 pkt.), to jednak i tak pozostaje jednym z najwyższych od niemal 3 lat. Odczyty dla mikro i małych firm wyniosły odpowiednio 56,4 pkt. oraz 58,5 pkt. i również są nieco słabsze niż w II kwartale (-5,1 pkt. i -3,3 pkt.. Więcej >>>> 

Jubileuszowa limitowana edycja
W celu uczczenia 25-lecia działalności w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie firma Mitsubishi Forklift Trucks wprowadza spe­cjalną rocznicową edycję nagradzanej gamy wózków magazynowych i widłowych. Europejska siedziba firmy w Almere w Holandii została założona w czerwcu 1992 roku. Wózki z limitowanej edycji, która obej­muje wszystkie wózki spalinowe, elek­tryczne i magazynowe producenta, po­siadają specjalną nalepkę informującą o jubileuszu 25-lecia firmy. Pierwsze eg­zemplarze produktów ze specjalnej edycji trafiają już do klientów. Więcej >>>> 

Ostatnia mila w miejskich przestrzeniach
Strategia dystrybucji drobnicy w ramach logistyki miejskiej jest i będzie stałym wyzwaniem dla operatorów. Dlatego też Dachser w swoich pracach koncentruje się na multimodalnym łańcuchu dostaw, opracowaniu koncepcji dostarczania towarów w godzinach wieczornych i nocnych oraz wykorzystaniu pojazdów specjalnie przystosowanych do poruszania się w coraz bardziej utrudnionym ruchu miejskim i strefach zerowej emisji spalin.  Więcej >>>>


Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018EMIL - 07-2018EMIL - 07-2018EMIL - 06-2018EMIL - 06-2018Zobacz więcej publikacji