NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Związki przyczynowo-skutkowe

Andrzej Szymkiewicz
28 września 2020
Związki przyczynowo-skutkowe
Fot. Bezpieczny Magazyn
BM_3-2020_okładka
Zdążyliśmy się  przyzwyczaić do warunków pandemii, a przeorientowane łańcuchy logistyczne niezmiennie dostarczają towary pod wskazane miejsca. Zwiększone reżimy sanitarne w magazynach stają się standardem, który nie ma jednak szczególnego wpływu na procesy, choć może być nieco uciążliwy. Magazyny pracują swoim rytmem dostaw taktowanym potrzebami rynku, a ten zmienia się na naszych oczach.

W bezpiecznym Magazynie nr 3/2020, piszemy o tym, że bezpieczeństwo w magazynie zaczyna być postrzegane jako ważny element w operacyjnym łańcuchu dostaw, w którym magazyn odgrywa często kluczową rolę. Budowane obecnie magazyny to nowoczesne obiekty charakteryzujące się wysokim poziomem implementacji technicznych nowości i rozwiązań. Ekologia w magazynach ma coraz większe znaczenie dla najemców obiektów chcących być trendy lub dla tych, którzy po prostu mają taką strategię rozwoju. Piszemy o tym w podsumowaniu raportu, w artykule „Ekologia w przestrzeniach magazynowych”.

Magazyny to obiekty kosztowne nie tylko ze względu na wartość inwestycji budowlanej, ale także – a może przede wszystkim – ze względu na przechowywane towary, których wartość niekiedy wielokrotnie przewyższa wartość obiektu. W Bezpiecznym Magazynie nr 3/2020, w artykule „Ochrona magazynów oczami ubezpieczyciela” piszemy o warunkach ubezpieczenia wartościowego mienia składowanego na regałach. Ubezpieczenie magazynu nie jest wcale takie oczywiste, trzeba spełnić wiele warunków określonych przez zakład ubezpieczeń.

Jakość i bezpieczeństwo pracy w magazynie zależą od przygotowania merytorycznego i technicznego pracujących w nim ludzi. Szkolenia poświęcone poszczególnym obszarom operacyjnym lub wręcz czynnościom wykonywanym w magazynie są w sposób istotny podnoszą bezpieczeństwo pracy. Takie przedsięwzięcia kształtują świadomość bezpiecznej pracy, a to jest główny i najważniejszy cel organizowanych działań.

Potrzeba działań zgodnych z normami wskazującymi właściwe zachowania, które są podstawą bezpiecznego użytkowania technicznej substancji magazynowej, jest oczywista dla wielu zarządców magazynów. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej prowadzi szkolenia związane z bezpieczeństwem systemów składowania, certyfikując uzyskane kompetencje. W artykule „Podział odpowiedzialności w cyklu życia regałów magazynowych” Tomasz Chojnacki, ekspert PSTM, wyjaśnia wszelkie zawiłości związane z użytkowaniem regałów.

Bezpieczeństwo w magazynie jako wypadkowa wielu czynników pozostających ze sobą w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym jest kształtowane przez permanentne działania na świadomości uczestników procesów operacyjnych. Zapraszam do ciekawej lektury kolejnego wydania Bezpiecznego Magazynu nr 3/2020.

Linki:

  • Bezpieczny Magazyn nr 3/2020
    Magazyny to obiekty kosztowne nie tylko ze względu na wartość inwestycji budowlanej, ale także – a może przede wszystkim – ze względu na przechowywane towary, których wartość niekiedy wielokrotnie przewyższa wartość obiektu. W Bezpiecznym Magazynie nr 3/2020, w artykule „Ochrona magazynów oczami ubezpieczyciela” piszemy o warunkach ubezpieczenia wartościowego mienia składowanego na regałach. Ubezpieczenie magazynu nie jest wcale takie oczywiste, trzeba spełnić wiele warunków określonych przez zakład ubezpieczeń.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2020EMIL - 09-2020EMIL - 08-2020EMIL - 08-2020EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020Zobacz więcej publikacji