NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Opłacalna transparentność

Wojciech Podsiadły
6 października 2016
Opłacalna transparentność
Fot

Korzyści wynikające ze stosowania oprogramowania zarządzania flotą intralogistyczną są najbardziej oczywiste w przypadku przedsiębiorstw, w których duża liczba wózków obsługuje szereg magazynów. Przykład ośmiu centrów dystrybucyjnych firmy HAVI pokazuje, że elektroniczne systemy ewidencji nie tylko ułatwiają dostęp do informacji, ale także pozwalają wypracować konkretne zyski.

Początki HAVI sięgają 35 lat wstecz, kiedy to firma WLS GmbH została wyłącznym partnerem transportowym wchodzącej wówczas na niemiecki rynek sieci McDonald’s. Z czasem stała się częścią amerykańskiego potentata logistycznego z obrotem produktami o wartości 4,5 mld euro rocznie. Nadal obsługuje restauracje, od których wszystko się zaczęło. Rozszerzyła przy tym portfolio o takie marki, jak: KFC, North Sea czy Vapiano. W samej tylko Europie spółka realizuje swoje usługi w oparciu o przeszło 60 centrów dystrybucyjnych. W Niemczech, gdzie mieści się 8 z nich, wdrożono szereg innowacji oraz system serwisowania uwzględniający sposób rozliczania roboczogodzin, który pozwala uzyskać efekt synergii i obniżyć koszty eksploatacji floty.

Usługi zwiększające wydajność i bezpieczeństwo
Podstawowymi narzędziami, które umożliwiły realizację założeń dotyczących ograniczenia nakładów na utrzymanie floty były: umowa leasingowa z opcją full service oraz komputerowe systemy ewidencji danych – STILLReport i STILL FleetManagerTM 4.x, zbierające informacje na temat sprawności i parametrów pracy wózków w każdym z niemieckich centrów dystrybucyjnych. – W przypadku wymagających zastosowań w chłodniach, wysoka dostępność floty jest kluczowa dla efektywnej intralogistyki. Elastyczność i filozofia lean management wpisują się przy tym w dążenia HAVI do zwiększania bezpieczeństwa i wydajności funkcjonowania procesów – mówi Torsten Oldhues, Dyrektor Zarządzający HAVI Logistics Niemcy. – W związku z tym zdecydowaliśmy się na powierzenie kompleksowej obsługi floty oraz opracowania komputerowego systemu do jej zarządzania jednemu partnerowi - dodaje.

W ramach umowy full service dostawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie wózków widłowych. Bierze na siebie koszty napraw ewentualnych usterek oraz zadania związane z zarządzaniem ich eksploatacją i monitorowaniem pracy urządzeń. Pozwala to na optymalizację procesów serwisowania i efektywnie zwiększa dostępność pojazdów, skracając czas potrzebny na usunięcie awarii. Dzięki wdrożeniu komplementarnych systemów informatycznych, udało się także zmniejszyć liczbę występujących usterek. – Aplikacja STILL Fleet Manager pozwala za pośrednictwem indywidualnych kart dostępu przypisać operatorom uprawnienia do obsługi maszyn czy ograniczenia prędkości jazdy – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Dodatkowo, w razie wykrycia kolizji przez czujniki, wózek jest automatycznie hamowany i blokowany – tak, że może uruchomić go jedynie uprawniona osoba. Wszystkie informacje są na bieżąco przekazywane do centralnej bazy danych, pozwalając tym samym na ewaluację i podejmowanie działań zaradczych – dodaje ekspert. Archiwizacja danych umożliwia rzetelną i trafną ocenę wydajności operatorów. Dzięki gromadzonym informacjom, wiadomo jaka część czasu pracy jest efektywnie wykorzystywana, z jakimi prędkościami jeżdżą i jakie dystanse pokonuje codziennie każdy z nich. Znamy również sprawców wszystkich kolizji. Wiedza ta pozwala na wdrożenie systemu motywacyjnego opartego o wymierne wskaźniki (najbezpieczniejsza jazda, najlepsze wykorzystanie czasu pracy) oraz identyfikację kadr wymagających dodatkowego przeszkolenia. Istotnym w tym kontekście czynnikiem jest również wzrost świadomości operatorów co do oczekiwań pracodawcy. Fakt, że efekty są porównywane, a wyniki mają przełożenie na ocenę zatrudnionych osób działa motywująco i pomaga wytworzyć postawę zwiększonej odpowiedzialności za sprzęt i swoje działania.

Innowacyjne produkty dla wymagających warunków
W centrach dystrybucyjnych HAVI wyróżnia się strefy suche, chłodnie oraz mroźnie. W zależności od zapotrzebowania na wózki w konkretnych magazynach, funkcjonujące w nich modele STILL FM-X 25, CX 20 oraz EXU S24, zostały odpowiednio doposażone. W przypadku reach trucków, przeznaczonych do obszarów o najniższej temperaturze, dobrano ogrzewane kabiny oraz powłoki antykorozyjne. Dodatkowo, pojazdy typoszeregu FM-X, obsługujące regały wysokiego składowania, wykorzystują system aktywnej stabilizacji masztu. Pozwala on skrócić trwanie drgań maksymalnie wyciągniętego ładunku nawet o 80%, znacząco ograniczając czas potrzebny na wykonanie rozładunku.

Celem dalszego zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa, w wózkach zainstalowano także systemy:

  • Curve Speed Control, automatycznie zmniejszający prędkość na zakrętach;
  • Blue-Q, pozwalający odłączyć zasilanie wszystkich niedziałających w danym momencie układów, redukując tym samym zużycie energii;
  • Blue Safety Light, wyświetlający przed pojazdem jaskrawy punkt sygnalizujący, że wózek znajduje się w pobliżu.

Zindywidualizowany sposób rozliczeń
Prócz wdrożenia standardowych systemów bezpieczeństwa oraz oprogramowania ewidencyjno-zarządczego, STILL opracował na potrzeby HAVI wygodny i dostosowany do jej potrzeb sposób wyceny serwisu. Firmy uzgodniły przeliczanie tego typu usług na liczbę wykorzystanych przez wózki roboczogodzin. Dzięki zastosowanym aplikacjom monitorującym, z łatwością można oszacować wartości parametru dla maszyn w poszczególnych centrach dystrybucyjnych i optymalizować ich zużycie, wymieniając pojazdy pomiędzy zakładami.


Wojciech Podsiadły
Foto: STILL

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2018EMIL - 12-2018EMIL - 11-2018EMIL - 11-2018EMIL - 10-2018EMIL - 10-2018EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018Zobacz więcej publikacji