NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Naprawy wózków widłowych

MTL ASCO Sp. z o.o.

Kontakt w sprawie oferty

MTL ASCO Sp. z o. o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
+48 32 2333333
+48 32 233 21 34
www.helipolska.pl
heli@helipolska.pl

Rozlokowaliśmy swoje punkty serwisowe na terenie całej Polski tak, aby zapewnić reakcję nawet w ciągu 2-4 godzin od chwili wezwania, jeżeli klient tego wymaga, świadczymy swoje usługi również w godzinach wolnych od pracy.

Nasi serwisanci przechodzili intensywny trening zarówno w kraju jak i za granica, posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenia napraw wózków widłowych. Jako zakład serwisowy mamy uprawnienia do modernizacji podnośników widłowych oraz prowadzenia szkoleń dla operatorów.

Posiadając 16 letnie doświadczenie w prowadzeniu serwisu na terenie całej Polski, na bazie posiadanego wyposażenia oraz wysoko wykwalifikowanej załogi oferujemy szeroki zakres usług w zakresie:

  • Przeglądów i konserwacji wózków widłowych wszystkich typów w zakresie wymogów przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. i przygotowanie do odbioru UDT
  • Napraw awaryjnych, bieżących oraz pogwarancyjnych na terenie użytkownika wózka
  • Napraw podzespołów do wózków widłowych
  • Sprzedaż części zamiennych nowych do eksploatowanych wózków takich jak: oleje, filtry, ogumienie, widły, łańcuchy, baterie i akumulatory, itp.

W oparciu o posiadane zaplecze techniczne oraz nabyte doświadczenie oferujemy:

  • OUTSOURCING - całkowite przejęcie serwisu posiadanych przez Państwa środków transportu wewnętrznego łącznie z ewentualnym zatrudnieniem w naszej firmie pracowników zatrudnionych przy tych czynnościach
  • OUTSOURCING - objęcie wszystkich lub części posiadanych przez Państwa środków transportu wewnętrznego stałym serwisem obejmującym wykonywanie przeglądów i napraw (wg wzajemnie ustalonego cyklu)
  • OUTSOURCING - serwis w pełnym zakresie następujących marek wózków widłowych : OM Pimespo. Jungheinrich, Mitsubishi, Toyota, Linde, Yale, TCM, BT, Rocla, Still, Komatsu
  • OUTSOURCING - serwis w uzgodnionym zakresie (z wyłączeniem niektórych pozycji materiałowych, jak np. ogumienie, baterie akumulatorowych)
  • OUTSOURCING -  wynajem floty wózków widłowych
  • OUTSOURCING – w utrzymaniu baterii trakcyjnych wraz z ich regeneracją

Nowe technologie
W celu zwiększenia trwałości baterii trakcyjnych a tym samym aktywnego przyczynienia się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przy jednoczesnej poprawie ekonomiczności , proponujemy i zalecamy wykorzystanie dostępnej na polskim rynku rewolucyjnej metody regeneracji baterii trakcyjnych kwasowych przy pomocy urządzenia MACBAT typ BRC100. Ta rewolucyjna Technologia odwrócenia procesu zasiarczania ogniw jako firma MTL ASCO Sp. z o.o wprowadzamy na polski rynek jako pierwsi i jedyni co bezpośrednio wyróżnia nas jako firmę która obiera horyzonty długoterminowe i oparte tylko na nowych rewolucyjnych technologiach.

Firma MTL ASCO Sp. z o.o., od 1992 roku działa w branży urządzeń transportu wewnętrznego, oferując sprawdzonej jakości sprzęt. Firma w swoim portfolio oferuje sprzęt znany na europejskim i światowym rynku logistyki sprzętowej. 

Długoletnie doświadczenie i nieprzerwana obecność na rynku logistyki sprzętowej, pozwoliło na zbudowanie oferty serwisowej, dla każdego oferowanego przez firmę sprzętu, używanego w magazynie i logistyce wewnątrzzakładowej.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2020EMIL - 09-2020EMIL - 08-2020EMIL - 08-2020EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020Zobacz więcej publikacji