NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Systemy QUICKSTORE AS/RS

Systemy QUICKSTORE AS/RS
Systemy QUICKSTORE AS/RS

 

Systemy AS/RS ułatwiają wiele różnych działań i możliwości:

 • składowanie na głębokości pojedynczej lub podwójnej, a nawet w kilku rzędach,
 • maszt pojedynczy lub podwójny,
 • wózki wahadłowe pojedyncze, podwójne lub poczwórne,
 • szereg różnych urządzeń do obsługi ładunków (np. wyciąganie, podnoszenie).

Gdzie znajduje zastosowanie system AS/RS?
Systemy AS/RS to kluczowa technologia znajdująca zastosowanie w nowoczesnej logistyce magazynowej, zapewniająca korzyści na kilku etapach procesu magazynowania:

 • składowanie luzem: konieczność ograniczenia do minimum obsługi oraz lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni w centrum dystrybucji powoduje wzrost zainteresowania w zakresie stosowania systemów AS/RS do składowania luzem. Zwłaszcza w branży ubraniowej występuje tendencja do składowania kartonów luzem w systemach AS/RS, a nie na paletach;
 • kompletacja zamówień: systemy AS/RS to kluczowy atut wysoko wydajnych systemów kompletacji zamówień stosowanych w wielu branżach, takich jak systemy „towar do człowieka” (artykuły), automatyczne systemy pobierania skrzyń oraz automatyczne systemy pobierania pojemników;
 • konsolidacja zamówień i wysyłka: na obszarze konsolidacji strumienie artykułów z różnych obszarów (pobierania) spotykają się w systemie AS/RS. Strumienie są szybko sortowane i grupowane zgodnie z zamówieniem, jednostką dostawczą lub wysyłką, a następnie wysyłane dokładnie według wymaganej kolejności. Ta aplikacja jest stosowana szczególnie w przypadku realizacji dostaw dla sklepów oraz w handlu elektronicznym.

Jakie są główne zalety systemu AS/RS?
Obecnie centra dystrybucji coraz częściej doświadczają redukcji zatrudnienia oraz presji ze strony rosnących kosztów powierzchni i wymagań w zakresie obsługi klienta. Systemy AS/RS mogą odegrać istotną rolę w spełnianiu takich surowych wymogów. Ich główne zalety to:

 • wyższa gęstość magazynowania; oszczędność do 60% powierzchni użytkowej;
 • możliwość stosowania wysoko wydajnych systemów kompletacji zamówień, takich jak pobieranie artykułów zgodnie z zasadą „towar do człowieka” (przy zapewnieniu wydajności do 1000 partii zamówienia na roboczogodzinę), automatyczne systemy pobierania skrzyń, automatyczne systemy pobierania pojemników;
 • zmniejszenie kosztów energii: brak konieczności stosowania oświetlenia/ogrzewania na obszarze składowania;
 • większa dokładność, coraz lepsza obsługa klienta.

Amsort_fo_2.jpg
Amsort_fo_2.jpg
W jaki sposób dokonać wyboru odpowiedniego systemu AS/RS?
Wybór odpowiedniego systemu AS/RS dla konkretnej sytuacji stanowi interesujące wyzwanie. Dostępne są rozmaite typy systemów AS/RS (podnośniki palet, miniloady, wózki wahadłowe) w wielu odmianach, które mogą być wyposażone w szereg różnych urządzeń do obsługi ładunków.

W przypadku projektowania systemu AS/RS wymagania klienta obejmują zwykle zestaw czterech punktów wyjścia:

 • specyfikacje budowlane (por. maksymalna wysokość),
 • wymagana pojemność magazynowa,
 • wymagana przepustowość godzinowa,
 • charakterystyka TSU (jednostki transportowo-składowniczej).

Kluczowy czynnik sukcesu w przypadku projektów AS/RS stanowi w szczególności charakterystyka jednostki TSU. Istotne aspekty dotyczące jednostek TSU, które należy uwzględnić, to m.in.:

 • Jakiego rodzaju jednostki TSU są stosowane (palety, pojemniki, kartony, tace) ?
 • Jakie są wymiary jednostek TSU (min., maks., śr.) ?
 • Czy wszystkie jednostki TSU mają identyczne czy różne wymiary?
 • Jaka jest waga stosowanych jednostek TSU (min., maks., śr.) ?
 • Jaka jest jakość stosowanych jednostek TSU? Jaki jest spód jednostki TSU?
 • Czy jednostki TSU zawierają tylko jedną jednostkę asortymentową, czy są to na przykład pojemniki wieloprzegrodowe? Czy masa ładunku jest równomiernie rozłożona w jednostce TSU?

Na podstawie czterech wymienionych wyżej punktów wyjścia można dokonać wyboru typów i odmian systemów AS/RS oraz urządzeń do obsługi ładunków. Również typ regału jest w tym procesie zmienny (np. regał otwarty, regał słupowo-ryglowy, magazyny samonośne). Wybór odbywa się zwykle w sposób iteratywny przy użyciu narzędzi obliczeniowych.

Systemy QUICKSTORE AS/RS
Vanderlande Industries, wiodący dostawca zintegrowanych systemów logistycznych służących do automatyzacji obsługi magazynów i centrów dystrybucji, oferuje miniloady, wózki wahadłowe oraz urządzenia do obsługi ładunków z serii QUICKSTORE. Ta seria obejmuje różne miniloady, system wahadłowy HDS oraz wózek Microshuttle, z możliwością stosowania różnych urządzeń do obsługi ładunków.

Amsort_fot_1.jpg
Amsort_fot_1.jpg

System wahadłowy QUICKSTORE HDS to sprawdzone rozwiązanie, które może wykonywać do 1000 ruchów na godzinę. Jest on szczególnie przydatny przy realizacji wysoko wydajnej kompletacji zamówień zgodnie z zasadą „towar do człowieka” oraz skutecznej konsolidacji zamówień w sposób przyjazny dla sklepu. Został już wdrożony w ponad trzydziestu firmach.

Firma Vanderlande Industries wdrożyła ostatnio swój nowy system QUICKSTORE Microshuttle. To opłacalne i energooszczędne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań o małej do średniej przepustowości w wielu różnych branżach. Istotną zaletą systemu Microshuttle jest jego skalowalność: w miarę wzrostu wymagań w zakresie przepustowości system może być rozbudowywany o kolejne wózki wahadłowe. Pierwszy system Microshuttle zostanie uruchomiony w drugiej połowie 2012 roku. Systemy QUICKSTORE AS/RS są projektowane i produkowane przez firmę Beewen, spółkę należącą do Vanderlande Industries. GEROH GmbH & Co. KG z siedzibą w Siegen – Niemcy to jeden z wiodących europejskich dostawców systemów AS/RS oraz centrum kompetencji AS/RS w Vanderlande Industries.

HILTON MEATS POMYŚLNIE URUCHAMIA W PEŁNI AUTOMATYCZNY MAGAZYN WYPOSAŻONY W MINILOADY QUICKSTORE

Firma Hilton Meats (wchodząca w skład Hilton Food Group PLC), duży producent mięsa paczkowanego z Zaandam w Holandii, z powodzeniem uruchomiła w pełni automatyczny magazyn. System, zbudowany przez Vanderlande Industries, oparty jest na koncepcji automatycznego pobierania pojemników. Zawiera sześciokorytarzowy system miniloada QUICKSTORE, który umożliwia w pełni automatyczną kompletację zamówień obejmujących pojemniki z mięsem paczkowanym. Nowy zakład zapewnia skuteczniejszą realizację procesu kompletacji zamówień, lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni, niższe koszty eksploatacji oraz poprawę w zakresie zarządzania i kontroli stanu zapasów.

Nowy system został zainstalowany w najbardziej aktywnym okresie produkcyjnym w Hilton Meats, przy minimalnym wpływie na bieżącą działalność zakładu. Rozwiązanie jest skalowalne i przygotowane na ewentualne zwiększenie zakresu działalności w przyszłości oraz może być przystosowane do kompletacji zamówień gotowych do sprzedaży.

Firma Vanderlande została wybrana jako partner, ponieważ zaproponowała bardzo kompaktowe rozwiązanie o dużej gęstości składowania, ma duży potencjał informatyczny oraz ugruntowaną pozycję w zakresie logistyki w branży mięsnej.

Amsort_fot_3.jpg
Amsort_fot_3.jpg
Hilton Meats Zaandam przetwarza i pakuje mięso dla największej w Holandii sieci supermarketów Albert Heijn. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony Albert Heijn, firma Hilton Meats chciała zwiększyć gęstość składowania w magazynie przy równoczesnej poprawie wydajności procesu kompletacji zamówień.

System realizacji zamówień oparty jest na koncepcji automatycznego pobierania pojemników. Stosy pojedynczych pojemników, które zawierają jednostki asortymentowe pochodzące z produkcji, są składowane w magazynie w sześciokorytarzowym systemie miniloada QUICKSTORE, którego pojemność składowania wynosi 200 000 pojemników. Informacje o zamówieniu na poziomie pojemnika są przekazywane z systemu ERP firmy Hilton (SAP) do Systemu Zarządzania Magazynem VISION firmy Vanderlande. Stosy są pobierane z miniloadów QUICKSTORE i kierowane przez dwie układarki na obszar załadunku wózków. Tutaj pojemniki są automatyczne ładowane w odpowiedniej kolejności na wózki. Wydajność wynosi 300 wózków na godzinę.

System jest wyposażony w moduł inteligentnego procesu biznesowego VISION.BPI, który umożliwia wgląd we wszystkie procesy magazynowe oraz optymalizację procesu logistycznego. W pełni automatyczny proces magazynowania jest znacznie bardziej skuteczny podczas kompletowania zamówień. Gwarantuje lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni dzięki większej gęstości składowania. Zapewnia również niższe koszty eksploatacji oraz poprawę w zakresie zarządzania i kontroli stanu zapasów.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat systemów AS/RS znaleźć można na stronie firmy Amsort, będącej przedstawicielem Vanderlande Industries w Polsce:
www.amsort.pl/automatyczne-systemy-magazynowe-i-dystrybucyjne,257.html

lub na stronie producenta:
www.vanderlande.com/en/Warehouse-Automation/Products-and-Solutions/Storage.htm

Źródło: Amsort
Foto: Vanderlande

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021Zobacz więcej publikacji