NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Patronat Honorowy MPiT

MTP
8 maja 2018
Patronat Honorowy MPiT
fotobueno_ITM_08-06-2017_I_(2127)
Technologie-Maszyny 2018. Przyznany patronat będący jednocześnie wyrazem uznania dla podejmowanych działań w znaczącym stopniu przyczyni się do wzmocnienia pozycji targów ITM Polska, jako wydarzenia o dużym potencjalne merytoryczny, które inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań, jak i pomysłów na wdrożenie idei Przemysłu 4.0.

ITM Polska to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie ekspertów z branży przemysłowej, które podczas minionej edycji skupiło blisko 18 000 profesjonalistów działających w branży nowych technologii i automatyzacji produkcji. ITM Polska, którym towarzyszą targi Subcontracting, Modernlog – Targi Logistyki, Transportu i Magazynowania oraz 3D Solutions, są przykładem doskonałego mariażu przemysłu, biznesu i nauki, skupionych wokół idei Przemysłu 4.0.
 
Targi ITM Polska umożliwiają prezentację nowoczesnych rozwiązań i myśli technicznej, stwarzając przy tym sprzyjające warunki do swobodnej wymiany wiedzy pomiędzy inżynierami i wynalazcami a producentami. Dają impuls do transferu zdobyczy technicznych na grunt przemysłu, dzięki czemu szansę na wdrożenie uzyskują rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne, które pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw.
 
Cechą 4 rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami, jest zanikająca bariera pomiędzy ludźmi i maszynami oraz powszechne wykorzystanie internetu rzeczy. Daje to przedsiębiorstwom stosującym rozwiązania Przemysłu 4.0 nieosiągalną wcześniej możliwość w dostosowaniu się do oczekiwań rynku a więc także przewagę nad konkurencją.
Ze swej strony dziękujemy Pani Minister za okazane zaufanie i niniejszym informujemy, że wszystkie osoby zaangażowane w organizację najbliższej edycji targów meldują gotowość do działania.

MTP
Foto: fotobueno_ITM

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2019EMIL - 03-2019EMIL - 02-2019EMIL - 02-2019EMIL - 01-2019EMIL - 01-2019EMIL - 12-2018EMIL - 12-2018Zobacz więcej publikacji