NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Paneuropejski fundusz kapitałowy

BGK
5 grudnia 2017
Paneuropejski fundusz kapitałowy
Konsorcjum-logo
Uruchomiony został fundusz Marguerite II, europejski fundusz infrastrukturalny, będący następcą Marguerite I, który tworzyły wiodące w Europie krajowe banki rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.  Zaangażowanie uruchomionego funduszu przekracza kwotę 700 mln euro. To kontynuacja udzielanego wcześniej przez platformę Marguerite I wsparcia kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej.
 
Fundusz Marguerite II będzie kontynuować ważną działalność Europejskiego Funduszu 2020 na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury (znanego również pod nazwą Marguerite). Podobnie jak jego poprzednik, fundusz Marguerite II jest paneuropejskim funduszem kapitałowym, który ma działać jako katalizator dla nowych („greenfield”) oraz przyczyniać się do dalszego rozwoju istniejących („brownfield”) inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej. Inwestycje te służą realizacji kluczowych polityk Unii Europejskiej w dziedzinie zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego, agendy cyfrowej oraz sieci transportowych. Fundusz będzie zdolny zainwestować ponad 700 mln euro w projekty infrastrukturalne w całej Unii Europejskiej oraz w krajach przedakcesyjnych. Jego okres funkcjonowania wyniesie 10 lat (z możliwością dwukrotnego przedłużenia tego okresu, za każdym razem o jeden rok), a wszystkie jego środki powinny zostać zainwestowane w ciągu 5 lat.
 
Unikalne partnerstwo banków publicznych i wsparcie UE w celu realizacji nowych inwestycji
Europejski Bank Inwestycyjny zapewni kwotę w wysokości 200 mln euro, z czego 100 mln euro będzie gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Każdy z pięciu krajowych banków rozwoju zainwestuje po 100 mln euro. Będą to: polski Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), francuski Caisse des Dépôts Group (CDC), włoski Cassa depositi e prestiti (CDP), niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz hiszpański Instituto de Crédito Oficial (ICO).
 
Zaangażowanie inwestorów w mln euro
 

   BGK

   CDC

   CDP

   EIB

     ICO

   KfW

Razem

Zaangażowanie

100

100

100

200

100

100

700

 
Wyzwania sektorowe
Fundusz Marguerite II będzie finansować inwestycje o podobnym charakterze co poprzednik, kładąc nacisk na nowe przedsięwzięcia. Umożliwi także realizację nowych projektów infrastrukturalnych zgodnie z celami Planu Inwestycyjnego dla Europy i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Obejmują one ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie dostępu do szybkiego internetu światłowodowego, poprawę połączeń transportowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto fundusz będzie wspierać rozwój zielonych i innowacyjnych projektów przyczyniających się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną zgodnie z celami Planu Inwestycyjnego oraz celami COP 21.

Sprawdzony model, który z powodzeniem pomógł odblokować inwestycje o wartości 10 miliardów euro
Uruchomiony dzisiaj fundusz Marguerite II bazuje na strategii inwestycyjnej funduszu Marguerite I, która okazała się udanym rozwiązaniem.Środki funduszu Marguerite I zostały całkowicie zainwestowane, a sam fundusz zrealizował swoje początkowe cele. Zaangażował ponad 700 mln euro kapitału własnego i środków o charakterze quasi-kapitałowym w 20 inwestycji w 12 państwach członkowskich, we wszystkich docelowych sektorach. Występował w charakterze katalizatora dla projektów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. Fundusz Marguerite I wspierał takie projekty jak morskie farmy wiatrowe w Belgii i Niemczech, lądowe farmy wiatrowe w Szwecji, elektrownie słoneczne we Francji, instalacje biomasy w Portugalii, zakład produkujący energię z odpadów w Polsce, infrastrukturę transportową w Chorwacji, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii, projekty w zakresie infrastruktury cyfrowej we Francji i we Włoszech, zapewniał również wsparcie w zakresie przesyłu i magazynowania gazu na Łotwie.
 
20171205_bgk_Infrastruktura
20171205_bgk_Infrastruktura
- Udział BGK w Funduszu Marguerite II wynika ze strategii banku na lata 2017 – 2020 i wspiera realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Będziemy finansować projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Ponadto współpraca z największymi bankami rozwoju w Europie przy realizowaniu wspólnych inwestycji kapitałowych pozwoli na wymianę doświadczeń i zwiększenie rozpoznawalności BGK jako polskiego banku rozwoju. Chcę podkreślić, że fundusz, który ma siedzibę w Luksemburgu, po raz pierwszy  otworzy biuro regionalne. Dzięki naszemu zaangażowaniu będzie ono zlokalizowane w Warszawie  – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.
 
Nicolás Merigó, Dyrektor Generalny i Partner Marguerite, oświadczył: Dzięki wsparciu BGK, CDC, CDP, EIB, ICO, i KfW mamy przyjemność uruchomić fundusz Marguerite II. Z zadowoleniem witamy BGK jako nowego wiodącego inwestora w funduszu Marguerite II i z dumą ogłaszamy rozszerzenie platformy Marguerite tak, abyśmy mogli kontynuować rozwój kluczowej infrastruktury w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.
 
Źródło: BGK
Foto: BGK

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018EMIL - 07-2018EMIL - 07-2018EMIL - 06-2018EMIL - 06-2018Zobacz więcej publikacji